020 – 6140305      Contact  

   

Het Comenius Lyceum is verhuisd!

Het Comenius Lyceum Amsterdam is per 5 maart 2018 verhuisd. Wij hebben het bestaande gebouw aan de Jacob Geelstraat laten omvormen tot een school die past bij het onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden.

Op 1 december 2016 markeerde wethouder Kukenheim, samen met een aantal leerlingen, de overgang van sloopfase naar opbouw van ons nieuwe schoolgebouw.

In opdracht van de gemeente Amsterdam en het schoolbestuur ZAAM is in 2016 begonnen met de voorbereidingen voor de renovatie van het voormalige Pius X Lyceum aan de Jacob Geelstraat. Na een paar jaar in gebruik te zijn geweest door het Islamitisch College Amsterdam (ICA) heeft het gebouw afgelopen jaren grotendeels leeg gestaan. In 2015 heeft de gemeente besloten om het gebouw te verbouwen voor het Nieuwe Comenius Lyceum. Deze school aan de Derkinderenstraat barst uit haar voegen en wacht al jaren op nieuwe huisvesting. Door het architectenbureau DMV is een bijzonder renovatieplan gemaakt, waarbij het oorspronkelijke karakter van het gebouw wordt gerespecteerd en er toch een geheel nieuwe, moderne school ontstaat. De binnenplaats wordt overdekt waarmee een nieuwe aula ontstaat. Aan de noordzijde wordt een gymlokaal, de kantine en de bibliotheek gesloopt en ontstaat ruimte voor een nieuwe entree. 

De school heeft met haar nieuwe huisvesting de ambitie om optimaal te functioneren in de maatschappelijke context. Een gezond, toekomstbestendig en multifunctioneel gebouw met een moderne uitstraling wordt daarom gerealiseerd.

In het Nieuw Comenius Lyceum komen onze leerlingen te werken in een veilige, moderne en inspirerende onderwijsomgeving. Goed onderwijs bieden vraagt om een goed leerklimaat. In dit nieuwe gebouw wordt op alle fronten geprobeerd om daarvoor positieve voorwaarden te scheppen.

 

Het econasium in het nieuwe gebouw

Over zo’n anderhalf jaar zal het Comenius Lyceum een ander gebouw gaan betrekken. Dit bestaande gebouw zal grondig worden vernieuwd. In het vernieuwde gebouw en in het onderwijsconcept zal het Econasium een belangrijke rol gaan spelen.

Zo zal er, zoals de plannen er nu uit zien, een Ecotuin worden aangelegd waarin onze leerlingen gewassen voor de Gezonde Kantine kunnen verbouwen en waarin spelenderwijs aandacht kan worden besteed aan ecologie. Verder zal er veel ruimte worden gecreëerd voor allerlei specialisaties binnen het Econasium. Wat bijvoorbeeld te denken van uitgebreide laboratoriumruimtes en –faciliteiten voor biologisch en natuurkundig onderzoek? Of extra ruimte voor allerlei ontwerpopdrachten, bijvoorbeeld voor de creatieve vakken?

Ook in de ontwerpen van de lokalen willen we zoveel mogelijk rekening houden met de opzet van het Econasium. Zo moeten lokalen flexibel kunnen worden gebruikt voor zowel lessen (‘hoorcolleges’) aan grote groepen leerlingen als voor groepswerk en projectteams in kleine groepjes.

Daarbij wordt de school zo duurzaam als maar kan. De bedoeling is de school zó in te richten met installaties en techniek dat het gebouw klimaatneutraal wordt en dat de kosten voor het gebruik en onderhoud (denk aan isolatie) zo laag mogelijk zijn. Ook zal het uiterlijk zo ‘groen’ mogelijk worden met het gebruik van zonnecellen, grijswater-circuit, windmolentjes en dergelijken.

Op deze manier gaat het Comenius Lyceum ecologisch verantwoord een nieuwe toekomst in!