020 – 6140305      Contact  

   

Onze Jongerenrechtbank

Recht spreken

Het Comenius Lyceum is een van de vier scholen in Amsterdam met een Jongerenrechtbank. Rechter Gaby Crince Le Roy heeft 30 van onze leerlingen beëdigd als Jongerenrechter. In een training leerden zij bijvoorbeeld hoe je jongeren een ruzie kunt laten uitpraten. Ook hebben ze met een rechter, advocaat en openbaar aanklager geoefend hoe je een rechtszaak voert. Jij kunt meedoen. Hier leer je van dichtbij hoe het Nederlandse rechtssysteem werkt.

Niet straffen

Is er een conflict op onze school of op een school in de buurt? Heeft een leerling zich misdragen of iets gedaan dat strafbaar is? Dan kan deze leerling zijn zaak voorleggen aan onze Jongerenrechtbank. Niet de schoolleiding of de leraar maar de Jongerenrechtbank bepaalt dan wat deze leerling moet doen. De Jongerenrechtbank wil de dader niet zomaar straffen. Ze probeert de onderlinge relaties zo te verbeteren dat alle betrokkenen zich er prettig bij voelen.

Stel je voor dat twee leerlingen een filmpje op Instagram posten waarin te zien is zij hoe zij een klasgenoot pesten. Dat is voor die klasgenoot verschrikkelijk. Het is gebruikelijk is dat de mentor of de schoolleiding dan maatregelen neemt. Maar de daders kunnen hun zaak ook voorleggen aan onze Jongerenrechtbank.

In hun eerste zaak gaf onze Jongerenrechtbank deze twee pestende leerlingen de opdracht om eerst alles uit te praten met de door hen gepeste klasgenoot. Vervolgens moesten zij een presentatie maken over wat pesten doet met de ander. En die presentatie moesten ze aan alle eerste en tweede klassen geven. Zo leerden heel veel leerlingen hiervan.