020 – 6140305      Contact  

   

Econasium

In deze tijd is je verantwoordelijkheid nemen voor de leefomgeving en de natuur een belangrijk thema. Het Econasium gaat hier dieper op in. Het bestaat uit een sociaal lab voor debat en onderzoek en een ecokas waar leerlingen zelf in aanraking komen met de natuur ín het gebouw en waar ze onderzoek doen. We maken bovendien een directe verbinding tussen het Econasium en informatietechnologie-aanbod. Ook besteden docenten in alle vakken aandacht aan de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (UNESCO).

Talentontwikkeling met het Econasium en O3

Gemotiveerde leerlingen uit 4 vwo en 4 havo kunnen in de bovenbouw het vrijekeuzevak Econasiumvak O3 kiezen, naast het gewone programma voor vwo of havo. Dit kan in alle profielen. Speerpunt is hier het omgaan met de aarde en met elkaar. Het programma richt zich vooral op samenwerken en onze leefwereld verbeteren. Leerlingen kunnen zich breed ontwikkelen of specialiseren in één van de vormen van duurzaamheid.