020 – 6140305      Contact  

   

Stand van zaken Covid-19 dd. zondag 15 maart

Geachte ouders en leerlingen,

Dit bericht gaat in op de nieuwe situatie naar aanleiding van het besluit van het kabinet om de scholen met ingang van 16 maart 2020 tot en met 6 april te sluiten.

Dat betekent dat onze school voor leerlingen gesloten is. Een uitzondering daarop is de opvang van leerlingen van ouders die werken in vitale beroepen zoals zorg, politie en brandweer. Mocht er behoefte zijn aan deze opvang van uw zoon of dochter, neem dan contact op met de mentor of de administratie van de school.

De komende dagen heeft het onderwijs aan de eindexamenleerlingen en het afronden van de schoolexamens onze prioriteit. De minister heeft aangegeven daar in de loop van de week nog meer informatie over te geven. Wij gaan intussen ons voorbereiden op de afronding. De eindexamenleerlingen en hun ouders ontvangen apart een bericht wanneer en hoe dit wordt opgepakt.

Verder gaan we alles op alles zetten om lesmateriaal online te kunnen aanbieden aan alle leerjaren. Zodra we meer informatie hebben, laten we u dat weten.

Het kan zijn dat uw kind nog spullen heeft liggen zoals schoolboeken die in de kluis liggen. We nemen nog contact met u op wanneer deze spullen kunnen worden opgehaald.

Deze situatie is voor iedereen uitzonderlijk. We begrijpen dat dit besluit ingrijpend is voor uw zoon of dochter en uw gezin en veel vragen oproept. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de mentor. We doen ons best u zo goed mogelijk te informeren. We vragen uw begrip als dit niet altijd meteen lukt.

Met vriendelijke groet,
Freek op ’t Einde, rector.