020 – 6140305      Contact  

   

Centraal Examen

Examenroosters voor HAVO en VWO

De meest betrouwbare examenroosters kun je vinden op de site van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur.
HIER vind je alle informatie over examens en het rooster

Reglement school- en eindexamen

Schooljaar 2018-2019

Ook in het schooljaar 2018-2019 geldt voor leerlingen van havo en vwo de maatregel dat maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) mag worden gescoord voor de kernvakken: Nederlands, Engels en Wiskunde. Daarnaast moet het gemiddeld cijfer van alle vakken op het centraal examen (CE) voldoende zijn (5,5 of hoger). Voor alle vakken geldt overigens dat bij een eindcijfer lager dan een 4 (dus ook het PWS), de leerling automatisch is gezakt. Bewegingsonderwijs (LO) moet met een voldoende zijn afgesloten evenals CKV voor Vwo.
Het combinatiecijfer voor Havo bestaat uit Maatschappijleer, Levensbeschouwing, CKV en het PWS. Het combinatiecijfer voor Vwo bestaat uit Maatschappijleer, Levensbeschouwing en het PWS. Voor het Vwo telt CKV vanaf schooljaar 2019-2020 mee voor het combinatiecijfer.

Programma van Toetsing en Afsluiting

In het Programma van Toetsing en Afsluiting, kortweg het PTA, staat precies wat je voor het schoolexamen van dat vak moet doen en wanneer je dat moet doen. In de bovenbouw, dus vanaf klas 4, tellen alle behaalde cijfers mee voor het eindrapport van dat schooljaar. Alleen de tentamens en de in het PTA aangegeven praktische opdrachten tellen mee voor het uiteindelijke cijfer van het schoolexamen voor dat vak.
Elk leerjaar krijg je een boekje met het PTA voor dat leerjaar waarin staat welke toetsen en opdrachten met welke weging meewegen voor het schoolexamen. Met deze overzichten kun je de prognose voor je eindcijfers voor het schoolexamen zelf uitrekenen.

Reglement Schoolexamen

Het is belangrijk dat je dit reglement goed leest. In artikel 11 staat de bevorderingsnorm. Die is gebaseerd op de slaag/zakregeling, zie artikel 1.3. die weer van belang is voor de eindexamenleerlingen. Voor vragen over het PTA kun je altijd terecht bij de vakdocenten, bij je mentor of de afdelingsleider. Dat geldt ook voor het Examenreglement van het Comenius Lyceum (zie onderaan deze pagina).
Naast het Examenreglement van school is er het Examenreglement van Stichting ZAAM, het bevoegd gezag.

Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk (PWS) is een bijzonder onderdeel van je examen. Samen met een medeleerling voer je een uitvoerig onderzoek uit voor een examenvak en na enkele maanden presenteren jullie je conclusies. 
Hier kun je het PWS-boekje downloaden: PWS boekje 2020-2021 havo-vwo v13
HIER staat een instructie over het PWS
HIER staat de studiewijzer PWS

Tot slot wensen alle docenten en andere medewerkers van het Comenius Lyceum Amsterdam je veel succes met je studie!

Het PTA van mavo 3 vind je hier: PTA Mavo 3 Comenius Lyceum 2020-2021 verie 1.1
Het PTA van mavo 4 vind je hier: PTA Mavo 4 Comenius Lyceum 2020 – 2021 versie 1.1
Het PTA van havo 4 vind je hier: PTA 2020-2021 HAVO 4 v1.0
Het PTA van havo 5 vind je hier: PTA 2020-2021 HAVO 5 v1.0
Het PTA van vwo 4 vind je hier: PTA 2020-2021 VWO 4 v1.0
Het PTA van vwo 5 vind je hier: PTA 2020-2021 VWO 5 v1.0
Het PTA van vwo 6 vind je hier: PTA 2020-2021 VWO 6 v1.0

Het schoolexamenreglement van het Comenius Lyceum  voor de opleidingen havo en vwo download je hier: Schoolexamenreglement 2020 2021 v1.0
Het schoolexamenreglement van het Comenius Lyceum voor de opleiding mavo download je hier: Schoolexamenreglement 2020 2021 mavo
Het Examenreglement van Stichting Zaam staat beschreven in het schoolexamenreglement