020 – 6140305      Contact  

   

Schoolregels

Bij goede afspraken horen ook regels. Hieronder staan een aantal van deze regels. In het sanctiebeleid hebben we vastgelegd hoe we handelen als je je niet aan de regels houdt. Dit sanctiebeleid is te vinden op onze website.

• We accepteren geen enkele vorm van discriminatie op grond van ras, godsdienst en seksuele voorkeur.
• We pesten niet: niet op of buiten school en ook niet digitaal. Als je pestgedrag ziet of ervan afweet, dan meld je dit en zeg je er wat van.
De school beschermt en helpt je als je gepest wordt. We nemen gepaste maatregelen om pesten te voorkomen. We betrekken de pester en gepeste,
ouders, medeleerlingen en personeel erbij om pestsituaties op te lossen en pesten structureel tegen te gaan. We hebben een pestprotocol.
• We sluiten geen mensen uit en dringen onze mening niet op aan anderen. Niet toegestaan is kleding en op kleding gedragen symbolen die van
buitengewoon godsdienstig, nationalistisch of politiek vertoon zijn.
• In en om onze school spreekt iedereen Nederlands, behalve tijdens de lessen van de moderne vreemde talen.
• We tonen respect voor de bezittingen van de school en die van anderen. We zorgen dat de school en de directe omgeving netjes blijven.
• Je schoolboeken zijn gekaft en voorzien van je naam op het etiket. Je leent je schoolboeken niet uit en je schrijft er niet in.
• Voor lichamelijke opvoeding gelden speciale kledingvoorschriften. Vanwege veiligheidsvoorschriften stellen we specifieke eisen aan de hoofddoeken die leerlingen mogen dragen tijdens deze lessen.
• Je hebt je huiswerk af vóór de start van de les, je hangt je jas over de stoel, je pet is af en je schoolspullen liggen voor je op tafel.
• Je hebt geen gsm of smartphone bij je in de les. Ook niet als deze uit staat. Dit mag alleen als de docent het toestaat in verband met de les.
• Het is verboden om zonder toestemming van de schoolleiding te fotograferen of filmen in en om het gebouw.
• Eten en drinken is alleen toegestaan buiten de lokalen. Dat geldt ook voor kauwgom.
• Kluisjes worden alleen buiten de lessen en dus niet tijdens de lessen bezocht.
• Roken, drugs en alcohol zijn verboden in en om de school. Bezit en/of gebruik van wapens en vuurwerk zijn streng verboden en aanleiding
voor verwijdering van school.