020 – 6140305      Contact  

   

Ondersteuning

Onze school geeft op verschillende manieren extra ondersteuning op het gebied van taalvaardigheid. Ons doel is dat elke leerling tenminste de taalreferentieniveaus bereikt voor Nederlands van havo en vwo: 1F als instroomniveau in klas 1, 2F als eindniveau mavo, 3F als eindniveau havo en 4F als eindniveau vwo.

  • Omdat veel van onze leerlingen bij de start extra ondersteuning nodig hebben, wordt in klas 1 zowel voor het vak Nederlands als Engels een extra uur gegeven voor alle leerlingen.
  • Leerlingen van klas 1 en 2 worden gescreend op Nederlands en Engels aan de hand van het CITO- volgsysteem (CITO-VAS). De resultaten worden in de docentenvergadering per klas besproken. Leerlingen worden op basis daarvan geselecteerd voor een ondersteuningsprogramma tijdens onze maatwerkuren. We gebruiken daarvoor onder andere een digitale methode (Muiswerk). De maatwerkuren worden gegeven op elke dinsdagmiddag.
  • Ook voor de hogere klassen zijn er maatwerkuren voor taalondersteuning.
  • De remedial teacher begeleidt leerlingen met een grotere problematiek, zoals dyslexie. En ondersteunt bij verwijzing en diagnostiek.
  • In de lessen Nederlands en Engels geven wij extra aandacht aan lezen. Dat gebeurt in de huiswerkuren in klas 1.
  • Het huiswerkuur wordt deels ingevuld met lezen in de Nederlandse en Engelse taal, met het woordenboek erbij.
  • Leerlingen van de examenklassen die voor Nederlands zwak staan, krijgen gedurende de eerste periode in de examenklas extra ondersteuning.