020 – 6140305      Contact  

   

Zij-instromer

Toelating zij-instromers 

Elk jaar melden zij-instromers zich bij onze school: leerlingen die in de tweede of daaropvolgende leerjaren geplaatst willen worden. Wie wil overstappen naar onze school, moet tijdig informeren of er nog plaats is en wat de mogelijkheden, procedures en voorwaarden zijn. We plaatsen altijd leerlingen van andere ZAAM-scholen, mits er ruimte is en de zij-instromers voldoen aan de voorwaarden voor toelating. De afdelingsleider heeft altijd een toelatingsgesprek met de zij-instromer om zich te overtuigen van de capaciteiten, de studiemotivatie en het positieve gedrag van de zij-instromer. Ook laat de afdelingsleider zich uitgebreid informeren door de school van herkomst.

Hoe schrijf je je in?

Je wilt je graag inschrijven op het Comenius Lyceum als zij-instromer? Dat kan!
Maak een afspraak met de decaan, mevr. K. Waltjé voor een eerste informatief gesprek en het invullen van het aanmeldformulier, of download HIER het aanmeldformulier , vul het zo compleet mogelijk in en stuur het naar
Comenius Lyceum tav K. Waltjé, Jacob Geelstraat 38, 1065 VT, Amsterdam. Je kan het ook invullen, scannen  en mailen naar k.waltje@comeniuslyceum.nl.
Na ontvangst word je uitgenodigd voor het definitieve intakegesprek, waarbij de afdelingsleider en de decaan gaan kijken of je toelaatbaar bent. Verder krijg je dan alle belangrijke informatie die nodig is en willen we graag jouw motivatie om bij ons op school te komen horen. Bij dit intakegesprek dient één van je ouders aanwezig te zijn, en neem je (een kopie van) je cijferlijst en een geldig identiteitsbewijs mee.
Op 11 maart 2020 vindt er om 15.30 uur een algemene informatiemiddag plaats voor leerlingen en ouders over de overstap naar het Comenius Lyceum en wat daar allemaal bij komt kijken. Zo komt ander andere de profielkeuze, de overstap naar een hoger onderwijstype en de principes van onze school aan bod. Ook kun je op die middag alvast een aanmeldformulier invullen.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn die middag aanwezig te zijn, dan verzoeken we je contact op te nemen met onze decaan, mevrouw K. Waltjé (k.waltje@comeniuslyceum.nl). Zij kan je meer vertellen over de aanmeldprocedure.