NUMMER 27
5 APRIL 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

NUMMER 27
5 APRIL 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

Eid Mubarak!

“Over 4 weken ontvangt u het conceptrapport”, luidde zo de laatste woorden van de inspecteur. En wat blijkt… Het was exact 4 weken later dat het rapport binnenkwam. Wij hebben nu 2 weken de tijd om erop te reageren waarna dan het definitief rapport gepubliceerd wordt. Ik ga mij weer afzonderen zodat ik dit op tijd rond krijg. Maar eerst… Eid-al-Fitr.

De officiële benaming van het feest waarmee het einde van de maand Ramadan wordt gemarkeerd. In het jaarrooster staat woensdag 10 april a.s. als feestdag aangegeven conform de vakantieregeling van ZAAM. Echter zit hier nog wel een nuance in. De exacte datum wordt door de stand van de maan bepaald en is dus pas kort van te voren bekend. Wat we wel weten is dat je niet meer dan 30 dagen vast. Wat concreet betekent dat er een kans bestaat dat het wellicht op dinsdag is. En wat gaan we dan doen?

Maandag a.s. weten wij meer. Op dat moment zal ik dan het e.e.a. communiceren met de ouders, leerlingen en alle medewerkers. Wij gaan niet met verlof aanvragen werken zoals we dat in het verleden deden. En lesgeven aan die enkelingen zal ook niet gebeuren. De kans bestaat dat er op 2 dagen dan geen les wordt gegeven. De school is op dinsdag wel open voor degenen die willen werken. Maar laat het wel even weten aan je teamleider. Donderdag a.s. staat er wat lekkers in de personeelskamer. 

En ik zeg alvast tegen u allen. Eid Mubarak!

Marouane

عيد مبارك
4965ca77-6beb-403c-b108-ac27bec3cb8f

Schoolprogramma – Artis

Beste collega’s,

We willen graag delen dat alle eerste klassers onlangs een geweldig en leerzaam uitje naar Artis hebben gehad! Tijdens dit bezoek, gericht op het thema Ordening, namen de leerlingen de rol aan van echte biologen, geïnspireerd door het werk van Freek Vonk, terwijl ze de dieren bestudeerden en opdrachten maakten over hun kenmerken.

Gelukkig zat het weer mee, wat onze eerste terugkeer naar Artis na enkele jaren van COVID-beperkingen extra bijzonder maakte. Het was een zeer geslaagde dag, waarbij zowel de heen- als terugreis zonder problemen zijn verlopen.

Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om alle begeleiders, inclusief enkele stagiaires, hartelijk te bedanken voor hun aanwezigheid en inzet tijdens dit speciale uitje. Samen hebben we bijgedragen aan het stimuleren van hun nieuwsgierigheid en liefde voor de natuur. Nogmaals dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van deze dag!

Namens de sectie biologie

Met vriendelijke groet,

Samir Ezzoubaa

Artis-logo
PHOTO-2024-03-29-16-38-57 (2)
Lesuur Donderdag 11/4 Vrijdag 12/4 Maandag 15/4 Dinsdag 16/4 Woensdag 17/4
1     M4A    
2     M4C H4D  
3 H4C V5A     3E
4 M4B 3C 3G    
5     2H 3B 2I
6 3I H4B 3H 2J 3D
7 3J H4A     3A

 

Voorlichting – Vapen 

Beste collega’s,

Volgende week komt stichting Karma bij ons op school om in sommige klassen het te hebben over Vape, Snus en lachgas. Het rooster is hieronder te vinden. Het kan zijn dat jouw mentoruur wordt gewisseld met een lesuur waarin je normaliter jouw vak doceert. Roosterzaken zal dit verwerken in Magister. Als mentor ben je aanwezig om orde te houden. Jullie kennen de leerlingen natuurlijk als beste!

Hopend op jullie begrip.

