020 – 6140305      Contact  

   

Transformatief op het Comenius

Afgelopen dinsdag opende Freek op ‘t Einde, rector van het Comenius Lyceum, de kick off van het programma van De Transformatieve School in zijn indrukwekkende aula. In het kader van kennisdeling en het verbreden van de professionele coulissen van Zaam, nodigde hij het Huygens College en Het Calvijn College bij hem uit om gezamenlijk het gedachtegoed van De Transformatieve School eigen te maken. Freek nam de 250 genodigden mee in het belang van een gemeenschappelijk normatief kader als voorwaarde om tot een cultuur van hoge positieve verwachtingen te komen. Hij vertelde over de stapsgewijze cultuurverandering op school, een locatie waar het leerlingaantal verdubbeld is, de onderwijsprestaties significant zijn verbeterd en waar vanuit het verdiepingsprogramma van De Transformatieve School wordt ingezet op persoonsvorming in een stedelijke context.
 
Na deze opening volgde de keynote van Iliass El Hadioui waarin de verdieping plaatsvond op thema’s zoals een cultuur van hoge positieve verwachtingen en het kunnen herkennen en doorbreken van verborgen mechanismen zoals ludificering en het mattheus-effect. In de trainingen die volgden gingen de onderwijsprofessionals van het Huygens College en het Calvijn College Amsterdam met veel bevlogenheid aan de slag met het gemeenschappelijk normatief kader, terwijl de nieuwe, enthousiaste collega’s van het Comenius Lyceum de trainingen volgden van trainer Hind Mahrach als onderdeel van het basisprogramma van de Transformatieve School. 

Zie de post op Linkedin

#GemeenschappelijkNormatiefKader
#DeTransformatieveSchool