NUMMER 16
12 JANUARI 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

NUMMER 16
12 JANUARI 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

De laatste CC

Aanschouw! De nieuwsbrief in nieuwe stijl! Als dit geen goede voornemen voor 2024 is… Zoals al eerder is aangekondigd was ik achter de schermen bezig met het ontwikkelen van een nieuwe stijl. Zie hier het resultaat. Een stijl die er ook nu ligt voor de ouders waarbij de huisstijl correspondeert met de website.

Met veel van jullie heb ik de handen voor dit nieuwe kalenderjaar kunnen schudden. Ik heb nog niet iedereen kunnen zien of spreken. Mocht dat zo zijn, dan doe ik dat bij deze alsnog! Aankomende week vindt onze 1e open avond plaats. Het draaiboek is door Mariem Ben Salah van de week aan jullie verstuurd. Bestudeer de inhoud goed. Later in de brief wordt er nog bij een aantal zaken stilgestaan.

Dan nog wat ander nieuws. Van de week heb ik contact gehad met Henk Ootes, een oud MT-lid, docent, roostermaker en nog veel meer. Namens Henk en ondergetekende sturen wij het volgende bericht aan jullie toe. De titel ‘Een laatste CC’ is een verwijzing naar de nieuwsbrief hoe deze in het verleden werd genoemd. De CC van Berend, Henk, Paul en Niek.

Marouane

Bericht voor collega’s werkzaam op het Comenius in de periode 2000 t/m 2015.

Ik hoop dat jullie nog enige personen herkennen op de foto hieronder. Als je goed kijkt herken je Niek, Berend, Paul en ondergetekende met hun partners, allemaal genietend van het pensioen, tijdens een gezellig samenzijn in Groningen, de huidige woonplaats van Niek.

Jammer, maar het is niet anders: dit zal ook de laatste foto zijn waar we alle vier samen op staan. Zoals jullie weten is Niek al enige tijd ziek en is de eindstreep voor Niek nu zeer nabij. Het leek Marouane en mij goed om jullie hiervan op de hoogte te stellen.

Voor het geval je Niek nog een laatste groet wil sturen:

Vechtstraat 290, 9725 ZC, Groningen.

Ik weet zeker dat hij dat zeer zal waarderen.

Groet, Henk Ootes

Foto

Het personeelsuitje

Afgelopen week heeft er een personeelsuitje plaatsgevonden. Het werd druk bezocht. Veel collega’s zijn er geweest. De sfeer zat er goed in en door de quiz weten wij nu allemaal bij wie wij moeten zijn voor de zwemlessen van onze kinderen. Of misschien voor jezelf… Hulde aan Ouisal voor de organisatie!

Waar ik nog wel bij wil stilstaan, is het volgende. Het viel mij op dat er een aantal tafels niet vol waren. Achteraf bleek dat er 21 collega’s zich wel hadden opgegeven maar niet zijn geweest. Bij het vorige uitje waren het iets meer. In totaal iets meer dan 50 personen waar wel voor betaald is maar dus niet is komen opdagen. Enkelingen hadden zich tijdig afgemeld. Er wordt van te voren gereserveerd en betaald. Dat geld zijn wij nu kwijt. Om hoeveel gaat het? Tja, we hadden prima nog een extra uitje kunnen organiseren dit schooljaar. Dit moet niet de standaard worden. Bij twijfel niet doen.

Marouane

Eten
Decoratie tafel

De open avond

 

De eerste lesjesmiddag heeft afgelopen woensdag plaatsgevonden. De eerste in een reeks. Aankomende dinsdag vindt onze 1e open avond van dit jaar plaats. Het draaiboek is door Mariem reeds aan jullie verstuurd. Het programma ziet er voor die dag als volgt uit:
 
13.15 Einde lesdag (let op! verkort rooster dinsdag!)
13.45 Plenaire bijeenkomst
14.15 Start voorbereidingen voor de open avond door het team
16.00 Gezamenlijk eten
17.00 Afruimen
18.00 Start open avond
21.00 Einde open avond (gezamenlijk opruimen)
21.30 Afsluiten en gezamenlijk naar huis
Informatie over de loting & matching
 
In het draaiboek staat dat er na de eerste ronde er nog een heroverwegingsfase plaatsvindt. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het dit schooljaar gewijzigd. Alle procedures rondom het afgeven van een basisschooladvies zijn verplaatst waardoor de heroverwegingsfase is komen te vervallen. Dit betekent concreet dat er maar één moment is dat een ouder en kind zich kan aanmelden voor onze school. Later in het schooljaar is dit niet meer mogelijk. Als je vragen hierover krijgt waar je geen antwoord op kunt geven, dat is niet erg. Verwijs hen dan door naar de kraam van de schoolleiding.
 
Woensdag 17 januari en het 1e lesuur
Het 1e lesuur na de open avond komt te vervallen in verband met de lange avond daarvoor. Wil je wel lesgeven? Geef dit dan uiterlijk maandag 15 januari 15.00 uur aan bij roosterzaken. Bij géén bericht worden de lessen van woensdag eruit gehaald. Het verwerken hiervan gebeurt pas na maandag 15 januari 15.00 uur.
 
Marouane & Mariem Ben Salah

Belangrijk bericht van de examensecretarissen!

