NUMMER 36
21 JUNI 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

NUMMER 36
21 JUNI 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

Na regen komt zonneschijn

Ik bedoel het echt letterlijk: na weken van grijs en somber weer breekt er eindelijk een periode van mooi weer aan. Volgens de weersvoorspellingen bereiken we aanstaande woensdag zelfs de 28 graden. Maar zoals we gewend zijn, na een paar dagen mooi weer volgt er vaak weer minder goed weer.

De toetsweek is begonnen en zal deze week afgerond worden. Het team heeft gevraagd om een overzicht van de resterende activiteiten tot het einde van het schooljaar. Er wordt morgen een bericht naar de ouders gestuurd met deze informatie, en diezelfde informatie zal ook met jullie gedeeld worden.

Voor nu wil ik zeggen: geniet van het mooie weer vandaag en een prettig weekend.

Marouane

Na regen

De overgangsvergaderingen

Met het verplaatsen van de toetsweek zijn ook de overgangsvergaderingen 1 op 1 doorgeschoven. Dit betekent dat de overgangsvergaderingen die op maandag stonden naar dinsdag gaan. Die van dinsdag naar woensdag etc.

Het e.e.a. is al verwerkt in Magister en is zichtbaar voor iedereen.

De schoolleiding

CLA - dipl

Diploma-uitreiking

Beste collega’s,

Op 3, 4 en 5 juli zijn de diploma-uitreikingen. Op vrijdag 5 juli is er een eindfeest voor alle examenleerlingen. Voor alle avonden zoeken wij nog collega’s die willen helpen.

Kun je een of meerdere avonden helpen? Laat het ons weten. Met elkaar kunnen we er voor de leerlingen weer iets moois van maken.

Namens de feestcommissie,
Irene

gezondekantine

Kantine

Beste collega’s,

Met ingang van komend schooljaar zal er een andere invulling gegeven worden aan de kantine. Heb je zin om mee te doen/denken? Geef je dan op bij Remco of bij mij.
We zullen dan binnenkort bij elkaar komen om een plan te maken.

Irene

Bericht van de examensecretarissen!

Het examenwerk
Het examenwerk wordt maandag 24 juni en donderdag 27 juni verstuurd. Denk eraan dat je het kopieert voordat je het inlevert. Zorg ervoor dat je het op tijd inlevert. Dat is voor 12.00 uur.

Uitslag tijdvak 2
Uitslag TV 2  is op  dinsdag 2 juli. De vakdocenten moeten het examenwerk uiterlijk 1 juli goed controleren en de definitieve  gefiatteerde cijferlijsten bij Jamila inleveren.

Vergadering uitslag TV 2
De examencommissies vergaderen dinsdagochtend  met de mentoren. Op dinsdag zijn er ook andere activiteiten.  Houd je agenda in de gaten.

Toetsweek 4
Alle surveillance-beurten staan in magister. Kijk elke ochtend of er wijzigingen zijn. In de instructie voor de gangwachten en reserves, staat heel duidelijk dat de gangwachten en reserves zich moeten melden bij kamer 125. Doe dit ook!

Inhalen na toetsweek 4
Direct na de toetsweek is het inhalen en daarna de herkansingen.

De examensecretarissen

content 2
content

Uitbetalen van PB uren

Let op! Elke collega ontvangt begin volgende week een persoonlijke mail van Mark met welk aantal uren je kunt declareren. Sommige collega’s hebben deze uren namelijk ook op een andere manier ingezet en hebben hierdoor een ander saldo aan uren wat gedeclareerd kan worden. Na dat mailtje kun je dan onderstaande instructie volgen.

Net als voorgaande jaren kan je als medewerker aan het eind van dit schooljaar je PB-uren laten uitbetalen of de pensioenopbouw verhogen.

Je kan tot uiterlijk 7 juli in AFAS de PB-uren aanvragen. Na 7 juli is dit niet meer mogelijk. De uitbetaling van de PB-uren vindt plaats met de salarisbetaling in juli.

Hoe aan te vragen?

  1. Je gaat in AFAS naar ‘Mijn gegevens’
  2. Klik vervolgens op ‘Verlofportaal’
  3. Kies daarna voor ‘Persoonlijk Budget Portaal.’

Marouane

Stagevergoedingen

Voor de stagevergoedingen 2024-2025 is een bestuurlijk besluit genomen, en de uitrol zal binnen de eigen organisatie plaatsvinden. De vergoeding bedraagt €125 per maand bij één stagedag. Bij twee stagedagen is dat ongeveer €250. Dit bedrag kan mogelijk verhoogd worden; meer informatie hierover volgt nog. De vergoeding is alleen van toepassing voor derde- en vierdejaars studenten zonder arbeidscontract. De betalingen worden bovenschools georganiseerd, en er zullen speciale stageovereenkomsten voor worden opgesteld.

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus.

Minors en masters van de ILO krijgen deze vergoeding ook, mits zij in het derde of vierde leerjaar zitten.

Dit is een besluit van VO en OSVO

Samir

CLA Reünie websitebanner subpagina 784x417

Reünie (update)

We komen weer terug met een update. De pagina (klik hier) voor de reünie staat online. Deel deze vooral in je netwerk en laten we hopen dat we genoeg oud-leerlingen en oud-medewerkers kunnen verwelkomen. De werkgroep is achter de schermen ook bezig met de voorbereidingen van andere activiteiten. In dit hele verhaal willen wij uiteraard ook onze huidige leerlingen in meenemen. Dus deel deel deel!

De werkgroep reünie

Vacatures

Willem heeft vorige week aangekondigd dat hij ons zal verlaten. We zijn hem enorm dankbaar voor zijn inzet en toewijding gedurende de afgelopen jaren. Door zijn vertrek komt er een vacature vrij voor een TOA. Deze vacature staat nu online. Voel je vrij om deze in je netwerk te delen.

Wij zoeken een TOA
Link

Zoals jullie wellicht weten, is de taak van decaan voor de mavo-afdeling vrij gekomen. Afgelopen week hebben we hierover per mail informatie gestuurd. Mocht je deze hebt gemist, klik hieronder voor de volledige tekst.

Taak decaan mavo
Link

De schoolleiding

Vacature

Comenius Lyceum Amsterdam
Jacob Geelstraat 38
1065 VT Amsterdam

020 614 0305
comenius@comeniuslyceum.nl
comeniuslyceum.nl