020 – 6140305      Contact  

   

Wie was J.A. Comenius?

Het Comenius Lyceum Amsterdam
Het Comenius Lyceum is een interconfessionele school waar wederzijds respect voor elkaars culturele achtergrond, levensbeschouwing en leefgewoonten centraal staan. De ontplooiing van iedere leerling telt voor ons.

De school stelt zich ten doel leerlingen naast het behalen van het belangrijke diploma, ook op te leiden tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen, die al hun capaciteiten en talenten gebruiken om een volwaardige plaats in onze maatschappij te kunnen innemen.
Kenmerken van ons profiel zijn: hoogwaardig onderwijs, kleinschaligheid en persoonlijke aandacht.

De school is genoemd naar Jan Amos Comenius, een filosoof en pedagoog die geboren is in Tsjechië en als vluchteling is gestorven in Amsterdam. Hij leefde in de zeventiende eeuw, een tijd van godsdienstoorlogen tussen protestantisme en katholicisme. Zijn naam staat voor interconfessioneel en intercultureel, twee waarden die ook het Comenius Lyceum Amsterdam hoog in het vaandel heeft. In 1667 schreef Jan Amos Comenius:

‘Wij zijn allen burgers van één wereld’.

Comenius werd begraven in Naarden. Hier staat ook een museum dat aan hem gewijd is (Comeniusmuseum, www.comeniusmuseum.nl).