020 – 6140305      Contact  

   

Leraar worden

Niet alleen leerlingen zijn in onze school aanwezig om te leren, ook studenten van de lerarenopleidingen ‘leren’ op onze school door stage te lopen bij onze vakdocenten. Zij zijn aanwezig als assistent van de vakdocenten, verzorgen enkele lessen of staan zelfstandig voor de klas. De leraar in opleiding (LIO) is aan het eind zijn of haar opleiding en geeft gedurende een langere periode aan enkele klassen zelfstandig les. Natuurlijk worden zij goed begeleid en ondersteund door de vakdocent.

Voor de school zijn stagiaires onmisbare mensen, omdat zij onderwijsvernieuwingen de school inbrengen en samen met de vakdocent onderwijs verzorgen. Eerst als klassenassistent en in de loop van de studie steeds zelfstandiger, met als proeve van bekwaamheid het LIO-schap.

Wij hebben studenten van de EHvA (Educatieve Faculteit Hogeschool van Amsterdam), de VU (Vrije universiteit), de HKA (Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam en Utrecht) en de Educatieve faculteiten van de hogeschool Windesheim.

Studenten
Wanneer u als student op onze school een stage wilt uitvoeren, doe dan het volgende:

  • bekijk deze site goed
  • vorm een beeld van de school
  • overleg met de opleiding
  • neem contact met de stage-coördinator van de school

Wij kennen onbetaalde en betaalde stages, voor beide stagevormen wordt men geacht te solliciteren.

Stages

Onbetaalde stage
Tijdens de stage worden opleidingsopdrachten en opdrachten van de school uitgevoerd. Omdat wij stagiares intensief begeleiden, verwachten wij dat de plichten als stagiair worden nagekomen.

Betaalde stage = duale stage
Bij deze stagevorm werk je terwijl je leert. Een leerwerkovereenkomst legt vast welke taken je uitvoert. Deze taken zijn altijd onderwijsgericht. Je werkt 8 uur per week en wordt volgens het CAO-VO betaald. Opdrachten die je voor je opleiding moet doen, doe je in de overige stagetijd. Omdat wij je intensief begeleiden, verwachten wij van jou dat je de plichten als stagiair nakomt.

Voor informatie over stageplaatsen op onze school, kunt u contact opnemen met de stagecoördinator voor het Comenius Lyceum Amsterdam:

Freek op ‘t Einde – rector
Comenius Lyceum
Jacob Geelstraat 38
1065 VT Amsterdam
E f.opteinde@comeniuslyceum.nl

Om te solliciteren stuurt u een sollicitatiebrief en CV naar bovenstaand adres. Wanneer men solliciteert naar een LIO-plaats, stuur dan ook de toestemming van de opleider mee. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.