NUMMER 29
19 APRIL 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

NUMMER 29
19 APRIL 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

Is er nog plek?

Afgelopen woensdag werden de resultaten van de loting & matching gepubliceerd. Dat het Comenius Lyceum ook dit jaar weer populair is, was wel gebleken tijdens de aanmeldperiode. Wij hebben dit schooljaar aanzienlijk meer aanmeldingen gehad dan vorig schooljaar. Gaat het dan toch gebeuren? Komt er een vergelijkbaar artikel (zie foto) net als paar weken geleden maar dan met de naam van onze school? Wie weet…

Wat ik wel weet is dat er bij deze school een examenstunt heeft plaatsgevonden (lees hier) die compleet uit de hand is gelopen. De filmpjes werden massaal op social media gedeeld. De kans dat onze leerlingen dit niet mee hebben gekregen is nihil. Wees aankomende week extra waakzaam en alert.

Nog even terug naar de loting & matching. In de afgelopen dagen zijn er veel ouders geweest die met de school contact opnamen in de hoop dat zij nog een plekje konden bemachtigen bij ons op school. Wij zijn alleen niet degenen die dit bepalen. Het is een officiële procedure waar alle scholen zich aan dienen te houden. Dit is ook het eerste jaar zonder voorrangsregels. Met de afschaffing van deze regels wilde men het lotingssysteem verbeteren. Echter lees ik in dit artikel een andere (voorlopige) conclusie van het OSVO. En als ik dit filmpje zo bekijk, is het zelfs door iemand noodzakelijk gevonden om er een filmpje aan toe te wijden hoe je een voorkeurslijst moet invullen. Waarbij de uitkomst van de loting & matching enigszins voor de ouder en kind gunstig zou kunnen uitvallen. Waar is de tijd gebleven dat je gewoon de school kon kiezen die jij wilde….?

Scherm­afbeelding 2024-04-20 om 16.30.26

We hebben nog een week te gaan en gaan dan met z’n allen onze welverdiende vakantie in. De eerste berichten vanuit Letland zijn zeer positief. Ik heb leuke en mooie foto’s mogen ontvangen. De leerlingen waren aan het genieten. Er volgt later een verslaglegging waarna deze dan via de nieuwsbrief met jullie allen gedeeld zal worden.

Marouane

Scherm­afbeelding 2024-04-14 om 09.47.43

Collectieve afspraken (reminder)

Het handhaven van ons mobielvrije school beleid gaat over het algemeen goed, maar er zijn nog wat verbeterpunten die aandacht verdienen.

Als we dit met zijn allen goed blijven oppakken gaat het ons lukken, we willen niet meer terug naar de oude situatie. We zien zeer positieve invloed in de aula op ons besluit. Leerlingen die weer met elkaar omgaan en niet continu op hun telefoon zitten.  

Toch gaat het nog niet overal goed en hebben nog veel leerlingen een mobiel bij zich. Dit heeft onder andere te maken met de kleine kans dat hun mobiel wordt ingenomen. Dit komt omdat we zien dat niet alle collega’s de handhaving regels toepassen en consequent mobieltjes inneemt.  Ook valt op dat er nog veel collega’s in lokalen, in de gangen en in de aula op hun telefoon zitten. Gelukkig zien wij ook collega’s die het wel doen, maar laten we dit allemaal op de juiste manier doen. 

Eerder hebben wij nog geen duidelijk gedragscode voor collega’s afgesproken.  

Mobielvrije school
Mobielvrije school - 2

Vanaf maandag a.s. willen wij jullie als collega’s vragen om in de gangen en de aula geen gebruik te maken van de mobiele telefoons. In de lokalen alleen in het begin voor magister, verder ook niet. Waar kun je je mobiel wel gebruiken? De docentenkamer, docentenwerkplek en uiteraard het lokaal als de leerlingen er niet zijn.

