NUMMER 26
29 MAART 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

NUMMER 26
29 MAART 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

We zijn (bijna) op driekwart

De 3e toetsweek is geweest en daarmee zitten wij bijna op driekwart van het schooljaar. De examenklassen werken op dit moment naar het eindexamen toe. Ik wens de collega’s en de leerlingen nog heel veel succes met de laatste loodjes.

Gisteren heeft er nog een Iftar plaatsgevonden voor de bovenbouw. De avond verliep gemoedelijk en ook nu lag er weer voldoende en heerlijk eten op tafel. Volgens anonieme bronnen heb ik begrepen dat er collega’s nog wat mee naar huis hebben genomen. Dat wordt dus nog heerlijk eten voor de komende dagen.

Ik wil alle collega’s die gisteren aanwezig en bij de voorbereiding betrokken waren, bedanken voor hun inzet. De reacties van ouders en leerlingen op dit initiatief waren positief. Ik deel ook een schriftelijke reactie van een ouder met jullie.

“Even een bericht ter waardering van deze iftar avond. Onze dochter uit 1A vond het heel gezellig. Fijn dat dit mogelijk wordt gemaakt en dank aan iedereen die daaraan heeft  bijgedragen.” (ouder klas 1A, 2024)

PHOTO-2024-03-29-22-16-34
PHOTO-2024-03-29-22-16-43

Zoals jullie verder weten is een aantal weken geleden de inspectie op bezoek geweest. Het resultaat mag niet onopgemerkt blijven. Op 25 april staat een studiedag gepland waarbij wij de studiedag willen combineren met een personeelsuitje. Alvorens wij overgaan to reserveren en organiseren wil ik eerst inventariseren op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. De voorgaande keren kwam maar de helft opdagen terwijl er voor een heel team gereserveerd en betaald is.

Wat gaan we doen?
Daar zijn we nog niet over uit. In de avonduren zullen wij sowieso met z’n allen ergens gaan eten. En wellicht volgt daarvoor nog een activiteit. klik op deze link en laat dan weten of je aanwezig bent. Om te voorkomen dat ik iedere keer reminders ga uitsturen, ga ik bij géén reactie ervan uit dat je niet meegaat. Als je twijfelt, geef je dan niet op. Opgeven kan tot en met donderdag 4 april a.s.

Geniet allemaal van jullie lang (paas)weekend! Helaas werkt het weer niet echt mee. Maar we gaan met z’n allen er het beste van maken.

Marouane

Mobielvrije school

Het handhaven van ons mobielvrije school beleid gaat over het algemeen goed, maar er zijn nog wat verbeterpunten die aandacht verdienen.

Als we dit met zijn allen goed blijven oppakken gaat het ons lukken, we willen niet meer terug naar de oude situatie. We zien zeer positieve invloed in de aula op ons besluit. Leerlingen die weer met elkaar omgaan en niet continu op hun telefoon zitten.  

Toch gaat het nog niet overal goed en hebben nog veel leerlingen een mobiel bij zich. Dit heeft onder andere te maken met de kleine kans dat hun mobiel wordt ingenomen. Dit komt omdat we zien dat niet alle collega’s de handhaving regels toepassen en consequent mobieltjes inneemt.  Ook valt op dat er nog veel collega’s in lokalen, in de gangen en in de aula op hun telefoon zitten. Gelukkig zien wij ook collega’s die het wel doen, maar laten we dit allemaal op de juiste manier doen. 

Eerder hebben wij nog geen duidelijk gedragscode voor collega’s afgesproken.  

Mobielvrije school
Mobielvrije school - 2

Vanaf maandag a.s. willen wij jullie als collega’s vragen om in de gangen en de aula geen gebruik te maken van de mobiele telefoons. In de lokalen alleen in het begin voor magister, verder ook niet. Waar kun je je mobiel wel gebruiken? De docentenkamer, docentenwerkplek en uiteraard het lokaal als de leerlingen er niet zijn.

Help elkaar hieraan te herinneren, het is ook voor ons een verslaving geworden 😊

Wij moeten met elkaar het voorbeeld geven, scherp zijn op mobieltjes bij de leerlingen, ook in de klassen. Ga er niet vanuit dat leerlingen hun mobiel in de kluis hebben. Als je een mobiel hoort en/of ziet, neem hem in en laat hem om 16.30 uur weer ophalen bij Remco.

Laat ook geen mobieltjes gebruiken in de les, voor geen enkele reden. De VO-spiegel kan in de mediatheek, of haal een laptopkar. Alleen zo gaat het ons lukken om ook echt een mobielvrije school te zijn.

