020 – 6140305      Contact  

   

Projecten over duurzaamheid

Leerlingen krijgen bij het vak O3 niet gewoon les in een lokaal, maar ze voeren een aantal projecten uit. Dit doen ze in een projectteam van ongeveer vier leerlingen. Zo’n projectteam werkt aan de oplossing van een vraagstuk over duurzaamheid. Dit kan een ecologisch vraagstuk zijn, maar ook een sociale, maatschappelijke of economische kwestie. Voor hun project leggen leerlingen bedrijfsbezoeken af, volgen hoorcolleges en geven presentaties.

Leerlingen kunnen een van de beschikbare projecten (die we ontwikkeld hebben met onze partners) kiezen of zelf een project bedenken. We werken in het Econasium samen met universiteiten en hogescholen, instellingen en bedrijven. Met deze ervaring buiten de school verbreden leerlingen hun horizon en kunnen zij een bewustere keuze voor een vervolgstudie of beroep maken. Leerlingen ontvangen naast het vwo- of havodiploma een certificaat voor het Econasium. Met de projecten in hun persoonlijk dossier kunnen ze zo aantonen op welke gebieden ze zich gespecialiseerd hebben.