020 – 6140305      Contact  

   

Hoe aanmelden zij-instromers

Toelating zij-instromers 

Wil je je inschrijven op het Comenius Lyceum als zij-instromer? Dat kan, maar we hebben een aantal voorwaarden voor leerlingen die in de tweede of daaropvolgende leerjaren geplaatst willen worden. Je moet geschikt zijn en we moeten ruimte hebben.

Hoe meld je je aan?

Maak een afspraak met de decaan, mevr. K. Waltjé voor een eerste informatief gesprek. Vul vervolgens alvast het aanmeldformulier voor zij-instromers in, zo compleet mogelijk. En stuur het naar:

Comenius Lyceum
T.a.v. mevrouw K. Waltjé
Jacob Geelstraat 38
1065 VT, Amsterdam.

Je mag het ingevulde formulier ook mailen.

Intakegesprek

Na ontvangst van je formulier nodigt zij je uit voor een intakegesprek met de afdelingsleider en de decaan. Zij beslissen of je toegelaten wordt tot onze school. Jouw motivatie om bij ons op school te komen is een van de doorslaggevende aspecten. Je krijgt dan ook alle informatie die je nodig hebt. Bij dit intakegesprek dient één van je ouders aanwezig te zijn. Neem (een kopie van) je cijferlijst en een geldig identiteitsbewijs mee.

Informatiemiddag voor zij-instromers

In april 2022 houden wij een informatieavond voor leerlingen en ouders. De datum is nu nog niet bekend. (Hou deze pagina in de gaten!) Jullie krijgen dan alle informatie over de overstap naar het Comenius Lyceum en wat daar allemaal bij komt kijken. Zo komen de profielkeuze, de overstap naar een hoger onderwijstype en de principes van onze school aan bod. Ook kun je dan het aanmeldformulier invullen. Meld je van te voren aan met onderstaand formulier. 


  Mocht je niet in de gelegenheid zijn die middag aanwezig te zijn, dan verzoeken we je contact op te nemen met onze decaan, mevrouw K. Waltjé (k.waltje@comeniuslyceum.nl). Zij kan je meer vertellen over de aanmeldprocedure.

  Doorstromen

  Kom je van een andere school en wil je van de havo doorstromen naar het vwo? Of van de mavo naar de havo? Dat moedigen wij aan en we helpen je erbij. Het is echter helaas niet voor iedereen weggelegd. Als richtlijn hanteren we de volgende eisen.

  Toelating van mavo (vmbo-t) naar 4 havo 

  • Geslaagd voor het mavodiploma
  • Tenminste een 6,8 gemiddeld op de eindlijst
  • Geen onvoldoende eindcijfers voor vakken die je op onze school wil volgen
  • Als je het NT-profiel wil volgen, moet je op de mavo (vmbo-t) voor de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde minimaal een 7.0 hebben behaald als eindcijfer
  • Geen opmerkelijke gedragsproblemen en absenties. Wij overleggen hierover met je vorige school.
  • Je bent niet blijven zitten op de mavo. Wij houden ons het recht voor om leerlingen die vanuit een lagere onderwijssoort instromen, niet te laten doubleren.

  Toelating van havo naar 5 vwo

  • Geslaagd voor het havodiploma
  • Tenminste een 6,8 gemiddeld op de eindlijst
  • Geen onvoldoende eindcijfers voor de vakken die je op onze school wil volgen
  • Als je het NT-profiel wil volgen, moet je op de havo voor de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde minimaal een 7.0 hebben behaald als eindcijfer
  • Geen opmerkelijke gedragsproblemen en absenties
  • Je bent niet blijven zitten in 4 havo of gezakt in 5 havo. Wij houden ons het recht voor om leerlingen die vanuit een lagere onderwijssoort instromen, niet te laten doubleren.