020 – 6140305     Personeel      Contact

 

Zit je in groep 8 en ga je volgend jaar naar de middelbare school? Dan is dit de goede pagina voor jou en uiteraard voor je ouders/verzorgers.

Denk je dat je van de basisschool een havo of vwo advies krijgt, dan kun je in principe op het Comenius Lyceum terecht!

Aanmelden 2018 / 2019

Aanmelden op het Comenius Lyceum kan van maandag 5 maart tot en met vrijdag 16 maart 2018. Ouders/verzorgers moeten daarvoor het aanmeldingsformulier (klik hier) ingevuld inleveren bij de afdelingsleider onderbouw (m.aabachrim@comeniuslyceum.nl). U neemt naast het aanmeldingsformulier ook het volgende mee:

 • Uw legitimatie
 • Legitimatie van uw kind
 • Voorkeurslijst van scholen die u van de basisschool heeft gekregen

Het inleveren van bovenstaande formulieren en documenten kan op schooldagen tussen 9.00 en 17.30 uur.

Matching voor scholen in Amsterdam

In februari vul je een voorkeurslijst in. De school waar je het liefst heen wilt gaan, zet je op de eerste plaats. Daarna vul je op volgorde de voorkeurslijst verder in. Aanmelden gebeurt vervolgens alleen op de school waar je het liefst heen wilt gaan en op één hebt gezet. Deze school voert alle voorkeuren in het systeem.
Na het invoeren zal je moeten wachten totdat de loting plaatsvindt. Wil je weten hoe het lotingssysteem werkt? Klik dan HIER.
Op de site van gemeente Amsterdam vindt je nog meer informatie over de aanmeldprocedure. Klik HIER voor de site van de gemeente Amsterdam.

Kennismakingsdag

In juni zal er een kennismakingsdag zijn op het Comenius Lyceum. Op deze dag kun je kennismaken met je nieuwe klasgenoten en je mentor. Je doet kennismakingsspelletjes met je mentor en de klas. Zo kun je alvast een beetje aan elkaar wennen. Voor deze kennismakingsdag zal je tegen die tijd een brief ontvangen.

Boeken

Op het Comenius Lyceum werken wij met een boekenfonds. Dit betekent dat het Comenius Lyceum voor de boeken zorgt. Deze neem jij als leerling in bruikleen. Je betaalt dus niets voor de boeken. Elke boek moet gekaft worden en je zal er zuinig mee om moeten gaan.

 

Toelating zij-instromers 

Elk jaar melden zij-instromers zich bij onze school: leerlingen die in de tweede of daaropvolgende leerjaren geplaatst willen worden. Wie wil overstappen naar onze school, moet tijdig informeren of er nog plaats is en wat de mogelijkheden, procedures en voorwaarden zijn. We plaatsen altijd leerlingen van andere ZAAM-scholen, mits er ruimte is en de zij-instromers voldoen aan de voorwaarden voor toelating. De afdelingsleider heeft altijd een toelatingsgesprek met de zij-instromer om zich te overtuigen van de capaciteiten, de studiemotivatie en het positieve gedrag van de zij-instromer. Ook laat de afdelingsleider zich uitgebreid informeren door de school van herkomst.

Hoe schrijf je je in?

Je wilt je graag inschrijven op het Comenius Lyceum als zij-instromer? Dat kan!
Maak een afspraak met de decaan, mevr. K. Waltjé voor een eerste informatief gesprek en het invullen van het aanmeldformulier, of download HIER het aanmeldformulier , vul het zo compleet mogelijk in en stuur het naar
Comenius Lyceum tav K. Waltjé, Jacob Geelstraat 38, 1065 VT, Amsterdam. Je kan het ook invullen, scannen  en mailen naar k.waltje@comeniuslyceum.nl.
Na ontvangst word je uitgenodigd voor het definitieve intakegesprek, waarbij de afdelingsleider en de decaan gaan kijken of je toelaatbaar bent. Verder krijg je dan alle belangrijke informatie die nodig is en willen we graag jouw motivatie om bij ons op school te komen horen. Bij dit intakegesprek dient één van je ouders aanwezig te zijn, en neem je (een kopie van) je cijferlijst en een geldig identiteitsbewijs mee.
Op 12 maart 2018 vindt er om 16 uur een algemene informatiemiddag plaats voor leerlingen en ouders over de overstap naar het Comenius Lyceum en wat daar allemaal bij komt kijken. Zo komt ander andere de profielkeuze, de overstap naar een hoger onderwijstype en de principes van onze school aan bod. Ook kun je op die middag alvast een aanmeldformulier invullen.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn die middag aanwezig te zijn, dan verzoeken we je contact op te nemen met onze decaan, mevrouw K. Waltjé (k.waltje@comeniuslyceum.nl). Zij kan je meer vertellen over de aanmeldprocedure.

