020 – 6140305      Contact  

   

Giving Back, bovenbouwleerlingen als trainee

Giving Back is een mentorproject voor bewezen talentvolle én ambitieuze scholieren, die vanwege hun achtergrond minder perspectieven hebben op een succesvolle carriëre. Niet omdat ze niet willen, maar omdat ze in hun directe omgeving niemand kennen die hen wegwijs kan maken in de moderne maatschappij, aan wie ze zich kunnen spiegelen of die hun kan adviseren hij het maken van loopbaankeuzes.

Giving Back: Voor wie en wat doen wij voor jou? Weet jij wat jouw talent is?

Wij zijn stichting Giving Back en wij zijn al 20 jaar bezig jongeren het meeste uit hun talent te laten halen. Voorwaarden: een flinke dosis ambitie en talent en dat jij de eerste in je omgeving bent die gaat studeren. Dat doen we met ons Scholierenprogramma dat we ook aanbieden op het Comenius Lyceum. Dit programma bestaat uit twee onderdelen: een activiteitenprogramma met gave workshops en bedrijfsbezoeken en een persoonlijk mentortraject. Dat wil zeggen een mentor met een groot netwerk uit jouw stad aan wie jij gedurende een jaar al jouw vragen kunt stellen over wat jij wilt studeren, hoe je dat het beste aanpakt (behalve je diploma halen), en wat je met je studie uiteindelijk kunt gaan doen. Lijkt je dit wat? Vraag meer informatie op bij de schoolcoördinator van Giving Back: p.overmars@comeniuslyceum.nl

Vrijwilligers

Giving Back werkt uitsluitend met vrijwilligers en wordt gesponsord door private partijen. Speciale steun komt uit de zakenwereld, die bijdraagt aan de programma’s in de vorm van donaties, het leveren van mentoren en het beschikbaar stellen van faciliteiten. Giving Back maakt geen gebruik van overheidssubsidies.

Giving Back koppelt de scholieren één-op-één aan een mentor die hen als coach begeleidt op het carrièrepad. Deze vrijwilliger, met een prominente maatschappelijke positie, laat de scholier kennismaken met nieuwe activiteiten, plaatsen, mensen, omgangsvormen en zienswijzen, en levert daarbij ook input bij de keuze voor een mogelijke vervolgopleiding. De ervaringen die de scholier hierbij opdoet openen deuren op weg naar een succesvolle toekomst.

 

Heb jij een flinke dosis ambitie en talent en ben jij de eerste in je omgeving die gaat studeren? Dan zijn wij er voor jou!
Wij helpen jou samen met jouw persoonlijke mentor om alles uit jezelf te halen, jouw talenten tot bloei te laten komen en geen enkele kans te laten lopen!

CHECK OF JIJ EEN GIVING BACK-ER BENT!

Zit jij volgend jaar in 4 HAVO of 5 VWO?

Ben jij de eerste in jouw familie (en directe omgeving) die in Nederland aan het HBO/WO wil gaan studeren?

Wil je de studiekeuze maken die echt bij je talenten past en je succes gaat opleveren?

Mis je een rolmodel om je hierbij te ondersteunen?

Wil je het komende jaar tijd en energie investeren in je toekomst?

Dan is Giving Back iets voor jou! Vraag naar dit programma bij p.overmars@comeniuslyceum.nl en/of kijk op GivingBack.nl.

Kijk voor meer informatie op de social media kanalen van Giving Back:

Facebook 

Instagram

LinkedIn

 

 

Jongerenrechtbank

Onze school doet mee aan het pilotproject van de jongerenrechtbank. Onze school is één van de vier Amsterdamse scholen, naast de Openbare Schoolgemeenschap Bijlmer, het St. Ignatiusgymnasium en de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, die als eerste in Nederland zo’n rechtbank heeft. In de jongerenrechtbank spreken speciaal daarvoor opgeleide leerlingen van onze school zelf recht over strafbare gevallen en conflicten die zich hier hebben voorgedaan. De jongerenrechtbank is een initiatief van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland, en wordt in samenwerking met de betrokken scholen, rechtbank, openbaar ministerie en politie georganiseerd.

