020 – 6140305      Contact  

   

Studieboeken

We werken nog met twee systemen:
Leerlingen van de klassen mavo en mavo/havo ontvangen de boeken via Van Dijk. Wel moeten ouders deze zelf bestellen. U ontvangt hier informatie over.
Leerlingen van de klassen havo, havo/vwo en vwo ontvangen de boeken aan het begin van het schooljaar van school. Als ouder hoeft u hier niets in te doen.

De school schaft het meeste lesmateriaal voor de leerlingen aan. Ouders hoeven daar niet voor te betalen. Leerlingen zijn verplicht hun boeken te kaften en moeten de boeken aan het eind van het schooljaar in goede staat inleveren. Zijn de boeken niet meer in goede staat? Of zijn ze kwijt? Dan ontvangen ouders een rekening voor de schade of voor het vervangende exemplaar.

De heer Boubkari (voor havo en vwo) en mevrouw Haddi (voor de mavo) regelen alle zaken rond de schoolboeken. Leerlingen en ouders kunnen bij hen meer informatie krijgen.

Vrijwillige ouderbijdrage

De overheid neemt de meeste kosten van ons onderwijsprogramma voor haar rekening. Van het geld dat we van de overheid krijgen betalen we bijvoorbeeld de kosten voor personeel, onderhoud van het gebouw, apparatuur en schoonmaak. Volgens de Nederlandse wet is toegang tot onderwijs dan ook ‘’gratis’’, ieder kind moet het onderwijs ontvangen wat hem/haar toekomt.

Daarnaast is er een vrijwillige ouderbijdrage. Wij vragen u vrijwillig bij te dragen voor kosten waar de school géén geld van de overheid voor ontvangt. Wij vinden het als onderwijsorganisatie toch wel belangrijk om deze kosten te maken voor bepaalde onderwijsactiviteiten of –middelen. U kunt hierbij denken aan extra sportactiviteiten, activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, excursies, projecten in de buurt van de school en in de stad. Of het zijn activiteiten die bijdragen aan burgerschapsvorming.

Wij hebben een berekening gemaakt en hieronder ziet u de richtlijn voor de vrijwillige bijdrage per leerjaar.

  De richtlijn voor uw vrijwillige ouderbijdrage is als volgt:
Leerjaar 1 € 80,-
Leerjaar 2 € 80,-
Leerjaar 3 € 80,-
Leerjaar 4 € 80,-
Leerjaar 5 € 80,-
Leerjaar 6 € 80,-

Hierbij zijn de belangrijkste uitgangspunten:

  • De ouderbijdrage is vrijwillig.
  • Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt in geen enkel geval tot uitsluiting van een activiteit.

Vanaf schooljaar 2020-2021 maken we als school gebruikt van WIS Collect voor digitaal betalen. Ouders/ verzorgers krijgen een mail/bericht met instructies hoe de ouderbijdrage kan worden overgemaakt met WIS Collect.

Zelf aanschaffen

U of uw kind moet zelf voor deze materialen zorgen:
Rekenmachine: voor de onderbouw bijvoorbeeld Casio FX-82TL of TI-30 (ca. 10 euro), voor de bovenbouw (niet alle leerlingen, afhankelijk van het profiel) is de Texas Instruments TI-84 Plus of een latere versie verplicht (ca. 100 euro).
Woordenboeken Nederlands en Frans-Duits-Engels om thuis te gebruiken. Wij adviseren de laatste druk van Prisma woordenboeken.
Schriften, multomappen en een etui met pennen, potloden, 6-kleuren- potloden, gum, liniaal, passer en geodriehoek.
Aparte gymkleding en sportschoenen met witte zolen. Tijdens gym zijn normale hoofddoeken om veiligheidsredenen niet toegestaan. Gebruik bijvoorbeeld de Nike Performance PRO HIJAB.

Let op: als u de kosten voor deze materialen niet kunt missen, maak dan gebruik van de scholierenvergoeding. Of neem contact op met de administratie van de school. Ook bij vragen.

Scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam

Een goed advies voor ouders/verzorgers met een ‘krappe beurs’. U kunt bij de gemeente Amsterdam een scholierenvoeding aanvragen.

Op de website van de gemeente staat het volgende: “Hebt u kinderen onder de 18 jaar? Dan weet u hoeveel schoolspullen, sportclubs, muzieklessen of andere hobby’s kosten. Met een laag inkomen kunt u dat misschien niet zomaar betalen. De Scholierenvergoeding is dan een oplossing. U krijgt per kind in het voortgezet onderwijs € 350 om die kosten te betalen. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs is er ook Reiskostenvergoeding. U krijgt € 150 als uw kind 3 zones of meer met het openbaar vervoer naar school reist.

Informatie: www.amsterdam.nl/voorzieningen of telefonisch: 020-346 36 84

Of kijk hier: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/

Kunnen we u hier als school bij helpen, neemt u dan alstublieft contact met ons via onze administratie.