020 – 6140305      Contact  

   

Contact

Uw steun als ouder of verzorger is erg belangrijk voor uw zoon of dochter. Wij verwachten dat u ons informeert als er ontwikkelingen zijn die de schoolprestaties en het welzijn van uw kind(eren) beïnvloeden. Als school proberen we u als ouder zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Dat doen we per brief die wij meegeven aan uw kind of u toesturen per post of per mail. Op deze website vindt u steeds de laatste algemene informatie.

Ouderspreekavond

Een aantal keer per schooljaar nodigen wij u uit om samen met uw kind naar de ouderspreekavond te komen. U ontvangt tijdig een formulier waarop u kunt aangeven welke docenten u wilt spreken tijdens de ouderspreekavond.

Ouderraad

De school heeft een ouderraad. De deelnemers daarvan denken mee over zaken die op school spelen. De ouderraad vergadert elke zes weken met de rector en een wisselend lid van de schoolleiding; op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Wilt u zitting nemen in de ouderraad? U kunt zich hiervoor aanmelden via de mentor van uw kind. Wilt u eerst kijken hoe de ouderraad werkt? Dan bent u van harte welkom als toehoorder.

Algemene ouderavonden en themavonden

Aan het begin van het jaar zijn er algemene ouderavonden per leerjaar. Dan kunt u kennismaken met de mentor van uw kind en krijgt u informatie over het schooljaar. Ook organiseren we thema-avonden, bijvoorbeeld over de profielkeuze, sociale media, schoolreizen en het Econasium.