Voor de behandeling van zo’n zaak is het belangrijkste uitgangspunt dat de betrokken leerling zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor wat hij of zij heeft gedaan. Samen met de ouders kiest de betrokkene ervoor dat de zaak ter beoordeling wordt voorgelegd aan de jongerenrechtbank. In plaats van dat de schoolleiding of docent een maatregel oplegt, of dat in ergere gevallen aangifte wordt gedaan, krijgt de jongerenrechtbank eerst deze bevoegdheid.
Het doel van de behandeling door de jongerenrechtbank is om samen met alle direct betrokkenen een goede uitkomst te vinden, die gericht is op herstel van wat is misgegaan. Dat wil zeggen oplossen in plaats van (alleen) straffen. Op die manier wordt gekeken naar wat nodig en redelijk is om na de gebeurtenis op onze school weer samen met elkaar verder te kunnen.

In de jongerenrechtbank zitten leerlingen van onze school, die zijn getraind door professionals zoals politiemensen, advocaten, rechters, officieren van justitie en mediators. Elk jaar wordt hiervoor een nieuwe groep leerlingen op basis van vrijwilligheid opgeleid en officieel beëdigd door een rechter in de rechtbank Amsterdam. Uiteraard moeten de ouders het eens zijn met de deelname van hun kind aan dit project.
Voor meer informatie over jongerenrechtbanken zie: www.jongerenrechtbanken.nl

Op 20 april zijn 14 leerlingen uit klas 3, 4 en 5 beëdigd in de Rechtbank van Amsterdam. Ze glommen van trots en spanning bij het afleggen van hun belofte.
Deze 14 deelnemers hebben een interessant trainingstraject gevolgd, met werkbezoeken aan politie en justitie, ze volgden een mediation- en communicatietraining en namen deel aan een intensieve oefensessie met rechter, advocaat en openbaar aanklager. In samenwerking met de Stichting Jongerenrechtbank Nederland gaan we de komende maanden de Jongerenrechtbank van onze school verder uitwerken en opzetten. Wordt vervolgd….

Klik op deze link om een filmpje van Zapp over de Jongerenrechtbank te zien.

mIKs project

Hyperion Lyceum & Comenius Lyceum

Het mIKs project is ontstaan vanuit de wens Havo en VWO leerlingen uit Amsterdam met sterk verschillende achtergronden elkaar te laten ontmoeten. Gedurende 4 dagen trekken de leerlingen samen op in gemengde groepen en doen opdrachten op school, op locatie en in de stad.
Amsterdam is een van de meest multiculturele steden ter wereld.
Elkaar ontmoeten en leren kennen is daarom van groot belang.

Doel van het project is het kennisnemen van diversiteit in de eigen stad en het ontmoeten van leeftijdsgenoten.
Centrale gedachte hierbij is het reflecteren op de eigen identiteit en kennismaken met de ander.

Deze unieke week is een waardevolle bijdrage aan het onderwijsprogramma van de derde jaars en inmiddels een traditie op beide scholen.

 


