020 – 6140305      Contact  

   

Schoolkamp naar Texel

Elk jaar gaan de tweedeklassers in september op schoolkamp naar Den Burg op het eiland Texel. Het schoolkamp duurt drie dagen. We logeren in het schitterende jeugdhotel StayOkay waar we een aparte vleugel voor de jongens en een voor de meisjes hebben. We reizen met de bus naar Den Helder, stappen daar op de boot naar Texel en huren daar fietsen. Op het eiland doen we alles op de fiets.
Het kamp is enorm gezellig en leerzaam.

Waarom gaan we eigenlijk op kamp?

  • We denken dat je op een meerdaags kamp erg veel kunt leren over hoe je goed met elkaar kunt samenwerken.
  • We hopen dat er mede door het kamp een nog leukere sfeer in de klas gaat ontstaan, waardoor je misschien ook beter gaat werken.
  • We gaan veel leren over het Texelse landschap.
  • We gaan veel leren over de talloze soorten vogels, vissen, schelpdieren, insecten op het eiland en in de (wadden)zee.
  • We gaan door een paar flinke fietstochten, veel sport en spel en enkele stevige wandelingen werken aan onze lichamelijke conditie. Ook daar wordt niemand slechter van.

En natuurlijk: gewoon omdat het heel leuk is!

Studiereis naar Barcelona

In het lesprogramma van de bovenbouw van het Comenius Lyceum is een studiereis naar een buitenlandse stad opgenomen. Wij vinden deze reis belangrijk omdat het een onmisbare bijdrage levert aan de culturele, sociale en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. De reis is een onderdeel van het examenprogramma en er zullen door de leerlingen tijdens de reis examenopdrachten uitgevoerd moeten worden voor een aantal vakken, afhankelijk van het gekozen profiel. De reis is een verplicht onderdeel van het Programma van toetsing en afsluiting, het PTA.

De reis is bedoeld voor de alle 4e-klassers en gaat naar Barcelona. De reis vindt plaats in de week vóór de herfstvakantie

Romereis 5VWO

In het examenprogramma van de bovenbouw staat voor alle leerlingen uit leerjaar VWO 5, de studiereis naar Rome op het programma. Roma aeterna, het eeuwige Rome, Roma caput mundi, Rome hoofd van de wereld, dat zijn de bijnamen van de stad Rome. Rome is groot geworden onder de Romeinen en steeds weer opnieuw hebben latere machthebbers zich daaraan gespiegeld, van pausen tot rijke kardinalen, bankiers en Mussolini. Al die macht heeft zich vertaald in een schitterende kunst die we in Rome gaan bekijken. In geen enkele Europese stad zie je zo mooi hoe al die tijdperken naast elkaar en boven elkaar gelegen zijn. Rome, de stad van de schitterende pleinen zoals Campo dei Fiori, fonteinen als de Trevi fontein, kerken zoals de schitterende Sint Pieter, paleizen en Romeinse ruïnes zoals het Forum Romanum en de heerlijke pizza’s en ijsjes. De studiereis levert een zeer belangrijke bijdrage aan de culturele, sociale en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. De reis is een onderdeel van het CKV examenprogramma, deelname is derhalve verplicht. Er zullen door de leerlingen ter plaatse ook heel wat examenopdrachten uitgevoerd moeten worden.

Dit jaar zal de reis plaatsvinden medio april 2018 en ter voorbereiding zullen we de romeinse catacomben in Valkenburg bezoeken.

Hier 2 verslagen van de Romereis 2017: