020 – 6140305      Contact  

   

Nieuwe gebouw aan de Jacob Geelstraat ingepakt.

Kennen jullie de kunstenaar Christo? Hij staat bekend om zijn ‘inpakkunst’ en heeft bijvoorbeeld de Pont Neuf ingepakt.

Het lijkt erop dat hij nu ons nieuwe gebouw heeft ingepakt. De buitenmuur is inmiddels gesloopt. Er kan nu begonnen worden met het aanbrengen van de isolatie, het optrekken van de nieuwe buitengevel en het aanbrengen van de nieuwe kozijnen met tripleglas.