020 – 6140305      Contact  

   

Comenius delegatie tijdens het Model European Parliament (MEP) 2017

Na het oplezen en benoemen van een aantal kenmerken van het bijzondere Zweden en hun veelbesproken “Scandinavische model” van de verzorgingsstaat besloot delegatieleider Enes Bas zijn uitgeschreven speech als prop weg te gooien en te besluiten met “Let’s make Europe great again”. Met een knipoog naar de actualiteit en een lach startte de Zweedse (Comenius) delegatie de eerste dag van het Model European Parliament.
Dit jaar nam voor de tweede keer in de geschiedenis van het Comenius een delegatie van onze school deel aan het MEP. Tijdens het Mep zijn deelnemers bezig met het bedenken van oplossingen voor maatschappelijke problemen. Deze vraagstukken variërend van het stimuleren en onderling laten samenwerken van lokale initiatieven voor aanpassing aan de klimaatverandering, het aanpakken van de jeugdwerkloosheid, tot meer betrokkenheid creëren bij de Europese Agenda stad of het bedenken van ideeën om zelfrijdend vervoer waar onder andere tesla en google aan werken mogelijk te maken in de EU.
Dit gebeurt in zo’n 3 dagen waar met een aantal andere landen (lees scholen, Ignatius Gymnasium, 4e Gymnasium, Het Hyperion Lyceum, Metis College, St. Nicolaas Lyceum, Spinoza Lyceum en het Herman Wesselink College) in commissies gewerkt wordt aan het opstellen van een resolutie waarin de problemen gesignaleerd worden en vervolgens oplossingen aangedragen worden op geheel officiële wijze met voorzitters en het opstellen van ic’s (introductional clauses) en oc’s (operative clauses). Natuurlijk wordt er ook geheel volgens Brusselse wijze gelobbyd om steun te krijgen voor jouw standpunten en resolutie. Na twee flinke vergaderdagen in commissies vind op vrijdag de finale plaats als er in de Raadszaal van het stadshuis tijdens de algemene vergadering over de opgestelde resoluties vergaderd en gedebatteerd wordt. 

mep2Het mooie van deze week was dat de leerlingen steeds fanatieker en bedrevener werden en steeds meer oog kregen voor hoe je je standpunten voor een groot publiek kunt delen.
Ik zag dat hun eergevoel en trots naar boven kwam drijven en dat zij niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het Comenius aan het strijden waren in deze week. Ja echt goed om daar onderdeel van te zijn.
Na een lange dag vergaderen en fanatiek debatteren konden wij Zweden met een goed gevoel naar huis. Enes Bas zal ons vertegenwoordigen tijdens de landelijke conferentie in Den Haag eind september en de hele delegatie had nu al ideeën over hoe de delegatie van volgend jaar voorbereid kan worden op deze conferentie zodat zij er goed voor de dag kunnen komen.

Foto’s boven: Onze leerlingen nemen het woord tijdens het debat dat wederom van hoog niveau was! Onze delegatie bestond uit: Enes Bas, Can Kaplanseren, Batuhan Sakarya, Naoufall Ragdou, Nawar Boubouh en Maham Butt (voorzitter).