Het Comenius Lyceum is lid van het scholennetwerk VU-PUC. Dit ambitieuze netwerk geeft leerlingen de kans zich te verdiepen in een scala aan onderwerpen en kennis te maken met de academische wereld. Het netwerk bestaat uit 25 geselecteerde, deelnemende scholen die samen met medewerkers van de VU het project VU-PUC vorm en inhoud geven.
VU-PUC scholen geven getalenteerde leerlingen een kans meer te doen en anders te leren dan binnen hun reguliere vwo-programma mogelijk is. De leerling heeft de mogelijkheid zich in te schrijven voor een reeks masterclasses aan de VU. Doel hiervan is het verbreden van kennis en het ontdekken van de eigen interesses. Hierdoor zal het (succesvol) kiezen van een studie worden vergemakkelijkt. Leerlingen die hiervoor geselecteerd worden kunnen deelnemen aan masterclasses die in het voor- en najaar worden aangeboden. De masterclasses worden gegeven door docenten van de VU.
Leerlingen die een certificaat behalen voor het succesvol deelnemen aan een van de vele masterclasses uit het aanbod, krijgen een voorsprong bij studieselecties, kunnen kennis maken met de universitaire wereld, (waardoor b.v. studie-uitval door een verkeerd gekozen studie beperkt wordt), maar krijgen vooral de kans hun kennis en kunde te verdiepen en te verbreden op een andere manier dan in hun reguliere vwo-opleiding.

Comenius ‘on the MOVE’

Tijdens de projectweek van 7 -11 oktober zijn leerlingen uit de 4e klasser die niet naar Barcelona zijn mee geweest, de buurt gaan verkennen. Deze leerlingen hebben zich voor de buurt ingezet en zij hebben gezien wat er allemaal in de buurt gebeurt.
Zo heeft de woningbouwvereniging ‘Eigen Haard’, met deze vereniging werken we al een aantal jaren samen, hen uitleg gegeven over de activiteiten die ‘Eigen Haard’ op sociaal gebied ontplooien. Daarnaast hebben de leerlingen van dit project, onder begeleiding van de projectontwikkelaar, een rondleiding gekregen door de duurzame nieuwbouw van de ‘Stadstuin Overtoom’ (dit is die nieuwbouw aan de overkant van de Derkinderenstraat. 90% van het materiaal van de oude gesloopte flats is hergebruikt in deze nieuwbouw).
De 4e klas leerlingen van ‘Comenius on the Move’ hebben zich gedurende de week ingezet voor de opening van de Spiegeltuin. Deze tuin, die kunstenaar/ ‘social designer’ Bert Kramer ontworpen en aangelegd heeft, is aangelegd om buurtbewoners uit Slotervaart een ontmoetingsplek te geven.(Kijk op https://www.bertkramer.com/openbare-ruimte.html voor meer info over deze tuin.) Bij deze opening op vrijdagmiddag 11 oktober 2013 hebben de leerlingen het eten gemaakt, pizza’s gebakken en allerlei sport en spelactiviteiten bedacht voor de bezoekers.

Verder hebben leerlingen een bezoek gebracht aan en meegeholpen in het verzorgingstehuis de Riekerhof, onze buren aan de overkant van de school. En hebben zij geholpen bij de huiswerkbegeleiding op school en bij een timmerclub. In deze week hebben zij ook kennisgemaakt met het thema duurzaamheid en hebben ze hun eigen duurzaamheid verkent. Tot slot zijn we in de Meervaart naar een voorstelling geweest over veiligheid in de buurt. Stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud en minister Ivo Opstelten spraken hier o.a. onze leerlingen toe.

Gedurende de week groeiden de leerlingen steeds meer in hun rol van buurtverkenners. Van verschillende kanten kreeg ik complimenten over hun inzet gedrag tijdens de verschillende projecten waaraan de leerlingen hun steentje hebben bijgedragen.

Als docent kun je eigenlijk niet meer wensen. Het is heerlijk om zo’n week te kunnen organiseren en met de leerlingen van het Comenius Lyceum Amsterdamsamen te kunnen werken.

Alle leerlingen nogmaals bedankt voor jullie inzet en enthousiasme!

Jaap Hage Docent MAW/coördinator Maatschappelijke stage

In Nederland organiseren jaarlijks meer dan 135 scholen uit de twaalf provincies en de regio’s Amsterdam en Rotterdam die zijn aangesloten bij het Model European Parliament (www.mepnederland.nl), evenementen om ruim 2000 jongeren uit de bovenbouw havo/vwo kennis te laten maken met het complexe proces van Europese besluitvorming. De deelnemende scholen zijn vrij in het kiezen van het type evenement. Zo organiseert de ene school een debatavond, terwijl de andere school kiest voor een interactief spel. Het doel van de evenementen is hoe dan ook altijd tweeledig: kennisoverdracht en selectie.

