020 – 6140305      Contact  

   

Buitengewoon verlof

Volgens de leerplichtwet is het niet toegestaan om vakantieverlof op te nemen buiten de schoolvakanties. We verlenen hier alleen in uitzonderlijke gevallen toestemming voor. Te denken valt aan trouwerijen en begrafenissen van naaste familieleden en algemeen erkende religieuze feestdagen. Leerlingen moeten hiervoor minstens twee weken van tevoren schriftelijk buitengewoon verlof aanvragen bij de afdelingsleider.