020 – 6140305      Contact  

   

HAVO klas 4 en 5

Profielen

In de tweede fase (klas 4 en 5), bereiden de HAVO-leerlingen zich voor op het examen en het verder studeren aan een hogeschool.
Vanaf klas 4 volgen de leerlingen niet meer allemaal dezelfde vakken, maar het programma in het door hen gekozen profiel. Er zijn vier profielen
* Cultuur en Maatschappij (afgekort als: CM)
* Economie en Maatschappij (afgekort als: EM)
* Natuur en Gezondheid (afgekort als: NG)
* Natuur en Techniek (afgekort als: NT)

Ieder profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.
* Het gemeenschappelijk deel is voor alle havo profielen hetzelfde en bestaat uit een reeks vakken.
* Het profieldeel is voor elk profiel anders en bestaat uit samenhangende vakken waarmee een leerling zich voorbereidt op bepaalde vervolgstudies.
* In het vrije deel kiest de leerling één extra vak, zoals Informatica of een vak uit een ander profiel.
* Verplichte vakken in de vrije ruimte zijn: loopbaanoriëntatie en levensbeschouwing.

Naast de profielvakken en de vakken in het vrije deel, zijn er nog andere verplichte onderdelen in de bovenbouw. Dit zijn:
* excursies bij o.a. het van CKV
* studiereis in de vierde klas naar Barcelona
* activiteiten in het kader van de studiekeuze en loopbaanoriëntatie.
* begeleidingslessen en presentaties voor het profielwerkstuk
* pilot maatschappelijke stage

Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator bovenbouw Havo de heer J. Hage of de afdelingsleider bovenbouw W. Terborg

Programma van toetsing en afsluiting

In elk leerjaar in de bovenbouw krijg je het zogeheten Programma van Toetsing en Afsluiting, kortweg het PTA. Hierin staan alle onderdelen van het schoolexamen beschreven, zoals de toetsen, de praktische opdrachten en het profielwerkstuk.

In het PTA staan ook de bevorderingsnormen en het Reglement Schoolexamen Comenius Lyceum Amsterdam. Aan het begin van het schooljaar krijg je dit PTA. Op de Algemene Ouderavond, waarvoor je ouders en jij worden uitgenodigd, worden veel zaken rond het PTA en de examens uitvoerig besproken.

Het examen

Je doet als leerling examen in alle vakken. Alle vakken worden afgesloten met een schoolexamen, sommige vakken kennen daarbij ook nog een een centraal schriftelijk examen. De schoolexamens worden verspreid over de gehele bovenbouw afgenomen en je begint al met het SE in de 4e klas!!

Alle resultaten van de SE worden vast gelegd in het examendossier.

Zelfstandigheid

Op het Comenius Lyceum stimuleren we, speciaal in de Tweede Fase, de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen. De begeleiding is erop gericht om leerlingen stapsgewijs meer zelfverantwoordelijkheid voor het eigen leerproces bij te brengen. Studiewijzers, waarmee je deels zelf je studie kan plannen, spelen daarin een belangrijke rol.

Verantwoordelijkheid geven is in onze opvatting niet hetzelfde als loslaten. Daarom bewaakt de mentor de studievoortgang van zijn leerlingen. Tussenuren zijn bij ons op school verplichte studie-uren. In deze uren ben je verplicht te studeren, in de mediatheek, in de studiezaal of op de zelfstudieplekken. Docenten houden toezicht en geven desgevraagd begeleiding.

Studiebelasting

De studiebelasting – de veel gehoorde klacht in de bovenbouw – is een onderwerp dat we serieus nemen. Dit blijkt uit de voortdurende verbetering van de PTA’s, afstemming van vakken onderling bijvoorbeeld bij praktische opdrachten en stofverdeling en uit de wijze waarop het rooster voor de toetsweken tot stand komt.