Door middel van de georganiseerde evenementen komen zowel leerlingen, als ouders en leraren op een toegankelijke manier in aanraking met Europese kwesties. De schoolconferenties zijn ook een belangrijke voorbereiding voor de leerlingen die worden uitgekozen om hun school te vertegenwoordigen tijdens de provinciale MEP-conferentie.

Leerlingen uit de bovenbouw van het Comenius Lyceum deden de afgelopen 2 jaar mee aan het MEP en zullen in de toekomst vaker leerlingen uit de bovenbouw afvaardigen.

Comenius delegatie tijdens het Model European Parliament (MEP) 2017

Na het oplezen en benoemen van een aantal kenmerken van het bijzondere Zweden en hun veelbesproken “Scandinavische model” van de verzorgingsstaat besloot delegatieleider Enes Bas zijn uitgeschreven speech als prop weg te gooien en te besluiten met “Let’s make Europe great again”. Met een knipoog naar de actualiteit en een lach startte de Zweedse (Comenius) delegatie de eerste dag van het Model European Parliament.
Dit jaar nam voor de tweede keer in de geschiedenis van het Comenius een delegatie van onze school deel aan het MEP. Tijdens het Mep zijn deelnemers bezig met het bedenken van oplossingen voor maatschappelijke problemen. Deze vraagstukken variërend van het stimuleren en onderling laten samenwerken van lokale initiatieven voor aanpassing aan de klimaatverandering, het aanpakken van de jeugdwerkloosheid, tot meer betrokkenheid creëren bij de Europese Agenda stad of het bedenken van ideeën om zelfrijdend vervoer waar onder andere tesla en google aan werken mogelijk te maken in de EU.
Dit gebeurt in zo’n 3 dagen waar met een aantal andere landen (lees scholen, Ignatius Gymnasium, 4e Gymnasium, Het Hyperion Lyceum, Metis College, St. Nicolaas Lyceum, Spinoza Lyceum en het Herman Wesselink College) in commissies gewerkt wordt aan het opstellen van een resolutie waarin de problemen gesignaleerd worden en vervolgens oplossingen aangedragen worden op geheel officiële wijze met voorzitters en het opstellen van ic’s (introductional clauses) en oc’s (operative clauses). Natuurlijk wordt er ook geheel volgens Brusselse wijze gelobbyd om steun te krijgen voor jouw standpunten en resolutie. Na twee flinke vergaderdagen in commissies vind op vrijdag de finale plaats als er in de Raadszaal van het stadshuis tijdens de algemene vergadering over de opgestelde resoluties vergaderd en gedebatteerd wordt. 

Het mooie van deze week was dat de leerlingen steeds fanatieker en bedrevener werden en steeds meer oog kregen voor hoe je je standpunten voor een groot publiek kunt delen.
Ik zag dat hun eergevoel en trots naar boven kwam drijven en dat zij niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het Comenius aan het strijden waren in deze week. Ja echt goed om daar onderdeel van te zijn.
Na een lange dag vergaderen en fanatiek debatteren konden wij Zweden met een goed gevoel naar huis. Enes Bas zal ons vertegenwoordigen tijdens de landelijke conferentie in Den Haag eind september en de hele delegatie had nu al ideeën over hoe de delegatie van volgend jaar voorbereid kan worden op deze conferentie zodat zij er goed voor de dag kunnen komen.

Foto’s boven: Onze leerlingen nemen het woord tijdens het debat dat wederom van hoog niveau was! Onze delegatie bestond uit: Enes Bas, Can Kaplanseren, Batuhan Sakarya, Naoufall Ragdou, Nawar Boubouh en Maham Butt (voorzitter).