020 – 6140305      Contact  

   

Ziekte

Als een leerling ziek is, belt u als ouder of verzorger op iedere ziektedag vóór 8.15 uur 020 614 03 05 om uw zoon of dochter ziek te melden.

Ziekte in de (voor)examenklassen

Er zijn regels voor inhalen en herkansingen bij ziekte. Lees daartoe goed het schoolexamenreglement omdat er anders misverstanden kunnen ontstaan en zelfs het diploma in gevaar kan komen. Want we handhaven de regels hierin strak om ruis en onduidelijkheid te voorkomen.

Buitengewoon verlof

Volgens de leerplichtwet is het niet toegestaan om vakantieverlof op te nemen buiten de schoolvakanties. We verlenen hier alleen in uitzonderlijke gevallen toestemming voor, bijvoorbeeld bij trouwerijen en begrafenissen van naaste familieleden en algemeen erkende religieuze feestdagen. Leerlingen moeten hiervoor minstens twee weken van tevoren schriftelijk buitengewoon verlof bij de teamleider aanvragen.