020 – 6140305      Contact  

   

Medezeggenschapsraad

Het Comenius Lyceum heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), de deelraad. Daarnaast heeft Stichting ZAAM ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De MR

De MR op onze school bestaat uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen uit de bovenbouw. Het personeel-deel (P-MR) daarin kent drie leden uit het onderwijspersoneel en één van het onderwijsondersteunend personeel. De personeelsleden uit de MR zijn:
– Dhr. Overmars, voorzitter, OP
– Dhr. Brahim, secretaris, OP
– Mw. Mahmoud, OP
– Mw. Ait Lamkadem    OOP

De medezeggenschapsraad vergadert elke zes weken, tenminste tweemaal per jaar voltallig. Op elke vergadering worden zowel actuele onderwerpen als vaste onderwerpen besproken die in samenspraak met de schoolleiding over het schooljaar worden verdeeld. De deelgeledingen vergaderen apart zo vaak als de te bespreken onderwerpen vereisen. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschap invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Inlichtingen en contact

Voor inlichtingen of contact kunt u contact opnemen met de heer R. Kleverlaan. Hij is bereikbaar via de administratie van de school. Telefonisch tussen 8.00 en 17.00 uur via 020 614 03 05 en per mail via comenius@comeniuslyceum.nl