NUMMER 34
7 JUNI 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

NUMMER 34
7 JUNI 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

Voor een goed doel..

Afgelopen zondag is er een prachtige prestatie neergezet met ons benefietevenement in samenwerking met vrijwilligers uit de buurt en ouders van onze school. Meer dan veertig ondernemers (waaronder ook onze lieftallige voormalige collega Moad. Die brownies zijn een aanrader!) steunden het goede doel, en droegen bij aan wat een onvergetelijke dag werd. Hun gulle giften maakten de veiling tot een groot succes.

De veiling werd geleid door ondergetekende, Irene en Samir. We hebben vele interessante items geveild, van fietsen tot beautypakketten, wat resulteerde in een aanzienlijke opbrengst. Alleen al op zondag hebben we meer dan 5000 euro ingezameld. Inclusief de voorbereidingen komt onze totale opbrengst uit op ruim 11.000 euro. Het contant geld wordt deze week geteld en daarna volledig overgemaakt naar het goede doel voor Nordin. De bezoekers waren enthousiast en heeft onze band met de gemeenschap van Nieuw-West verder versterkt. Voor de collega’s die afgelopen zondag hebben geholpen of aanwezig waren als bezoekers. Namens de familie bedank ik jullie voor de inzet en/of donatie.

Komende woensdag worden de examenuitslagen bekend. We duimen voor iedereen die examen heeft gedaan.

Marouane

bcc62a06-4016-478b-882c-7631e2f6c18d

Stagevergoeding

Voor de stagevergoedingen 2024-2025 is een bestuurlijk besluit genomen, en de uitrol zal binnen de eigen organisatie plaatsvinden. De vergoeding bedraagt €125 per maand bij één stagedag. Bij twee stagedagen is dat ongeveer €250. Dit bedrag kan mogelijk verhoogd worden; meer informatie hierover volgt nog. De vergoeding is alleen van toepassing voor derde- en vierdejaars studenten zonder arbeidscontract. De betalingen worden bovenschools georganiseerd, en er zullen speciale stageovereenkomsten voor worden opgesteld.

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus.

Minors en masters van de ILO krijgen deze vergoeding ook, mits zij in het derde of vierde leerjaar zitten.

Dit is een besluit van VO en OSVO

Samir

logo-Dam
logo
nederlands-elftal-2022

Samen voetbal kijken

(Disclaimer Deze tekst is volledig door AI gegenereerd)

Een gezellige maaltijd delen voor de grote wedstrijd is een fantastische manier om in de stemming te komen!
Op 25 juni om 18:00 uur, wanneer Nederland het opneemt tegen Oostenrijk in de groepsfase van het EK 2024, zal de spanning ongetwijfeld hoog oplopen.
Terwijl de fans zich verzamelen en de anticipatie groeit, kan het delen van heerlijke hapjes en drankjes de perfecte opmaat zijn naar een avond vol voetbalplezier. Laten we hopen op een spannende wedstrijd met geweldige momenten om samen te vieren!

Eet je mee? Dan kun je in de docentenkamer je naam op de intekenlijst zetten!

Michele & Robby

APV maandag 10 juni

Beste collega’s,

Op maandag 10 juni a.s. staat er een APV gepland. Wegens onvoorziene omstandigheden is het programma pas afgelopen vrijdag aan u verstuurd, waarvoor ik mijn excuses aanbied.

Op de geplande maandag is er ruim de tijd gereserveerd voor de verschillende secties. We zullen werken aan de Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s) en de Programma’s van Toetsing en Overgang (PTO’s). Ook gaan we aan de slag met het opstellen van onder andere studiewijzers. Tegen het einde van de middag starten we met het verdelen van de lessen voor het schooljaar 2024 – 2025. De sectievoorzitters ontvangen maandag 10 juni a.s. rond 15.00 uur een mail waarmee zij toegang krijgen tot Fusyon Formatieplanning (voorheen Foleta).

De PTA’s moeten voor 1 oktober aangeleverd worden bij de inspectie. Dit geldt ook voor de PTO’s. Deze gaan alleen niet naar de inspectie toe maar worden aan de ouders en de leerlingen beschikbaar gesteld. We starten hiermee ruim op tijd om eventuele tijdsdruk na de zomervakantie te voorkomen. Daarom verzoek ik iedereen om de tijd aanstaande maandag goed te gebruiken. Alle stukken zullen nog langs de schoolleiding en de deelraad gaan. Door deze zaken nu aan te pakken, besparen we later tijd tijdens de uitvoering. De 1e deadline is ook 1 juli voor de secties. Op 1 juli presenteert de sectie dan wel een afvaardiging de PTA’s en de PTO’s aan de schoolleiding. Een schema van 1 juli komt nog jullie kant op.

Op het overzicht hieronder is een tijdspad te vinden.

Namens de schoolleiding wens ik ons allen een betekenisvolle dag!

Marouane Aabachrim

Scherm­afbeelding 2024-06-09 om 11.19.10

Bericht van de examensecretarissen!

Examens
Willen jullie er allemaal voor zorgen dat het eigen werk wat terug komt,  goed gecontroleerd wordt.
Graag de definitieve wolflijsten getekend inleveren bij Jamila!

Zorg er ook voor dat het werk van de andere school maandagochtend om 9.00 uur afgehandeld moet zijn en dat het werk voor  maandagochtend  9.00 uur  ingeleverd moet zijn bij Jamila zodat ze het werk kan opsturen.

Uitslag Tijdvak 1
Woensdag 12 juni  is de uitslag van TV 1.
Maak ruimte in je agenda vrij voor de toetsinzage en voor bijles aan de herkansers.

Toetsweek 4
Hoewel de examenperiode nog niet helemaal is afgerond, moeten we toch al met de voorbereidingen voor toetsweek 4 beginnen.

Toetsweek 4 is voor de hele school.
Tijdens de toetsweek is er een 60 minuten rooster.
In dezelfde periode zijn ook de herkansingen voor de eindexamenklassen.

In de onderstaande bijlagen vinden jullie alle informatie,  die jullie nodig hebben voor toetsweek 4.

Het is prettig als de mentoren de instructie voor de leerlingen in hun mentorklas bespreken.

Als er vragen zijn dan horen wij het graag.

De examensecretarissen

Comenius Lyceum Amsterdam
Jacob Geelstraat 38
1065 VT Amsterdam

020 614 0305
comenius@comeniuslyceum.nl
comeniuslyceum.nl