020 – 6140305      Contact  

   

Beleid

Wij volgen strikt de richtlijnen van het ministerie en de regionale aanwijzingen van de gemeente, het ZAAM-bestuur en de GGD. Wij zijn goed voorbereid op een eventuele nieuwe lockdown, maar laten we hopen dat het niet zover komt. Op deze pagina vindt u de actuele schoolinformatie rond het coronavirus (Covid-19) .

In het gebouw gelden op dit moment alleen voor volwassenen restricties. Dus niet voor onze leerlingen, wel moeten zij anderhalve meter afstand houden van de docenten en bij klachten thuisblijven.

De luchtbehandeling in het nieuwe gebouw is gecontroleerd en in orde. De aanwezige ventilatiesystemen van ZAAM betreffen zogenaamde gebalanceerde ventilatiesystemen zonder recirculatie. Ons ventilatiesystemen is op de maximale stand (100%) ingeregeld om een zo’n hoog mogelijke ventilatie te realiseren.

Valt u of uw kind onder een risicogroep. Neem dan contact op met uw huisarts of met de GGD voor advies.

Voor iedereen in het gebouw geldt: de RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:

  • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Dit geldt ook voor volwassenen onderling.
  • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed.
  • We schudden geen handen.
  • We hoesten en niezen in onze elleboog.  

Klachten en thuisblijfregels

Een leerling of personeelslid blijft thuis bij:

  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen of benauwdheid
  • Koorts boven 38°C
  • Plotseling verlies van reuk of smaak

Zie ook de regels van de Rijksoverheid voor scholen.

Belangrijk

Indien u op vakantie bent geweest in een zogenaamde oranje zone moet u bij terugkomst de richtlijnen van de overheid volgen. Wees dan extra alert op klachten, blijf thuis bij twijfel en laat uw kind testen. Op de informatiesite van de rijksoverheid vindt u meer informatie.