Toelating tot 4 havo 

Voor de toelating van vmbo-t leerlingen in 4 havo hanteren we de volgende voorwaarden:

 • tenminste een 6,8 gemiddeld op de eindlijst;
 • geen onvoldoende eindcijfers voor vakken die de leerling op onze school wil volgen;
 • leerlingen die op onze school het NT-profiel willen volgen, moeten voor de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde minimaal een 7.0 hebben behaald als eind- cijfer op het vmbo;
 • geen opmerkelijke gedragsproblemen en absenties op het vmbo. Wij overleggen met de school van herkomst, in het bijzonder over de laatste voorwaarde. De school behoudt zich het recht voor om leerlingen die vanuit een lagere onderwijssoort instromen, niet te laten doubleren.

Toelating tot 5 vwo

Leerlingen met een havodiploma die willen doorstromen naar de 5e klas van het vwo, moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • tenminste een 6,8 gemiddeld op de eindlijst;
 • geen onvoldoende eindcijfers voor de vakken die de leerling op onze school wil volgen;
 • leerlingen die op onze school het NT-profiel willen volgen moeten voor de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde minimaal een 7.0 hebben behaald als eind- cijfer in de havo;
 • geen opmerkelijke gedragsproblemen en absenties op de havo;
 • de leerling is niet blijven zitten in 4 havo of gezakt in 5 havo. De school behoudt zich het recht voor om leerlingen die vanuit een lagere onderwijssoort instromen, niet te laten doubleren

Hoe schrijf je je in?

Je doet jaar examen VMBO-T of HAVO en je wilt je graag inschrijven op het Comenius Lyceum voor HAVO4 of VWO5? Dat kan!
Maak een afspraak met de decaan, mevr. K. Waltjé voor een eerste informatief gesprek en het invullen van het aanmeldformulier, of download HIER het aanmeldformulier , vul het zo compleet mogelijk in en stuur het naar
Comenius Lyceum tav K. Waltjé, Jacob Geelstraat 38, 1065 VT, Amsterdam. Je kan het ook invullen, scannen  en mailen naar k.waltje@comeniuslyceum.nl.
Na de uitslag van de examens word je uitgenodigd voor het definitieve intakegesprek, waarbij de afdelingsleider bovenbouw en de decaan gaan kijken of je toelaatbaar bent en wat je profielkeuze wordt. Verder krijg je dan alle belangrijke informatie die nodig is en willen we graag jouw motivatie om bij ons op school te komen horen. Bij dit intakegesprek dient één van je ouders aanwezig te zijn, en neem je (een kopie van) je definitieve cijferlijst en een geldig identiteitsbewijs mee.
Op 12 maart 2018 vindt er om 16 uur een algemene informatiemiddag plaats voor leerlingen en ouders over de overstap naar het Comenius Lyceum en wat daar allemaal bij komt kijken. Zo komt ander andere de profielkeuze, de overstap naar een hoger onderwijstype en de principes van onze school aan bod. Ook kun je op die middag alvast een aanmeldformulier invullen.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn die middag aanwezig te zijn, dan verzoeken we je contact op te nemen met onze decaan, mevrouw K. Waltjé (k.waltje@comeniuslyceum.nl). Zij kan je meer vertellen over de aanmeldprocedure.