020 – 6140305      Contact  

   

Ondersteuning

Onze school geeft op verschillende manieren extra ondersteuning op het gebied van taalvaardigheid. Uitgangspunt daarbij is het bereiken van de taalreferentieniveaus voor Nederlands van havo en vwo (1F als instroomniveau in klas 1, 3F als eindniveau havo en 4F als eindniveau vwo).

  • Omdat veel van onze leerlingen bij de start extra ondersteuning nodig hebben, wordt in klas 1 zowel voor het vak Nederlands als Engels een extra uur gegeven voor alle leerlingen.
  • Leerlingen van klas 1 en 2 worden gescreend op Nederlands en Engels m.b.v. het CITO- volgsysteem (CITO-VAS). Resultaten worden besproken op de docentenvergadering van elke klas. Leerlingen worden op basis daarvan geselecteerd voor een ondersteuningsprogramma tijdens onze maatwerkuren. We gebruiken daarvoor o.a. een digitale methode (Muiswerk). De maatwerkuren worden gegeven op elke dinsdagmiddag.
  • Ook voor de hogere klassen zijn maatwerkuren waarin taalondersteuning gegeven wordt.
  • De remedial teacher begeleidt leerlingen met grotere problematiek, zoals dyslexie, en ondersteunt bij verwijzing en diagnostiek.
  • In de lessen Nederlands en Engels wordt extra aandacht gegeven aan lezen. Dat vindt ook plaats in de huiswerkuren in klas 1.
  • In het huiswerkuur wordt een gedeelte ingevuld met lezen in de Nederlandse en Engelse taal (met woordenboek erbij).
  • Leerlingen van de examenklassen die voor Nederlands zwak staan, krijgen gedurende de eerste periode in de examenklas extra ondersteuning.

Database vaktermen

We zijn bezig om een database aan te leggen voor leerlingen met vaktermen. Daarin kan gezocht worden op woorden, vakken en leerjaren.
Zie https://cla-woordenboek.000webhostapp.com