Help elkaar hieraan te herinneren, het is ook voor ons een verslaving geworden 😊

Wij moeten met elkaar het voorbeeld geven, scherp zijn op mobieltjes bij de leerlingen, ook in de klassen. Ga er niet vanuit dat leerlingen hun mobiel in de kluis hebben. Als je een mobiel hoort en/of ziet, neem hem in en laat hem om 16.30 uur weer ophalen bij Remco.

Laat ook geen mobieltjes gebruiken in de les, voor geen enkele reden. De VO-spiegel kan in de mediatheek, of haal een laptopkar. Alleen zo gaat het ons lukken om ook echt een mobielvrije school te zijn.

Namens de werkgroep mobieltjes

Irene

Onze felicitaties gaan naar..

Beste collega’s, 

Met genoegen willen we onze waardering uitspreken voor de recente prestaties van enkele van onze gewaardeerde collega’s. Mohamed Boubkari, Bouteyna Mahmoud en Kamel Mejri hebben met toewijding niet alleen vorig schooljaar hun basiscursus werkplekbegeleider succesvol afgerond, maar hebben nu ook met doorzettingsvermogen de verdiepende cursus werkplekbegeleider succesvol doorlopen. Top gedaan!

Ook willen we Michèle Bernard en Bart van Dijk van harte feliciteren met het succesvol afronden van de basiscursus werkplekbegeleider. Zij hebben de cursus versneld doorlopen via de HvA. Proficiat!

Met de toevoeging van Ali Oueld Hadj, Cengiz Irgin en Elmar Halbesma, die binnenkort hun certificaat zullen behalen en die naast alle schooltaken en studie toch ook de ruimte hebben gevonden om een cursus te volgen, ook complimenten naar hen. Het team van werkplekbegeleiders zal daarmee uitbreiden tot 17 collega’s. Proficiat aan hen die ook op korte termijn de cursus zullen voltooien.

Mocht je ook interesse hebben in het volgen van deze cursus, meld je dan bij mij aan. We kijken uit naar de voortzetting van jullie bijdragen aan de begeleiding van onze stagiaires en de verdere ontwikkeling van ons onderwijs.

Samir

logo-Dam

Een ingezonden stuk

In de Filmhallen (en Cinecenter en Het Ketelhuis) draait de geweldige film ‘Un Métier Sérieux’ (Een Serieus Beroep) die gaat over ons Prachtige Beroep. Niet alleen leuk, goed, grappig en interessant voor onze collega’s van de sectie Frans maar ook voor de Engelse Alfa’s, de Bèta’s of de Gamma’s onder ons. Op de website van Cineville staat de film als volgt beschreven: ‘Een toegewijd en hecht groepje van leraren krijgt gezelschap van Benjamin, een jonge en onervaren invaldocent. Benjamin ontdekt hoe de passie voor lesgeven overeind blijft binnen een wankel instituut.’ Ga dat zien! Dépeche toi!

Michele

5444028

Bericht van de examensecretarissen!

Of toch niet. Er is deze week geen nieuws. Volgende week wel weer.

De examensecretarissen

Programma APV & personeelsactiviteit

Beste collega’s,

Het programma voor de APV van aankomende week kun je hieronder terugvinden. Er is ruimte voor de werkgroepen. De collega’s die niet in een werkgroep zitten kunnen deze tijd invullen als sectietijd of het bijwerken van de administratie. Daar lag voornamelijk de behoefte op basis van de geluiden van afgelopen weken.

08.30 – 09.00 Inloop (koffie of thee)      
09.00 – 09.30 Opening Marouane      
09.30 – 10.00 Instructie surveillance CE (geldt voor alle docenten, niet alleen examendocenten)      
10.00 – 11.00 VWO + Toetsbeleid Feestcommissie Zelfwerktijd voor niet-deelnemers werkgroepen

11.00 – 12.00 VWO + Toetsbeleid Reünie
12.00 – 12.30 Pauze    
12.30 – 14.30 Determinatiebeleid Taalbeleid  
14.30 Einde APV      

Voor sommige collega’s betekent dit een overlap daar waar zij deelnemers zijn van meerdere werkgroepen. Overleg met de desbetreffende teamleider wat wenselijk is en bepaal op basis daarvan waar je wel of niet bij zal aansluiten.

