020 – 6140305      Contact  

   

Onderbouw

Algemeen

Het CLA heeft een tweejarige brugperiode. Dat betekent dat de school tot het einde van klas 2 kan bepalen of je in vwo 3 of in havo 3 geplaatst moet worden. Heb je een vwo-advies en vwo citoscore dan word je in een aparte vwo-klas 1 of 2 geplaatst. Anders zit je in een havo-vwo-klas.

Aan het eind van klas 1 en 2 kun je op grond van behaalde resultaten (een gemiddelde van 8 of hoger) overgeplaatst worden van een havo-vwo-klas naar de vwo-klas. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren.

De eerste fase, de klassen 1 t/m 3, biedt alle leerlingen een brede algemene vorming.

De eerste en tweede klas zijn brugklassen.

Doorstroming naar ander onderwijs

Indien gewenst of noodzakelijk is een probleemloze overstap naar het VMBO naar het Reinaert of naar het Calvijn college mogelijk.

Studiewijzers

In alle klassen worden studiewijzers gebruikt. Hiermee kun je je schoolwerk (leren) plannen en overzien. Het doel is om je in toenemende mate zelfstandig te leren werken.

Maatwerkuren

Er zijn grote verschillen tussen leerlingen. In ons onderwijs houden we daar rekening mee. Leerlingen die extra uitdaging aan kunnen, dagen we uit met ons econasium en verschillende projecten. In die projecten leren ze vaardigheden die goed van pas komen bij de vervolgstudie op de hogeschool of universiteit.

In de maatwerkuren in de onderbouw bieden we leerlingen extra uitdaging of extra ondersteuning voor vakken waar ze moeite mee hebben. In huiswerklessen leren de leerlingen in de onderbouw om huiswerk te maken. Op dinsdagmiddag zijn er voor de onderbouwleerlingen maatwerkuren voor onder andere de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. We besteden in de brugklas extra aandacht aan Nederlands en Engels om mogelijke achterstanden bij deze talen weg te werken.

 

Een aangepast programma

Het Comenius Lyceum werkt met lesuren van 60 minuten. Vakken die maar één keer in de week op het lesrooster staan zijn geperiodiseerd. Een geperiodiseerd vak wordt gedurende een half jaar 2 uur per week gegeven, het andere halve schooljaar niet.

Door lessen van 60 minuten heeft een leerling maar 5 – 6 verschillende lessen op een dag. Bovendien hoeft er minder van klaslokaal gewisseld te worden. En dat betekent MEER RUST!

Klas 3

In klas 3 krijg je informatie over een belangrijke keuze die je dit schooljaar moet maken: je profielkeuze. Je hoeft nu nog niet te beslissen wat je later wilt studeren of wat je later wilt worden. Maar de profielkeuze die je dit schooljaar doet is wel bepalend voor veel andere keuzes die je de komende jaren kunt maken.

Het kiezen van een profiel en de keuzevakken doe je natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Daar gaat een heel proces aan vooraf.

Profielkeuze boekje

Een speciaal “Profielkeuze Informatieboekje” is bedoeld als een steuntje in de rug om je bij je keuze te helpen. Verder is er heel veel informatie te vinden in de methode Qompas waar je uit werkt tijdens de mentorlessen, krijg je beroepsvoorlichtingen op school, ga je naar de profielkeuzedag op de Hogeschool van Amsterdam en ga je een interessetest maken waarmee je nog beter kunt uitzoeken naar welke sector en welk profiel je grootste belangstelling uitgaat. Ook je mentor en je decaan zullen je zo veel mogelijk begeleiden in het maken van een goede keuze.

Aan het einde van klas 3 moet je je keuze hebben gemaakt en dan in de vierde klas krijg je naast gemeenschappelijke vakken als Nederlands en Engels de profiel specifieke vakken.