020 – 6140305      Contact  

   

Medezeggenschapsraad

De MR is een platform waar een vertegenwoordiging van medewerkers, ouders en leerlingen gevraagd en ongevraagd advies geven aan of gewoon overleggen met een vertegenwoordiging van de schoolleiding.

De MR op onze school bestaat uit 4 personeelsleden, 2 ouders en 2 leerlingen uit de bovenbouw en zal ten minste 2x per jaar voltallig bij elkaar komen.
De deelgeleding personeel (=P-MR) bestaat uit 4 leden: 3 leden uit het onderwijspersoneel en 1 lid afkomstig uit het onderwijs ondersteunend personeel. De medezeggenschapsraad vergadert elke 6 weken. Op elke vergadering worden  (vaste) onderwerpen (in samenspraak met de schoolleiding over het schooljaar verdeeld) en actuele onderwerpen besproken.

De andere deelgeledingen zullen apart vergaderen zo vaak als de te bespreken onderwerpen dit vraagt.

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschap invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

De P-MR op het CLA bestaat uit:
mevrouw P. Cats (voorzitter)
de heer R. Kleverlaan (secretaris)
mevrouw G. Breukel
de heer J. J. de Vries (namens OOP)

De ouders van de MR zijn:
Op dit moment zijn wij op zoek naar betrokken ouders. Wilt u meer informatie dan kunt u een mail sturen naar p.cats@comeniuslyceum.nl 

De leerlingen van de MR zijn:
Rajae Tarahbi

Inlichtingen en contact

Voor inlichtingen of contact kunt u via de administratie contact opnemen met de heer R. Kleverlaan (dit kan altijd via de administratie van de school).