020 – 6140305      Contact  

   

Bovenbouw: O3

Het Econasium-vak O3 is een extra keuzevak in de bovenbouw waarin je heel veel kunt leren over duurzaamheid: over de toekomst van de wereld en het milieu, maar ook over jezelf en je eigen toekomst. O3 staat voor: Onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen. Je maakt kennis met bedrijven en organisaties die zich bezig houden met duurzaamheid en het ontwikkelen van nieuwe producten in dat kader.

Na een startmodule over duurzaamheid ga je in wisselende groepen aan de slag met zelf gekozen of zelf gemaakte projecten. Je bepaalt dus voor een belangrijk deel zelf waar je je in verdiept en welke beroepen of organisaties je leert kennen.

Het vak heeft een blokuur per week waarin je met je teamleden werkt aan je projecten en afspraken maakt met je coach. Daarnaast zul je een à twee uur per week zelf moeten inplannen, in overleg met je teamgenoten.

Het werken aan O3 vindt (na de verhuizing) plaats in het nieuwe Eco-lab en de eco-kas die speciaal hier voor worden ingericht. Je hebt veel mogelijkheden om zelf kennis te verzamelen, vaardigheden te oefenen en om er op uit te gaan om te leren van mensen in verschillende organisaties.

Teamwork en coaching
Elk project ga je, samen met je team, helemaal zelf organiseren. In goed overleg stel je doelen vast, spreek je af hoe je gaat samenwerken en verken je de sterke en zwakke kanten die ieder teamlid meeneemt. Je kijkt wat er gedaan moet worden voor een goed eindresultaat en maakt dan samen een planning en rolverdeling.

Alle afspraken en de planning spreek je door met je coach. Die helpt jullie om het project realistisch te maken, een goede focus te creëren en om ook naar de opdrachtgever toe goede afspraken te maken.

Zelf aan de slag met projecten 

Na de startmodule ga je in groepen aan de slag met projecten. mooie uitdagingen van organisaties die jullie vragen om mee te helpen om een oplossing te vinden of meer mensen te betrekken bij het verduurzamen van de samenleving. Dat kan gaan over de natuur, over de manier waarop mensen samenleven, de manier waarop wij gebruik maken van energie, voedsel, ruimte. En je kunt natuurlijk ook je eigen project bedenken.

Oefenen van vaardigheden
Tijdens elk project zullen verschillende vaardigheden worden geoefend. Je kunt hierbij denken aan het schrijven van een (web)tekst, het ontwerpen van een flyer, het geven van een presentatie, gespreks- en luistertechnieken, slimme manieren om aantekeningen te maken, etcetera.

Voor deze vaardigheden vragen we professionals van verschillende bedrijven en organisaties om hun deskundigheid in te brengen. Je kunt ook zelf aangeven dat je bepaalde vaardigheden wilt beheersen, zodat we daar iemand voor kunnen zoeken.

Beoordeling
De opdrachtgever beoordeelt het eindproduct van het project en geeft feedback op de manier waarop je het hebt aangepakt en gepresenteerd. Op basis daarvan geven jullie ook elkaar feedback en maak je een reflectie. Alle projecten, eindproducten, feedback en de reflecties komen in je portfolio. Het Econasium sluit je af met een assessment.

Kennis verzamelen in een kennisbank
Wanneer een project is afgerond zal de opgedane kennis worden opgeslagen in een database, zodat volgende groepen die met een project aan de gang gaan voort kunnen bouwen op de resultaten van jullie werk.