020 – 6140305      Contact  

   

Examens

In alle vakken die je in de bovenbouw volgt, doe je examen. Voor de meeste vakken zowel een schoolexamen als een centraal examen, voor sommige vakken doe je echter alleen een schoolexamen. De examinator van een vak (dat is de vakdocent) zal dat aangeven. De examenprogramma’s van de vakken vind je in het PTA en op de website Examenblad van de Rijksoverheid.

Je krijgt ook een boekje met een overzicht van de toetsen, opdrachten en weging voor het schoolexamen. Hiermee kun je zelf al tussendoor de prognose voor je eindcijfers uitrekenen.

Centraal Examen

Wanneer zijn de eindexamens? Kijk hier: https://www.examenblad.nl/examenrooster/2024

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) geven we aan welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen getoetst worden, in welke jaarlagen en welke periodes toetsing plaatsvindt en op welke wijze de schoolexamencijfers tot stand komen. Je leest dus precies wat je moet doen, en wanneer je dat moet doen. In de bovenbouw, dus vanaf klas 4, tellen alle behaalde cijfers mee voor het eindrapport van dat schooljaar. Alleen de tentamens en de in het PTA aangegeven praktische opdrachten tellen mee voor het uiteindelijke cijfer van het schoolexamen voor dat vak.

Voor vragen over het PTA of het Examenreglement kun je altijd terecht bij de vakdocenten, bij je mentor of de afdelingsleider.

Vwo
Het PTA van vier vwo lees je via deze link: PTA 2023 – 2024 VWO 4
Het PTA van vijf vwo lees je via deze link: PTA 2023 – 2024 VWO 5
Het PTA van zes vwo lees je via deze link: PTA 2023 – 2024 VWO 6

Havo
Het PTA van vier havo lees je via deze link: PTA 2023 – 2024 HAVO 4
Het PTA van vijf havo lees je via deze link: PTA 2023 – 2024 HAVO 5

Mavo
Het PTA van drie mavo lees je via deze link: PTA 2023 – 2024 Mavo 3
Het PTA van vier mavo lees je via deze link: PTA 2023 – 2024 Mavo 4

Dan zijn er door het jaar heen wijzigingen in het PTA. Deze kun je hier lezen:

Profielwerkstuk (PWS) vwo en havo

Het PWS is een bijzonder onderdeel van het vwo- en havo-examen. Samen met een medeleerling voer je een uitvoerig onderzoek uit voor een examenvak, na enkele maanden presenteren jullie je conclusies.  Hier kun je het  downloaden waarin je een uitvoerige toelichting leest:  PWS boekje 2022-2023 v1.0. Bekijk ook de instructiepresentatie  en de studiewijzer met alle deadlines.

Reglementen voor het school- en eindexamen

Lees het reglement voor jouw schoolexamen aandachtig. Hierin lees je de bevorderingsnormen (artikel 11) die zijn gebaseerd op de slaag-/zakregeling (artikel 1.3.g).
Schoolexamenreglement 2023 2024 versie 29 september 2023

Naast het Examenreglement van school is er het Examenreglement van ZAAM , het bevoegd gezag.

Tot slot wensen alle docenten en andere medewerkers van het Comenius Lyceum Amsterdam je veel succes met je studie!

Klaar?

Na al dat harde werken wil je weten hoe je het ervan af hebt gebracht. Check dan deze site. Tijdens de eindexamenperiode zullen de antwoorden van de meeste examens zo snel mogelijk na de examens gepubliceerd worden op Eindexamens.nu.

Hulp en ondersteuning van het LAKS

Voor allerlei adviezen buiten de school om is er het Landelijk Aktie Comitee Scholieren (LAKS). Bekijk hun website eens.