Bovenbouw VWO

De bovenbouw

In de tweede fase (klas 4, 5 en 6), ook wel de bovenbouw van de school genoemd, bereiden de leerlingen zich voor op het examen en het verder studeren aan hogeschool of universiteit. Voor HAVO-leerlingen is dit een hogere beroepsopleiding (HBO) en voor VWO-leerlingen een wetenschappelijke opleiding (universiteit) of HBO.

Profielen

Vanaf klas 4 volgen de leerlingen niet meer allemaal dezelfde vakken, maar het programma in het door hen gekozen profiel. Er zijn vier profielen

* Cultuur en Maatschappij (afgekort als: CM)
* Economie en Maatschappij (afgekort als: EM)
* Natuur en Gezondheid (afgekort als: NG)
* Natuur en Techniek (afgekort als: NT)

Ieder profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.
* Het gemeenschappelijk deel is voor alle profielen hetzelfde en bestaat uit een reeks vakken, die voor HAVO en VWO verschillend zijn.
* Het profieldeel is voor elk profiel anders en bestaat uit samenhangende vakken waarmee een leerling zich voorbereidt op bepaalde vervolgstudies.
* In het vrije deel kiest de leerling nog één extra vak, zoals Informatica of een vak uit een ander profiel.
* Verplichte vakken in de vrije ruimte zijn: loopbaanoriëntatie en levensbeschouwing.

Naast de profielvakken en de vakken in het vrije deel, zijn er nog andere verplichte onderdelen in de bovenbouw. Dit zijn:

* excursies bij o.a. het van CKV
* studiereis in de vijfde klas naar Rome
* activiteiten in het kader van de studiekeuze en loopbaanoriëntatie.
* begeleidingslessen en presentaties voor het profielwerkstuk
* pilot maatschappelijke stage

Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator bovenbouw VWO mevrouw P. Cats of de afdelingsleider bovenbouw W. Terborg

Programma van toetsing en afsluiting

In elk leerjaar krijgen de leerlingen in de bovenbouw het zogeheten Programma van Toetsing en Afsluiting, kortweg het PTA. Hierin staan alle onderdelen van het schoolexamen beschreven, zoals de toetsen, de praktische opdrachten en het profielwerkstuk.

In het PTA staan ook de bevorderingsnormen en het Reglement Schoolexamen Comenius Lyceum Amsterdam. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen het PTA. Op de Algemene Ouderavond, waarvoor ouders worden uitgenodigd om ook hun kind mee te nemen, worden veel zaken rond het PTA en de examens uitvoerig besproken.

Het examen

Je doet als leerling examen in alle vakken. Alle vakken worden afgesloten met een schoolexamen, sommige vakken kennen daarbij ook nog een een centraal schriftelijk examen. De schoolexamens worden verspreid over de gehele bovenbouw afgenomen en je begint al met het SE in de 4e klas!!

Alle resultaten van de SE worden vast gelegd in het examendossier.

Zelfstandigheid

Op het Comenius Lyceum stimuleren we, speciaal in de Tweede Fase, de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen. De mate van zelfstandigheid gaat voor het VWO verder dan voor het HAVO. De begeleiding is erop gericht om leerlingen stapsgewijs meer zelfverantwoordelijkheid voor het eigen leerproces bij te brengen. Studiewijzers, waarmee de leerlingen deels zelf hun studie kunnen plannen, spelen daarin een belangrijke rol.
Verantwoordelijkheid geven is in onze opvatting niet hetzelfde als loslaten. Daarom bewaakt de mentor de studievoortgang van zijn leerlingen. Tussenuren zijn bij ons op school verplichte studie-uren. In deze uren zijn de leerlingen verplicht te studeren, in de mediatheek, in de studiezaal of op de zelfstudieplekken. Docenten houden toezicht en geven desgevraagd begeleiding.

Studiebelasting

De studiebelasting – de veel gehoorde klacht in de bovenbouw – is een onderwerp dat we serieus nemen. Dit blijkt uit de voortdurende verbetering van de PTA’s, afstemming van vakken onderling bijvoorbeeld bij praktische opdrachten en stofverdeling en uit de wijze waarop het rooster voor de toetsweken tot stand komt.