De schoolleiding

De driehoeksgesprekken

Beste onderbouw mentoren,

De driehoeksgesprekken vinden plaats op dinsdag 23 april en woensdag 24 april. Zoals de vorige cyclus gaat de inschrijving van ouders via de Mijn Comenius app. Hier zit opnieuw een taak voor de mentor. Het is van belang dat er weer een formulier voor de ouder klaar komt te staan. Ben je vergeten hoe dat moet? Zie onderstaand filmpje (reserveer 20 minuten voor een driehoeksgesprek). De ouders kunnen zich vanaf Maandag 15 april 12.00 uur inschrijven. Dus daarvoor moet het formulier klaar staan. Anders krijg je als mentor weer allerlei berichten van ouders die het formulier niet zien. . Heb je een duo mentoraat? Laat dan 1 mentor het formulier klaarleggen en deel dan de afspraken onderling. Het is nog niet mogelijk om het formulier met elkaar te delen.

Vul in dit onderstaand document in op welke dagen je aanwezig denkt te zijn en tot hoe laat ajb. Jullie krijgen als onderbouw mentoren voorrang op een lokaal met een scherm in verband met presentaties van leerlingen.

Mocht je vragen hebben horen we het graag!

De schoolleiding

Bericht van de examensecretarissen!

Voor klas 3 t/m 6 mavo, havo en vwo

Deadline invoeren cijfers periode 3 (incl. inhaaltoetsen)
Maandag 8 april 09.00 uur. Leerlingen kunnen vanaf maandag 8 april hun herkansing kiezen.
Daarom alle toetsen uit de kopieerruimte ophalen, het liefst vandaag nog en anders zo snel mogelijk (er liggen zelfs nog toetsen van de toetsweek van de tijdverlengers)

Inhalen
Leerlingen die geoorloofd afwezigen waren op het inhaalmoment van de toetsweek, halen tijdens het herkansingsmoment in. Deze toetsen dus bij de herkansingen inleveren!

Herkansingen vrijdag 12 april.
Aanleveren herkansingstoetsen (en mogelijk inhaaltoetsen) donderdag 11 april 11.00 uur.
Graag op de juiste manier inleveren (zie bijlage). Leerlingen met recht op extra tijd, apart inleveren op de juiste plek in de kopieerruimte.
Cijfers van de herkansingen zo snel mogelijk invoeren. In de week van 15 april zijn namelijk de rapportvergaderingen.

De examensecretarissen

Laat je stem horen!

Studeer je aan een lerarenopleiding? En wil je input geven aan de Onderwijsraad voor een advies over lerarenopleidingen? Neem dan deel aan een panelgesprek met leden van de raad.
De Onderwijsraad is het onafhankelijke adviescollege van regering en parlement op terrein van het onderwijs. Op verzoek van de minister van Onderwijs bereidt de raad een advies voor over lerarenopleidingen. Voor dit advies vindt de raad het belangrijk om de opvattingen van betrokkenen mee te nemen, onder wie studenten aan lerarenopleidingen (zij-instroomtrajecten, pabo’s, tweedegraads- en eerstegraadsopleidingen). Om die reden nodigt de raad leraren-in-opleiding graag uit om deel te nemen aan een panelgesprek.

Het gesprek, dat online plaatsvindt, heeft een open karakter. Samen met de commissie van raadsleden en andere leraren-in-opleiding, ga je na wat belangrijke aandachtspunten zijn voor het advies over lerarenopleidingen. Het tijdstip van het gesprek is vrijdag 19 april van 13.30 – 14.45 uur.

Geef je op voor dit gesprek door een mail te sturen naar secretariaat@onderwijsraad.nl.
Voor meer informatie over het advies Lerarenopleidingen van de Onderwijsraad, zie:
https://lnkd.in/enKuNuea

Met vriendelijke groet,

Samir

Thema-avond voor ouders

Beste collega’s,

De ouders en leerlingen hebben afgelopen week een uitnodiging ontvangen met betrekking tot een thema-avond. Klik hier voor de brief.

De teamleiders

Band Zettai in de lessen

Afgelopen woensdag 3 april hadden de 3e klassers bezoek van de band Zettai. Met een interactieve les waarin de klas een computerspel speelden en later zich door een magische VR wereld waanden, werd dit muzikaal ondersteund door de band. Het doel van deze les was om meer bewustzijn te creëren in hoe geluid en muziek (audio) onze visuele ervaringen versterken, en ook andersom. De lessen waren geslaagd! En hartstikke fijn om ex-collega “meneer Kruijswijk” weer onder ons te hebben! Op 5 juni zien we ze weer hier, benieuwd wat ze dan voor ons in petto hebben. 

