020 – 6140305      Contact  

   

Zij-instromer

Toelating zij-instromers

Ben je al begonnen aan de middelbare school, maar wil je overstappen naar het Comenius Lyceum Amsterdam? Dan is het goed om te weten dat onze klassen in principe aan het begin van het schooljaar vol zitten. Maar soms komt er een plekje vrij. Na de meivakantie zullen wij de leerlingen die bij ons op de wachtlijst staan informeren over de stand van zaken. Als je interesse hebt voor zij-instroom kun je je uiterlijk tot 30 juni 2023 aanmelden. Daarna kunnen geen aanvragen meer in behandeling worden genomen. Het is mogelijk dat wij de wachtlijst eerder sluiten wanneer het aantal aanmeldingen daar toe aanleiding geeft.

De stappen voor schooljaar 2023/2024

 1. Wil je je inschrijven op het Comenius Lyceum als zij-instromer? Dat kan en dat doe je door je via het online formulier aan te melden. Na het insturen ontvang je een bevestiging.
 2. Na de meivakantie hebben we een eerste indicatie over het aantal plaatsen en voor welke opleiding.
 3. Om te bepalen wie we kunnen uitnodigen, kijken we eerst naar de klas en het niveau (die moeten natuurlijk passend zijn voor de plek) en vervolgens naar de datum van aanmelding van de leerling en ouders. Op basis daarvan gaan we leerlingen en de ouders uitnodigen.
 4. We kunnen niet eerder met elkaar in gesprek gaan. Helaas hebben we daar de capaciteit niet voor.
 5. We hebben een aantal voorwaarden voor leerlingen die in de tweede of daaropvolgende leerjaren geplaatst willen worden. Dat komt in het gesprek terug.
 6. Ons advies is; schrijf u ook in voor andere scholen!

Hoe meld je je aan?

Vul het  in, zo compleet mogelijk. En stuur het naar:

Comenius Lyceum
T.a.v. leerling administratie
Jacob Geelstraat 38
1065 VT Amsterdam

Je mag het ingevulde formulier ook mailen.

Intakegesprek

Indien we ruimte hebben wordt je samen met je ouders uitgenodigd. Afhankelijk van welk leerjaar je instroomt kan dit met de teamleider, de decaan of zorgcoördinator zijn. Zij beslissen of je toegelaten kunt worden tot onze school. Onder andere jouw motivatie is één van de doorslaggevende aspecten. Bij de uitnodiging voor het gesprek lees je wat je verder mee moet nemen aan documenten voor dat gesprek.

Informatiemiddag voor aangenomen zij-instromers

In de maand juli nodigen we de aangenomen leerlingen uit en geven een voorlichting over het schoolse leven op het Comenius. Je krijgt een rondleiding en je ontmoet een paar docenten.

Doorstromen (opstromen)

Kom je van een andere school en wil je van de havo doorstromen naar het vwo? Of van de mavo naar de havo? Dat kan indien er plaats is. Leerlingen van Zaam-scholen hebben voorrang. De voorwaarden zijn de volgende:

Toelating van mavo (vmbo-t) naar 4 havo 

 • Geslaagd voor het mavodiploma
 • Geen onvoldoende eindcijfers voor vakken die je op onze school wil volgen
 • Als je het NT-profiel wil volgen, moet je op de mavo (vmbo-t) voor de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde minimaal een 7.0 hebben behaald als eindcijfer
 • Geen opmerkelijke gedragsproblemen en absenties. Wij overleggen hierover met je vorige school.

Toelating van havo naar 5 vwo

 • Geslaagd voor het havodiploma
 • Geen onvoldoende eindcijfers voor de vakken die je op onze school wil volgen
 • Als je het NT-profiel wil volgen, moet je op de havo voor de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde minimaal een 7.0 hebben behaald als eindcijfer
 • Geen opmerkelijke gedragsproblemen en absenties.