020 – 6140305      Contact  

   

Mailadressen en internetgebruik

Elke leerling heeft een eigen schoolmailadres. Hiermee kan een leerling schoolwerk uitwisselen met docenten en met klasgenoten. In de mediatheek kan een leerling met zijn account op het schoolnetwerk werken. Het hele schoolgebouw is voorzien van wifi. Lesmateriaal voor de mavo is beschikbaar in de elektronische leeromgeving. In de lessen mediawijsheid besteden we onder andere aandacht aan verantwoord internetgebruik en omgang met cyberpesten.

Werken met een Chromebook op de mavo

De mavo werkt met Chromebooks. Leerlingen krijgen deze in bruikleen van de school. Hiermee kun je zowel op school als thuis werken. Dit biedt een goede extra ondersteuning, maar vervangt de boeken niet!

Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens regelt de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet is ook van toepassing op de gegevens die wij opnemen in de leerlingenadministratie van de school.  Meer informatie over de wettelijke rechten van leerlingen en ouders van wie persoonsgegevens worden verwerkt kunt u vinden op de website van ZAAM.

Huisregels

Bij goede afspraken horen ook regels. Hieronder staan een aantal van deze regels. We hebben ook een sanctiebeleid waarin je leest hoe we handelen als een leerling zich niet aan de regels houdt. In sommige situaties betrekken we onze Jongerenrechtbank bij het bepalen van de sanctie.

Belangrijkste schoolregels

We snappen allemaal hoe we ons moeten gedragen op een school. Als de sfeer goed en veilig is, voelt iedereen zich prettiger. En dat heeft een enorm positieve invloed op de leerprestaties.

Nog even extra aandacht voor deze regels

 • Toon respect voor elkaar. Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wil worden.
 • In de school: nergens petten of capuchons op. School is school, straat is straat.
 • Jassen bij voorkeur in het kluisje. Anders in de lessen uit en aan de stoel.
 • Telefoon tijdens de les in jouw kluisje! Niet vergeten. Anders wordt hij ingenomen.
 • Alleen eten en drinken in de aula of buiten.
 • Alle rommel in de prullenbakken.
 • Geen eten van buiten bestellen.
 • Geen energydrank in de school.
 • Bij geweldpleging (vechten en dreigen) doen wij altijd aangifte. We willen een veilige school (en jij ook).

Ben je het ergens niet mee eens, word je gepest of ben je boos? We kunnen je helpen

 • Heb je problemen, ga naar je mentor. Die is er voor jou.
 • Wil je even vertrouwelijk praten, ga naar de vertrouwenspersoon.
 • We hebben een pestcounselor. Die gaat bij pesten samen met jou zoeken naar een passende oplossing voor dit probleem.
 • Praat mee over het beleid van de school in de leerlingenraad. Geef daar advies aan de rector. Je hebt meer invloed dan je denkt.
 • Bij ongelukken of dreigende situaties: ga naar de dichtstbijzijnde medewerker voor melding en/of hulp.

Vergeet ook niet dat we twee stilteruimtes hebben (voor mannen en vrouwen apart) waar je desgewenst je gebed kunt verrichten. Let wel op: lestijden zijn lestijden.

Verder nog

 • We accepteren geen enkele vorm van discriminatie op grond van ras, godsdienst en seksuele voorkeur.
 • Leerlingen uit de eerste twee leerjaren mogen in pauzes en tussenuren niet het schoolterrein verlaten.
 • We pesten niet: niet op of buiten school en ook niet digitaal. Als je pestgedrag ziet of ervan afweet, dan meld je dit en zeg je er wat van. De school beschermt en helpt je als je gepest wordt. We nemen gepaste maatregelen om pesten te voorkomen. We betrekken de pester en de gepeste, ouders, medeleerlingen en personeel erbij om pestsituaties op te lossen en pesten duurzaam tegen te gaan. We hebben voor deze omstandigheden een pestprotocol <URL EDUARD?> waar we naar leven.
 • We sluiten geen mensen uit en dringen onze mening niet op aan anderen. Niet toegestaan zijn kleding en op kleding gedragen symbolen die van buitengewoon godsdienstig, nationalistisch of politiek vertoon zijn.
 • De voertaal is in en om school is het Nederlands, behalve natuurlijk tijdens de lessen van de moderne vreemde talen.
 • We tonen respect voor de bezittingen van de school en die van anderen. We zorgen dat de school en de directe omgeving netjes blijven.
 • Schoolboeken zijn gekaft en voorzien van je naam op het etiket. Je leent je schoolboeken niet uit en je schrijft er niet in.
 • Voor lichamelijke opvoeding gelden speciale kledingvoorschriften. Vanwege veiligheidsvoorschriften stellen we specifieke eisen aan de hoofddoeken die leerlingen mogen dragen tijdens deze lessen.
 • Je hebt je huiswerk af vóór de start van de les, je hangt je jas over de stoel, je pet is af, je tas staat op de grond en je schoolspullen liggen voor je op tafel.
 • Het is verboden om zonder toestemming van de schoolleiding te fotograferen of filmen in en om het gebouw.
 • Eten en drinken is alleen toegestaan in de aula van de school. Dus ook niet in de gangen, lokalen of het trappenhuis. Dat geldt ook voor kauwgom.
 • Je bezoekt je kluisje alleen buiten de lessen en dus niet tijdens de lessen.
 • Roken, drugs en alcohol zijn verboden in en om de school. Bezit en/of gebruik van wapens en vuurwerk zijn streng verboden en aanleiding voor verwijdering van school.