020 – 6140305      Contact  

   

Een eigen jongerenrechtbank

Wij zijn één van de eerste scholen in Nederland met een officiële jongerenrechtbank. Dat is heel bijzonder want er zijn maar een handjevol scholen die dat hebben. Leerlingen kunnen vrijwillig deelnemen. Het is reuze leerzaam, want je ontdekt van dichtbij hoe het Nederlandse rechtssysteem werkt.

In de Jongerenrechtbank spreken onze leerlingen zelf recht over lichte strafbare vergrijpen of conflicten die op onze school zijn voorgevallen. Samen met alle betrokkenen zoekt zij naar het meest rechtvaardige oordeel en oplossing. Die is altijd gericht op herstel van wat is misgegaan.

Elk schooljaar nemen nieuwe leerlingen deel aan de jongerenrechtbank. Zij krijgen dan een speciale opleiding van een groep juridische professionals: rechters, officieren van justitie, advocaten en politieagenten. En ze gaan op bezoek bij verschillende juridische instanties. Vervolgens worden ze in een echte rechtszaal officieel beëdigd door een rechter van de Rechtbank Amsterdam.

Niet straffen
Is er een conflict op onze school of op een school in de buurt? Heeft een leerling zich misdragen of iets gedaan dat strafbaar is? Dan kan de zaak worden voorgelegd aan de Jongerenrechtbank. Niet de schoolleiding of de leraar maar de Jongerenrechtbank bepaalt dan wat deze leerling moet doen. De Jongerenrechtbank wil de dader niet zomaar straffen. Ze probeert de onderlinge relaties zo te verbeteren dat alle betrokkenen zich er prettig bij voelen.

Een voorbeeld uit de praktijk
Stel je voor dat twee leerlingen een filmpje op Instagram posten waarin te zien is zij hoe zij een klasgenoot pesten. Dat is voor die klasgenoot verschrikkelijk. Het is gebruikelijk dat de mentor en de schoolleiding dan maatregelen nemen. Maar de daders mochten hun zaak ook voorleggen aan onze Jongerenrechtbank. Onze jongerenrechters gaven deze twee pesters de opdracht om eerst alles uit te praten met de door hen gepeste klasgenoot. Vervolgens moesten zij een presentatie maken over wat pesten doet met de ander. En dat hebben ze aan alle eerste en tweede klassen gepresenteerd. Zo leerden heel veel leerlingen hiervan.