Na de APV is er nog een personeelsuitje voor degenen die zich hebben opgegeven. Wij worden tussen 14.45 en 15.15 uur verwacht bij Game Over Escape Room. Het adres is:

Witte de Withstraat 180
1057 ZL Amsterdam

Het dringend advies is om met het openbaar vervoer of met de fiets er naar toe te reizen. Vanaf deze locatie naar het restaurant toe is er voldoende tijd om te reizen. Anders ben je 5 euro per uur kwijt aan parkeerkosten. De parkeervergunning van school is daar niet geldig! Houd daar rekening mee. Wij hebben bij hen de volledige locatie afgehuurd met daarbij de verschillende ruimtes. Je moet je wel vooraf inschrijven op 1 van deze ruimtes. De collega’s die het betreffen ontvangen later op de week een aparte mail hierover.

Na deze activiteit verplaatsen wij met dezelfde groep naar een All-you-can-eat restaurant, genaamd The Foodmarket. Het adres is:

Zuidermolenweg 36
1069 CG Amsterdam

Marouane

Scherm­afbeelding 2024-04-20 om 16.20.15
Scherm­afbeelding 2024-04-20 om 16.23.27

Personele bezetting

In de afgelopen weken zijn er wat ontwikkelingen geweest. Dit is jullie wellicht niet ontgaan. Op de vacatures komen aardig wat kandidaten af. Tegelijkertijd hangt de invulling van deze vacatures af van de mobiliteitsronde binnen stichting ZAAM. 

Afgelopen week hebben jullie het bericht ontvangen met daarin de mededeling dat de positie van conrector voor aankomend schooljaar is ingevuld. De vacature voor teamleider havo gaat deze week eruit zodat wij na de vakantie de gesprekken direct kunnen voeren met potentiële kandidaten. De vacature zal intern en extern uitgezet worden. Mogelijk zijn er collega’s die interesse hebben in deze positie. Het verzoek is om te wachten tot dat de vacature online komt. Waarna dan voor deze collega’s een gesprek vooraf ingepland kan worden alvorens over wordt gegaan tot solliciteren.

Paar nieuwsbrieven geleden heeft Helma aan jullie kenbaar gemaakt dat zij na dit schooljaar ons en het onderwijs gaat verlaten. Ik wil mijn dank en waardering uitspreken voor haar inzet in de afgelopen jaren. Een medewerker met veel expertise en hart voor de leerlingen. Met deze ontwikkeling is het noodzakelijk om te onderzoeken hoe en op welke manier onder andere de taken als examensecretaris (mavo) en decanaat (mavo) vanaf volgende schooljaar gecontinueerd kunnen worden. Aankomende week zal hier duidelijkheid over komen.

Marouane

Lokalenverdeling gesprekken ouders

Beste collega’s,

Hierbij de lokalenverdeling voor a.s. dinsdag en woensdag. We hebben geprobeerd de verzoeken zo goed mogelijk te verwerken. Mocht je het er niet mee eens zijn of toch een andere plek willen hebben? Dan is het de bedoeling dat je het zelf bij de receptie wijzigt.

NB. De lokalen in de bijlage zijn bezet en hieruit kun je dus niet kiezen.

Mustapha

Berichtgeving cyberaanval Iddink Learning Materials

N.a.v. de cyberaanval op Iddink Learning Materials is onderstaand bericht afgelopen maandag gedeeld met de key-users. Aanvullende informatie over de cyberaanval is hier te vinden. 

Karsten van Buuren
Adviseur IBP a.i.

Comenius Lyceum Amsterdam
Jacob Geelstraat 38
1065 VT Amsterdam

020 614 0305
comenius@comeniuslyceum.nl
comeniuslyceum.nl