Namens de werkgroep mobieltjes

Irene

Lesuur Dinsdag 3/4 Woensdag 4/4 Donderdag 5/4 Vrijdag 6/4 Maandag 8/4
1          
2 H4D        
3   3J H4C V5A M4C
4 M4B     3C 3G
5 3B 2I 2H 3E M4A
6 2J 3D 3I H4B 3H
7   3A   H4A  

Voorlichting – Vapen 

Beste collega’s,

Volgende week komt stichting Karma bij ons op school om in sommige klassen het te hebben over Vape, Snus en lachgas. Het rooster is hieronder te vinden. Het kan zijn dat jouw mentoruur wordt gewisseld met een lesuur waarin je normaliter jouw vak doceert. Roosterzaken zal dit verwerken in Magister. Als mentor ben je aanwezig om orde te houden. Jullie kennen de leerlingen natuurlijk als beste!

Hopend op jullie begrip.

De schoolleiding

Jaarrooster 2024/2025 – voorbereidingen

Beste collega’s,

We gaan al weer hard af op de meivakantie, de laatste tussenstop voor het einde van het jaar, en uiteraard zijn we al weer bezig met het volgende schooljaar. Er is een werkgroep gestart die zich buigt over het jaarrooster en die groep heeft input nodig. We willen jullie vragen om aan te geven welke projecten jullie willen opnemen in het jaarrooster. Denk hierbij aan een excursie of een sportdag etc. Echter, het uitgangspunt voor het volgende schooljaar is rust in het rooster. Dus graag willen we van te voren weten waar we aan toe zijn en welke keuzes we moeten maken. Daarom wil ik jullie vragen om voor de projecten een projectaanvraag te doen. Het formulier om dit te doen staat op de sharepoint onder: Algemeen > roosterzaken > projectdagen. Je kunt deze map ook benaderen door hier te klikken. De informatie die dan gevraagd wordt is:

  • Aanvrager: Sectie? Docent?
  • Voor welke klassen: individuele klassen? Lesgroepen? Leerjaren?
  • Datum: Welke dag of dagen?
  • Lesuren: welke lesuren en hoeveel?
  • Aantal begeleiders nodig: ‘Vuistregel’. Elke 12 leerlingen 1 docent
  • Locatie: extern? Lokaal? 
  • In het geval van lokalen: Maakt het niet uit? Of specifiek lokaal? Aantal?
  • Kosten: Zijn er kosten verbonden? Zo ja, voor wie? Indien voor de school. Stuur dan ook een indicatie mee.
  • Aanvullende informatie: informatie wat nog van belang is voor het project 

Het verzoek kan op de mail gezet worden naar m.beentjes@comeniuslyceum.nl. Projecten worden op basis van volgorde van aanvraag, beschikbaarheid en haalbaarheid beoordeeld. 

Voor het volgende schooljaar willen we jullie vragen om dit te doen voor 14 juni aanstaande, dit zodat nog tijdig een afweging gemaakt kan worden of er ruimte voor is in het rooster. Let op! Het indienen van een project betekent niet meteen dat deze gehonoreerd wordt.

Ik hoop dat we op deze manier voor het begin van het schooljaar een goed beeld krijgen van wat ons te wachten staat en wens jullie veel succes met invullen.

Mark

Bericht van de examensecretarissen!

Toetsweek 3 

Toetsweek 3  is weer afgelopen. De cijfers kunnen worden ingevoerd. Denk eraan dat er geen lege hokjes zijn,  altijd een cijfer of  “inh” invoeren. Dank aan alle collega’s  die gesurveilleerd hebben! En dank aan alle collega’s die gangwacht of reserve waren. De nieuwe regel van dit jaar dat de gangwachten en reserves zich melden bij kamer 125 bevalt ons en de leerlingen erg goed.

Graag alle blauwe mappen met toetsen ophalen uit de kopieerruimte. Als je in de blauwe map een proces-verbaal aantreft, dan graag inleveren bij de betreffende examensecretaris. Niet alle surveillanten hebben begrepen dat het proces-verbaal naar de examensecretaris moet. Ook de toetsen van de tijdverlengers  en de toetsen van het centrale inhaalmoment graag ophalen uit de kopieerruimte.  Dan is er weer ruimte voor de inhaaltoetsen.

Inhalen van TW 3 / Periode 3 vindt plaats  op donderdag 4 april en indien nodig ook op vrijdag 5 april. Toetsen inleveren  uiterlijk woensdag 3 april voor 12.00 uur in de kopieerruimte. Op de juiste manier graag. Zie de bijlage (klik hier).

