020 – 6140305      Contact  

   

Overlijden Mw. Rozenblad

Zeer geachte ouders/ verzorgers, beste (oud-) leerlingen, beste lezer,

 Onze docent Dorothy Rozenblad is kortgeleden onverwacht overleden. Dit bericht raakt ons als schoolgemeenschap diep. Nog slechts enkele weken geleden heeft mevrouw Rozenblad als mentor van een 4 mavo-examenklas de diploma’s uitgereikt aan blije leerlingen in aanwezigheid van trotse ouders.

Mw. Rozenblad heeft zeker 18 jaar voor onze school gewerkt, op het Comenius, het Reinaert en het Meridiaan. Ze is 56 jaar oud geworden. Bij start van het schooljaar zal in de school een herinneringsplek aanwezig zijn waar leerlingen een afscheidswoord in een gedenkboekje kunnen schrijven. In de week van 23 augustus zal een herdenkingsbijeenkomst in de school worden georganiseerd. Meer info hierover verschijnt in dit mededelingenitem. Er zullen dus updates op dit bericht verschijnen.

Verder kunt u voor de familie een bericht achterlaten op dit condoleanceregister.

We wensen haar familie heel veel sterkte met dit verlies!
Namens alle collega’s van het Comenius en het bestuur van Zaam,

Freek Op ’t Einde, rector.