020 – 6140305      Contact  

   

Boeken

Schoolboeken zijn gratis. CLA koopt de boeken voor de leerlingen. Aan het eind van het schooljaar moeten de schoolboeken weer in goede staat ingeleverd worden op school. Bij beschadiging of als er in geschreven is, worden kosten in rekening gebracht. Voor het beschermen van de boeken is het daarom raadzaam de boeken te kaften.

De conrector, de heer Ootes, regelt alle zaken met betrekking tot de schoolboeken. Bij hem kunt u nadere informatie krijgen.

Wees zorgvuldig met de schoolboeken en voorkom een boete bij beschadiging!

Ouderbijdrage leer- en hulpmiddelen

De vrijwillige ouderbijdrage is € 130,- per jaar en wordt besteed aan:

 • extra activiteiten zoals klassenuitjes, introductiedagen en sportdagen, museumbezoek
 • inhuren van gastdocenten en workshops
 • extra leer- en hulpmiddelen, zoals extra lesmateriaal, inrichting mediatheek waaronder computerwerkplekken
 • ouderraad en leerlingenraad
 • huur van een kluisje
 • ongevallen- en reisverzekering
 • schoolpas, schoolfoto

De ouderbijdrage is vrijwillig. Ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een factuur met een brief waarop zij kunnen aangeven voor welke onderdelen zij willen bijdragen.

Op de factuur staat het rekeningnummer van de school waarop de ouderbijdrage via internetbankieren gestort kan worden.

De ouderbijdrage kan ook contant bij de administratie betaald worden.

Schoolfotograaf

Aan het begin van het schooljaar komt de schoolfotograaf een hele dag op school. Alle klassen en alle leerlingen gaan die dag op de foto. Enkele weken later ontvangen de leerlingen een enveloppe van de fotograaf met hierin een aantal voorbeeld-foto’s. U kunt zelf bepalen welke foto’s u wenst te houden.

Schoolbenodigdheden

Naast de boeken moet elke leerling over de volgende schoolbenodigdheden beschikken:

 • atlas: Bos Atlas, 53e druk
 • een schoolagenda
 • schriften (lijntjes en (1cm bij 1cm ) ruitjes, groot en klein, in overleg met docent aan te schaffen
 • een etui met schrijfgerei: pennen, een zwart potlood en 6 kleurpotloden, een gum, een liniaal, geo-driehoek en een passer
 • gymkleding + gymschoenen met witte zolen (de kleding moet voldoen aan de ARBO-veiligheidseisen en schoolvoorschriften. Dit wordt op de eerste
 • ymles uitgebreid toegelicht)
 • rekenmachine: in klas 2 3n 3 Casio FX-82-TL (klas 1 is rekenmachinevrij!), in de bovenbouwTexas Instruments 83 of 84 (verplicht)
 • lees- en literatuurboeken (worden door de docent opgegeven)
 • woordenboeken Nederlands, Frans, Duits en Engels (verplicht aan te schaffen voor thuisgebruik)
 • schriften, multomap + vulling, pennen, potloden en kleurpotloden
 • aangeraden wordt om thuis te beschikken over een computer of laptop met internet aansluiting.

Wanneer je op VanDijk.nl klikt kom je op hun bestelsite en zie je alle schoolzaken!

Tegemoetkomingin de studiekosten

Bijdragen van het rijk
Voor ouders / verzorgers van leerlingen in het voortgezet onderwijs die de kosten niet of slechts gedeeltelijk kunnen betalen, bestaat een regeling voor tegemoetkoming in de studiekosten. Deze regeling geldt ook voor niet-Nederlanders die tenminste drie jaar onafgebroken in Nederland wonen. De precieze voorwaarden staan in een brochure die u via de Sociale Verzekeringsbank thuis gestuurd krijgt.

Regeling schoolkostenbijdrage gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft een regeling voor alle Amsterdammers tot 18 jaar die naar school gaan en bij hun ouders wonen. Deze ouders/verzorgers moeten een maandinkomen op of rond bijstandsniveau hebben. Per kind kan maximaal een bedrag van €400,- worden gedeclareerd op basis van facturen voor leermiddelen (boeken, kosten voor excursies, ouderbijdrage. Maar ook balletlessen of de contributie voor de voetbalclub vallen hieronder!). Daarnaast is er een reiskostenvergoeding van € 150,- voor kinderen die drie of meer zones moeten reizen naar school.

PC-voorziening van de gemeente Amsterdam
De gemeente heeft besloten tot een PC-voorziening voor kinderen uit minimahuishoudens. Per gezin wordt één PC verstrekt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Sociale Dienst tel. O20 346 3684.

Voor een aanvraagformulier of meer informatie kunt u terecht bij:

Dienst Werk en Inkomen, DWI Amsterdam
PC voorziening van de gemeente Amsterdam