020 – 6140305      Contact  

   

Project ‘Comenius en Hyperion’ In de miks 2017

Voor het vierde achtereenvolgende jaar werd het unieke project ‘Comenius en Hyperion in de mIKs’ georganiseerd. Vanaf dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 februari 2017 volgden scholieren van het Comenius Lyceum en het Hyperion in Noord in groepen van ongeveer twintig leerlingen, een mix van beide scholen, een programma met als themathiek diversiteit. Jongerenimam Yassin El-Forkani opende deze week door met de leerlingen in gesprek te gaan over vooroordelen. Daarnaast onderstreepte hij in zijn openingswoord het belang van de ontmoeting met de culturele en religieuze Ander. Daarna werden de leerlingen door de gezamenlijke opdrachten en bezoeken aan o.a. de synagoge, moskee en kerk gedurende de week uitgedaagd om na te denken over hun eigen identiteit en denkbeelden over elkaar. Maar naast het bespreken van serieuze onderwerpen voerde het plezier met elkaar de boventoon. Het was een zeer geslaagde en waardevolle week!

indemiks2017 2 indemiks2017 1

indemiks2017 6 indemiks2017 3 indemiks2017 5