020 – 6140305      Contact  

   

Leerlingen presenteren hun aanbevelingen aan Marokkaanse ambassadeur

Afronding project COP 22
Vanaf het bezoek aan Marrakech/Ouarzazate in november tot aan het einde van februari hebben de vijf betrokken leerlingen hard gewerkt. Hun opdracht was een aanbeveling te schrijven aan de eigenaar van de zonne-energiecentrale Noor 1, Masen. In die aanbeveling moesten de leerlingen beschrijven hoe de lokale bevolking beter kan profiteren van de aanwezigheid van de centrale. De leerlingen hebben afgelopen maandag hun aanbevelingen gepresenteerd en overhandigd aan de Marokkaanse ambassadeur, de heer Bellouki. In het bijzijn van vele genodigden waaronder de ouders van de leerlingen, de schoolleiding en professor Wim Sinke van de UvA en Hans Bienfait, beiden experts in zonne-energie, vertelden de leerlingen over hun reis en hun bevindingen.
Na de presentatie en de overhandiging bleek de waarde van de aanbevelingen: Professor Sinke becommentarieerde het document. Hij prees de leerlingen voor hun inzet, maar vooral voor hun doorgronding van de realiteit. Sinke gaf aan dat de aanbevelingen van de leerlingen “twee keer de spijker op de kop sloegen”.
Hiermee hebben de leerlingen met gepaste trots het project COP 22 beëindigd. Ze mogen terugkijken op een mooi, soms lastig, maar vooral leerzaam traject en een ervaring voor het leven.
Met dank aan iedereen die hieraan heeft meegedragen.