020 – 6140305      Contact  

   

Verlof aanvragen

Medisch verlof

Een verlofaanvraag voor een medische afspraak moet uw kind minimaal één dag van tevoren melden bij de verzuimcoördinator, met een afspraakkaartje of briefje van de ouders. Is de verzuimcoördinator niet aanwezig? Dan meldt uw kind zich bij een teamleider.

Buitengewoon verlof

Volgens de leerplichtwet is het niet toegestaan om vakantieverlof op te nemen buiten de schoolvakanties. We verlenen hier alleen in uitzonderlijke gevallen toestemming voor, bijvoorbeeld bij trouwerijen en begrafenissen van naaste familieleden en algemeen erkende religieuze feestdagen. Leerlingen moeten hiervoor minstens twee weken van tevoren schriftelijk buitengewoon verlof bij de teamleider aanvragen.

Heeft u vragen over verzuim? Neem dan contact op met de leerlingenadministratie op 020 614 03 05