020 – 6140305      Contact  

   

4 havo & 5 vwo

Toelating tot 4 havo 

Voor de toelating van vmbo-t leerlingen in 4 havo hanteren we de volgende voorwaarden:

  • tenminste een 6,8 gemiddeld op de eindlijst;
  • geen onvoldoende eindcijfers voor vakken die de leerling op onze school wil volgen;
  • leerlingen die op onze school het NT-profiel willen volgen, moeten voor de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde minimaal een 7.0 hebben behaald als eind- cijfer op het vmbo;
  • geen opmerkelijke gedragsproblemen en absenties op het vmbo. Wij overleggen met de school van herkomst, in het bijzonder over de laatste voorwaarde. De school behoudt zich het recht voor om leerlingen die vanuit een lagere onderwijssoort instromen, niet te laten doubleren.

Toelating tot 5 vwo

Leerlingen met een havodiploma die willen doorstromen naar de 5e klas van het vwo, moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • tenminste een 6,8 gemiddeld op de eindlijst;
  • geen onvoldoende eindcijfers voor de vakken die de leerling op onze school wil volgen;
  • leerlingen die op onze school het NT-profiel willen volgen moeten voor de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde minimaal een 7.0 hebben behaald als eind- cijfer in de havo;
  • geen opmerkelijke gedragsproblemen en absenties op de havo;
  • de leerling is niet blijven zitten in 4 havo of gezakt in 5 havo. De school behoudt zich het recht voor om leerlingen die vanuit een lagere onderwijssoort instromen, niet te laten doubleren

Hoe schrijf je je in?

Je doet jaar examen VMBO-T of HAVO en je wilt je graag inschrijven op het Comenius Lyceum voor HAVO4 of VWO5? Dat kan!
Maak een afspraak met de decaan, mevr. K. Waltjé voor een eerste informatief gesprek en het invullen van het aanmeldformulier, of download HIER het aanmeldformulier , vul het zo compleet mogelijk in en stuur het naar Comenius Lyceum tav K. Waltjé, Jacob Geelstraat 38, 1065 VT, Amsterdam. Je kan het ook invullen, scannen  en mailen naar k.waltje@comeniuslyceum.nl.

Na de uitslag van de examens word je uitgenodigd voor het definitieve intakegesprek, waarbij de afdelingsleider bovenbouw en de decaan gaan kijken of je toelaatbaar bent en wat je profielkeuze wordt. Verder krijg je dan alle belangrijke informatie die nodig is en willen we graag jouw motivatie om bij ons op school te komen horen. Bij dit intakegesprek dient één van je ouders aanwezig te zijn, en neem je (een kopie van) je definitieve cijferlijst en een geldig identiteitsbewijs mee.

Op 11 maart 2020 vindt er om 15.30 uur een algemene informatiemiddag plaats voor leerlingen en ouders over de overstap naar het Comenius Lyceum en wat daar allemaal bij komt kijken. Zo komt ander andere de profielkeuze, de overstap naar een hoger onderwijstype en de principes van onze school aan bod. Ook kun je op die middag alvast een aanmeldformulier invullen.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn die middag aanwezig te zijn, dan verzoeken we je contact op te nemen met onze decaan, mevrouw K. Waltjé (k.waltje@comeniuslyceum.nl). Zij kan je meer vertellen over de aanmeldprocedure.