De herkansingen van periode 3  zijn dan op vrijdag 12 april. Toetsen inleveren uiterlijk donderdag 11 april voor 11.00 uur in de kopieerruimte. Op de juiste manier graag. Zie de bijlage (klik hier).

 

16 april inhaalmoment voor PTA toetsen.

Voor examenklassen is dit het laatste moment. M3 – Leerlingen moeten dan alle openstaande toetsen maken. H4 en V4 – Inhalen openstaande toetsen periode 3. Hier geldt geen maximum aantal toetsen per dag.

 

Inhalen voor de onderbouw / niet PTA klassen

Voor de docenten onderbouw geldt dat zij het inhalen  van alle openstaande toetsen  tot  toetsweek 3 zelf moeten regelen. 

 

Toetsweeklokalen 

Tijdens de toetsweek zijn de toetsen afgenomen op de 1e verdieping. Ik vrees dat de collega’s die daar dinsdag les gaan geven alle tafels en stoelen weer goed moeten zetten.

 

Voor het raadplegen van het jaarrooster, klik dan hier.

De examensecretarissen

Aanschaf van lesboeken en ander lesmateriaal

Alle leermiddelen zoals lesboeken (sectie), woordenboeken, examenbundels dienen door de administratie besteld te worden. Wij constateren dat er regelmatig lesboeken worden besteld waarna de eigenaar van deze bestelling niet te achterhalen is. Daarnaast ontvangt de school hiervoor een factuur die dan betaald dient te worden. Als je leermiddelen nodig hebt, overleg hiervoor met Mark waarna bij goedkeuring dan de administratie dit voor jullie kan bestellen.

Hiervoor is een mail naar de administratie nodig met ISBN nummer, titel, uitgeverij, aantal etc. nodig zodat het juiste exemplaar besteld kan worden.

Marouane

_96A6283
MomentsbyKelly-118

Ik ga jullie verlaten…

Beste collega’s,

Een deel van de collega’s is al op de hoogte. Nu een bericht voor iedereen. Aan het eind van dit schooljaar ga ik het Comenius Lyceum verlaten. Ik ben dan 66 jaar en heb dan 44 jaar in het onderwijs gewerkt. Dan is het tijd voor andere dingen.

Helma

Een (kleine) compilatie van de Iftar van gisteren

Scherm­afbeelding 2024-03-30 om 08.49.56

Klik op de foto voor het filmpje

PHOTO-2024-03-29-18-11-14

Het programma van gisteren

Werkgroep taakbeleid

Beste collega’s,

Achter de schermen is een aanzet gemaakt tot een takenboek. Dit takenboek zal informatie bevatten met betrekking tot ons taakbeleid, taakomschrijving per taak en de bezoldiging hiervan. Dit om meer transparantie te bieden in hoe en op welke wijze de taken ingevuld en verdeeld worden.

In samenspraak met de deelraad is besloten om hier een werkgroep voor in het leven te roepen. Indien je wil deelnemen aan deze werkgroep, meld je dan bij ondergetekende aan. Dat doe je met een begeleidend schrijven en gericht aan ondergetekende. Alle aanmeldingen worden naast elkaar gelegd en in samenspraak met de deelraad zal dan een werkgroep vastgesteld worden.

Opgeven kan tot en met vrijdag 5 april a.s.

Marouane

De overgangsnormen

De verschillende documenten die er rondgingen zijn samengevoegd tot 1 document. Deze zullen aankomende week op de website geplaatst worden en onder de ouders en leerlingen verspreid worden. Het team kan de overgangsnormen (voor nu) benaderen door hier (onderbouw) en hier (bovenbouw) op te klikken. 

De werkgroep determinatiebeleid is in de afgelopen maanden druk bezig geweest met het uitwerken van het eerste vraagstuk, genaamd deel 1A. De deelraad heeft afgelopen dinsdag ingestemd met het stuk. In dit stuk ging het o.a. over de bespreekcategorie. Voor de onderbouw havo/vwo geldt vanaf nu een bespreekcategorie. De mavo kende deze categorie al. Hiermee is er weer een stap gezicht richting de uniformiteit. Deze aanvulling is (nog) niet verwerkt in de documenten die jullie hierboven kunnen vinden. 

Alle lof voor de werkgroep, de deelraad en naar jullie allen die input hebben geleverd tijdens dit proces. Dank!

Marouane

Comenius Lyceum Amsterdam
Jacob Geelstraat 38
1065 VT Amsterdam

020 614 0305
comenius@comeniuslyceum.nl
comeniuslyceum.nl