Groet, 

Hiske

WhatsApp Image 2024-04-05 at 10.01.07 (1)
WhatsApp Image 2024-04-05 at 10.01.07 (2)[50]
WhatsApp Image 2024-04-05 at 10.01.07

Excursie Waterleidingduinen

Beste collega’s,

Aanstaande donderdag 11 april en vrijdag 12 april gaan we met alle tweede klassen naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit houdt in dat er per klas een wandeling wordt gemaakt van ongeveer 13km van Vogelenzang naar Zandvoort. De leerlingen worden er per bus naartoe gebracht, genieten van de natuur en na een frietje in Zandvoort gaan zij weer terug met bus. Ieder jaar is het weer een groot succes!

Dit zijn de vertrektijden:
 
Donderdag 11-4 2a, 2b, 2e, 2h, 2j
10:00 vertrek bij school (wegens Suikerfeest de dag ervoor gaan we een uur later).
11:00 start wandeling
16:00 vertrek bij Hotel Anna
16:45 terug op school.

Vrijdag 12- 4 2c, 2d, 2f, 2g, 2i
09:00 vertrek
15:30 vertrek bij hotel Anna
16:15 terug op school

Er is natuurlijk lesuitval door deze activiteit maar daar staat tegenover dat de leerlingen gaan leren over: de flora, de fauna, ecosystemen, Atlantik Wall, de zeeweringsfuntie en de waterzuiveringsfuntie. Alvast dank aan alle begeleiders die meegaan!

Hartelijke groet

Pieter

Afbeelding1

Letland

Maandag 15 april vertrekken een kleine groep docenten en leerlingen naar de stad Cesis in Letland. Het betreft een studiereis van een week in het kader van het Erasmus+ programma dat zich richt op Europese integratie en culturele uitwisseling. Voor veel scholen is deelname aan dit programma een belangrijke vorm van erkenning en zorgt het voor een positief profiel. Het is voor ons de eerste keer dat we onder de vlag en financiering van dit fonds een activiteit ondernemen. Deze reis moet ervoor zorgen dat het Comenius een volwaardige aanvraag kan doen voor verdere deelname aan dit programma en daarmee dus kan zorgen voor internationalisering van ons curriculum en het opbouwen van een Europees netwerk. De reis heeft als thema “Street Art as a means for Social Interaction” De leerlingen zullen zich derhalve bezighouden met Street Art in relatie tot democratie en in gesprek gaan met leden van de Youth Counsil van Cesis. Verder staat de reis in het teken van de Letse cultuur, de Letse tradities, het ontmoeten van Letse jongeren en ook het ontdekken van de natuur van deze Baltische staat. Ook zullen we gezamenlijk een kunstwerk maken en presentaties geven. De begeleiders zullen zich richten op de verdere aanvraag bij Erasmus+ en het opbouwen van relaties met lokale onderwijsinstellingen. Eerder bracht een groep Letten een bezoek aan Amsterdam, nu is het dus tijd voor het tegenbezoek. We hopen dat dit een eerste stap zal zijn in een vruchtbare samenwerking!

Jaap, Souhayla, Tom, Floor

Benefiet – Vader van een leerling

Afgelopen week ben ik benaderd door een initiatiefnemer in verband met een inzamelingsactie. Tijdens het gesprek kwam de vraag of het Comenius Lyceum het gebouw beschikbaar wilde stellen voor een benefiet. Op internet is er een inzamelingsactie al gaande. Door op de foto te klikken kom je bij de website terecht.

Nordin is de eigenaar van een kickboksschool op steenworp afstand van onze school vandaan. Hij is verder zeer betrokken en actief in de wijk. Wat velen van jullie wellicht niet weten, is dat hij bij ons op school ook een kind heeft zitten.

De benefiet zal op 2 juni plaatsvinden en de initiatiefnemer is nog opzoek naar collega’s die zich willen inzetten voor deze benefiet. Indien er collega’s zijn die hier oor naar hebben. Laat mij dit dan weten. k zal zelf ook aansluiten. 

Marouane

78901525_1710456637298858_r.png

Comenius Lyceum Amsterdam
Jacob Geelstraat 38
1065 VT Amsterdam

020 614 0305
comenius@comeniuslyceum.nl
comeniuslyceum.nl