 

Centraal inhaalmoment
 
Dit centrale inhaalmoment wordt door Sanae en Helma geregeld en geldt voor de PTA toetsen.
De eerstvolgende datum is 23 januari.
De stappen zijn als volgt:
  • Na elke PTA toets wordt een Proces-Verbaal ingeleverd bij de examensecretaris (kantoor of postvak);
  • De inhaaltoetsen worden ingeleverd bij de examensecretaris.;
  • Voor het centrale inhaalmoment van 23 januari  moeten de toetsen uiterlijk op 18 januari worden ingeleverd;
  • In magister staat bij alle bovenbouwleerlingen: Inhalen PTA toeten;
  • 1 van de bovenbouwdocenten surveilleert op deze momenten;
  • Wie wil 23 januari surveilleren?  Let wel op dat je geen ander overleg hebt;
  • Zie de bijlagen die met de mail van de nieuwsbrief zijn gestuurd.
Toetsweek 2

Voor de kerstvakantie is alle informatie per mail en per Nieuwsbrief verstuurd;

Wat gewijzigd is in vergelijking met  toetsweek 1 is in het rood aangegeven;

  • Inmiddels zijn de toetsroosters per klas verstuurd;
  • De blauwe mappen en de overige spullen liggen in de docentenwerkplek;
  • De toetsen voor de leerlingen met tijdverlenging moeten nu ook ingeleverd worden in de kopieerruimte. Maar het extra materiaal zoals atlassen, woordenboeken enz. moet in het aparte lokaal gelegd worden.
Als er vragen zijn dan horen wij dat graag.
 
De examensecretarissen

Pauzesurveillance

Beste collega’s,

Een aantal collega’s hebben de vraag gesteld of je net als in het verleden enkel 1 keer in het jaar wordt ingezet voor pauzesurveillance. Middels dit bericht het antwoord. Vanwege de groei van de school en toename van aantal surveillanten in de pauzes ontkomen we er niet aan om collega’s het hele jaar meer dan 1 keer per jaar te laten surveilleren. De surveillance tijdens pauze is hard nodig en wordt zeker gewaardeerd. Het rooster tot en met einde van het jaar is reeds verstuurd door roosterzaken. Kun je vanwege een bepaalde reden je surveillance niet lopen? Graag zelf voor vervanging zorgen.

De schoolleiding

Het bestellen van kantoorartikelen!

Beste collega’s, 

De opslag van de kantoorartikelen heeft voor de samenvoeging zijn plek in de kopieerruimte gekend. In de afgelopen jaren heeft er bij de administratie ook een opslag gestaan. Per heden is de opslag van kantoorartikelen weer verplaatst naar de kopieerruimte. Heb je spullen nodig uit de opslag? Schiet dan Jan Jaap of Remco even aan. Indien je iets specifieks nodig hebt maar niet in de opslag ligt. Geef dit dan bij Jan Jaap aan. Die doet vanaf nu alle bestellingen rondom kantoorartikelen voor de school.

Met vriendelijke groeten, 

De schoolleiding 

Rapportvergaderingen vs. lesuitval

Beste collega’s, 

Voor de komende rapportvergaderingen beperken we het lesuitval zo veel mogelijk. Tijdens de vergaderingen worden de lessen in een verkort rooster gezet. De uren 1-6 worden dan gegeven. Daarna starten de vergaderingen. Heb je geen vergadering? Dan staat het 7e en 8e uur ook in het rooster. Tussenuren worden zo veel mogelijk opgevangen maar zijn niet helemaal te vermijden. Dit betekent wel dat er minder zicht is op de vrije ruimte mede doordat de teamondersteuners ook in de vergaderingen zitten. Heb je een tussenuur of wacht je op een volgende vergadering. Kijk dan even in de kantine of er toezicht nodig is. Laten we er voor zorgen dat de druk hier niet te hoog oploopt en dit alleen bij het OOP terecht komt.

Vriendelijke groeten, 

Mark 

Gefeliciteerd!

Met genoegen feliciteren wij onze gewaardeerde collega Latifa van harte met het succesvol behalen van haar tweedegraads bevoegdheid voor het vak wiskunde. Haar buitengewone toewijding en vastberadenheid gedurende deze studieperiode getuigen van haar voortreffelijke professionaliteit en doorzettingsvermogen. Het is bewonderenswaardig dat zij, te midden van haar verantwoordelijkheden binnen het gezin en op het werk, deze prestatie heeft weten te bereiken. Wij erkennen en waarderen ten zeerste haar waardevolle bijdrage aan het versterken van de sectie wiskunde.  

Nogmaals, van harte gefeliciteerd met dit welverdiende succes. 

De schoolleiding

Mindfulness training voor onderwijspersoneel

Mindfulness is een wetenschappelijk bewezen levenstijl die verlichting brengt in stressvolle (werk) situaties. Het voorkomt burn-outs en verbetert de communicatie met uw naasten, collega’s en leerlingen. In deze training komen veel tips en praktijkoefeningen voorbij die het werk in het onderwijs verlichten. De training kan worden vergoed uit het persoonlijk budget. Licht je teamleider in indien je hieraan wil deelnemen.

De training wordt verzorgd door Olaf Hammelburg. Hij is ruim 13 jaar werkzaam in het onderwijs en mediteert al vele jaren met leerlingen en verzorgt nu al drie jaar trainingen voor onderwijspersoneel. Via de links vindt u meer informatie:

Wat zeggen deelnemers? 

https://www.leerlevenmetaandacht.nl/?page_id=492

Informatie over training en vrijblijvende inschrijving.

https://www.leerlevenmetaandacht.nl/?page_id=82

Marouane

Comenius Lyceum Amsterdam
Jacob Geelstraat 38
1065 VT Amsterdam

020 614 0305
comenius@comeniuslyceum.nl
comeniuslyceum.nl