020 – 6140305      Contact  

   

Inspiratie

Ontwerp je toekomst in het Econasium

Welkom op het Comenius Lyceum! Wij zijn de enige school met een doorlopende leerlijn in duurzaamheid: het econasium! Wij hopen dat je zo geïnspireerd raakt door ons programma, dat je meehelpt aan het maken van jouw en onze gezamenlijke toekomst!

Wat is een econasium eigenlijk?

Het woord ‘econasium’ is afgeleid van het woord ‘ecologie’. Ecologie bestudeert het samenwerken van planten, dieren en populaties om met elkaar een eenheid te vormen. Dat proberen we ook bij ons op school: we onderzoeken hoe we met ons allen goed kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat onze gezamenlijke toekomst een mooie, gezonde en veilige toekomst is. Daarom kiezen wij ook niet voor alleen het bestuderen van ecologie (natuur en milieu), maar ook andere vormen van duurzaamheid zoals de sociale (samenleving), economische (circulariteit), culturele (bijvoorbeeld kunst van afval) en technische (bijvoorbeeld ‘urban farming’ of robotica) duurzaamheid.

Investeren in programma, kennis en gebouw

Voor het realiseren van dit programma heeft de school in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het binnenhalen van expertise, het faciliteren van docenten en het creëren van mogelijkheden in het jaarrooster en de inrichting van het nieuwe schoolgebouw.

Het nieuwe gebouw geeft de econasiumleerlingen (onderbouw én bovenbouw) veel mogelijkheden om hun projecten te draaien en hun leren te faciliteren. Zo is er een ecolab ingericht, waar leerlingen kunnen onderzoeken, ontwerpen ontwikkelen, presenteren, brainstormen, maken en organiseren.  Voor de inrichting van de ecokas, een ruim 300 m2 grote kas op de tweede verdieping, is in samenwerking met de Hortus Botanicus een plan ontwikkeld. De Hortus helpt ook mee met het aanleveren van planten en het inrichten van de kas. Tevens zal de school een aantal projecten samen met de Hortus opzetten voor onze eigen leerlingen én leerlingen van basisscholen. Ook de buurt kan worden betrokken bij onze kas en onze projecten. En natuurlijk is er ruimte in de kas voor initiatieven die van leerlingen komen.

Onderzoek, ontwerp en ontwikkel je eigen toekomst in ons econasium! Wij zijn er klaar voor! Jij ook?

Inspiratie delen

Hier verzamelen en delen we inspirerende berichten, filmpjes en goede ideeën voor het Econasium.

In februari 2019 waren wij gastheer van de kick-off van ‘Amsterdam klimaatneutraal’. Jongeren van de Jongeren Klimaatbeweging en leerlingen van het Comenius pakten samen 10 vraagstukken aan die de stad de komende decennia gaan bezig houden.
Van deze dag is een samenvatting gemaakt en een filmpje. Op de website tref je dit filmpje, waarin je kunt zien wat de dag heeft opgebracht. Momenteel zijn we in aanvullende gesprekken met de gemeente om de opbrengsten van de dag deels om te zetten naar projecten voor onze leerlingen. Wordt dus vervolgd.

Het econasium raakt steeds meer bekend in Nederland. Ook in het buitenland heeft men interesse in ons econasium.
Er is laatst een artikel gepubliceerd over onze onderwijsvernieuwing en onze ambitieuze leerlingen.
Dat artikel kun je hier lezen.

Onze ecokas is een goed voorbeeld van een innovatief project gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.

Tijdens het wassen komen er stukjes katoen en polyester in het afvoerwater terecht, en dat afvoerwater komt uiteindelijk ergens in een oceaan weer uit.
De oplossing om dit tegen te gaan is de Cora Ball. In juli 2017 komt het in de handel.

“Het onderwijs leidt kinderen niet op tot duurzame burgers”

Arjen_WalsDat zegt Arjen Wals, hoogleraar sociaal leren en duurzame ontwikkeling aan Wageningen Universiteit.

Volgens Arjen Wals is er een enorme kloof tussen duurzaam denken en duurzaam doen. We weten dat onze ecologische voetafdruk te groot is, dat er een klimaatprobleem is, we willen er ook wel iets aan doen, maar dat lukt ons niet of nauwelijks. Een belangrijke reden is dat ons niet wordt geleerd om duurzaam te handelen.

Lees verder op: Down to earth magazine