020 – 6140305      Contact  

   

Overlijden Mw. Rozenblad

Zeer geachte ouders/ verzorgers, beste (oud-) leerlingen, beste lezer,

 Onze docent Dorothy Rozenblad is op 19 juli 2021 onverwacht overleden. Dit bericht raakt ons als schoolgemeenschap diep. Een week eerder heeft mevrouw Rozenblad als mentor van een 4 mavo-examenklas de diploma’s uitgereikt aan blije leerlingen in aanwezigheid van trotse ouders. Mw. Rozenblad heeft zeker 18 jaar voor onze school gewerkt, op het Comenius, het Reinaert en het Meridiaan. Ze is 56 jaar oud geworden. 

Woensdag 8 september gaan we een herdenkingsbijeenkomst houden in nagedachtenis van mevrouw Rozenblad. Een moment om met elkaar stil te staan bij dit verlies, om het verdriet met elkaar te delen en herinneringen aan haar uit de wisselen in aanwezigheid van de familie. Het wordt een sobere bijeenkomst voor medewerkers, ouders en leerlingen die les van haar hebben gehad maar vooral ook voor oud-leerlingen, hun ouders en oud-collega’s.
De inloop is om 18.00 uur.
Om 18.30 uur starten we de bijeenkomst en sluiten die weer om 19.30 uur af.

We moeten weten hoeveel mensen er komen, voor onze eigen voorbereiding maar ook in het kader van corona. Ik verzoek u, als u er bij wilt zijn, om uw naam en emailadres door te geven via deze link: https://forms.office.com/r/4SGcRJP7J8. Bij voorbaat dank.

Verder kunt u voor de familie een bericht achterlaten op dit condoleanceregister.

We wensen haar familie heel veel sterkte met dit verlies!
Namens alle collega’s van het Comenius en het bestuur van Zaam,

Freek Op ‘t Einde, rector.