NUMMER 25
22 MAART 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

NUMMER 25
22 MAART 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

We zijn (bijna) op de helft

De helft? Die zijn wij toch al gepasseerd? Dat klopt. De helft van het schooljaar zijn wij al gepasseerd. Waar ik op doelde is de Ramadan. Gisteren was de 1e iftar van dit schooljaar. Vanuit mijn kamer kon ik zien hoe ouders hun kinderen aan het afzetten waren. Vele goed gevulde borden met allerlei lekkernijen. En Marouane zou Marouane niet zijn als hij alle lokalen langs gaat om overal wat te proeven. En het heeft gesmaakt kan ik u zeggen. Gedurende mijn wandeling kwam ik ook tot de ontdekking dat er een heerlijke cheesecake (zie foto) in ons midden was. Na een uitvoerig onderzoek kwam ik tot de ontdekking dat een collega deze had gemaakt. Wie zou dit nou zijn…?

IMG_8881
IMG_0759

Mijn dank gaat uit naar alle collega’s die in de voorbereiding en gisterenavond betrokken waren bij de Iftar. Ik heb vele blije gezichten mogen zien gisteren. Van zowel collega’s als leerlingen. Als kers op de cheesecake heb ik gisterenavond nog diverse berichten mogen ontvangen van ouders die hun dank en waardering hadden uitgesproken. Goed gedaan collega’s!

Volgende week vrijdag 29 maart staat de bovenbouw op de planning. Op naar de volgende! Tip: eet even de komende dagen niet, dan kun je vrijdag a.s. goed bulken;-). 

Marouane

Facturen en betalen

Beste collega’s,

Het komt vaak voor dat de facturen niet op tijd worden aangeleverd. Ik wil benadrukken dat het laten betalen van facturen niet meteen uitgevoerd kan worden. Een factuur moet gecontroleerd en ingeboekt worden. Nadat het ingeboekt is zal deze door verschillende mensen goedgekeurd moeten worden voordat er tot betaling overgegaan kan worden.

Voorkom onnodige hoge kosten voor herinneringen of aanmaningen en stuur de facturen tijdig in. Deze kun je mailen naar jaya@zaam.nl.

Alvast bedankt voor jullie medewerking

Jamila

Voorbeeld-Aanmaningsbrief
Scherm­afbeelding 2024-03-23 om 06.45.41

Het is weer zo ver…

De laatste afname datum van de leerling tevredenheidsenquête dateert uit 2023. Elk schooljaar dienen wij deze enquete af te nemen. De mentoren ontvangen binnenkort hier bericht over met een instructie op welke wijze dit dient te gebeuren en wanneer.

Naast de enquête onder de leerlingen wordt er ook een enquête onder de ouders afgenomen. Die van de ouders dienen wij elke 2 jaar af te nemen. De laatste afnamedatum dateert uit 2022. Wij zullen deze enquête simultaan aan die van de leerlingen uit sturen. Voor de enquête van de ouders hoeven de mentoren zelf niets te doen. Het communiceren hierover gaat via de mail en de MijnComenius-app.

Marouane

Reünie (reminder)

De feestcommissie is de afgelopen week weer bij elkaar gekomen. De voorbereidingen voor de iftar van afgelopen week zijn al begonnen. Wat ook aan bod kwam tijdens dit overleg was de reünie. Wij hebben inmiddels een datum. De reünie zal plaatsvinden op

Zaterdag 30 november 2024

Over het tijdstip hebben wij het nog niet over gehad. Wij nodigen alle huidige medewerkers en zeer zeker ook alle oud-leerlingen en oud-medewerkers van het Comenius Lyceum, Reinaert en Meridiaan uit. De school bestaat op 1 augustus 2024 exact 25 jaar. En dat mag niet onopgemerkt blijven! Wij gaan flink uitpakken en roepen een Alumnicommissie in het leven! 

Wie o wie wil er mee denken en organiseren? Meld je dan aan bij mij!

Irene

PHOTO-2024-03-04-12-38-08

Bericht van de examensecretarissen!

Ook deze week zijn er geen nieuwe mededelingen. Heel veel succes met het correctiewerk!

De examensecretarissen

Aanmelden en afmelden Comenius Academy

Beste mentoren klas 1 en 2,

Enige tijd geleden heb ik de route van aanmelding via de nieuwsbrief met jullie gedeeld. Ik merk dat er elke week toch nog enkele leerlingen aansluiten bij de huiswerkbegeleiding zonder bericht vanuit de mentoren. 
Ik weet dan niet of de ouders op de hoogte zijn, de leerlingen komen dan veel later thuis dan normaal. 

Ik wil de mentoren vragen, om de leerlingen die huiswerkbegeleiding nodig hebben, of zelf interesse hebben, bij mij via Magister berichten aan te melden. Neem hierbij de leerling en de ouders mee in de communicatie. 

Ik zal vervolgens de leerling indelen bij een begeleider of op de reservelijst zetten en de mentor en de leerling hierover informeren via Magister berichten.

Bovenstaande route geldt ook voor de afmelding van leerlingen. Soms blijven er leerlingen weg zonder communicatie. Dan weet ik niet of leerlingen gestopt zijn. 
Over twee weken zal de receptie starten met het nabellen van de leerlingen die aangemeld zijn maar zonder bericht afwezig zijn. Dit om te voorkomen dat leerlingen, buiten het zicht van de school, en de ouders, rondom school blijven hangen onder de noemer van huiswerkbegeleiding.

Een verzoek van het zorgteam aan de mentoren is om een korte notitie in Magister te maken van de aanmelding en afmelding. Op die manier zijn zij op de hoogte van welke begeleiding er is ingezet.

Mochten jullie nog inhoudelijke vragen hebben, spreek mij aan of stuur mij een mail.

Met vriendelijke groet,

Btissam Adluni

Een kijktip!

Beste collega’s, 

Ik wil jullie attenderen op de online inspiratielezing (YouTube, duurt een uur) ‘De lerende tiener, zelfregulatie en het brein’. Waarom het handig is om ‘de gebruiksaanwijzing van de tiener’ te kennen. Deze lezing van Jelle Jolles is o.a. bedoeld voor leraren. Jelle Jolles is neuropsycholoog en emeritus-hoogleraar aan Universiteit Maastricht en Vrije Universiteit Amsterdam. Vele jaren heeft hij gewerkt aan onderwijsinnovatie en daarvoor samenwerkingen uitgebouwd met scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs alsmede het mbo, instellingen voor hoger onderwijs, sportbonden en sportverenigingen. Als je op de foto klikt, kom je direct bij zijn online inspiratielezing terecht.

Tip: je kan het fragment binnen youtube versnellen naar, 1,25 (spreeksnelheid).

Samir

Lezing

Lessentabel 2024 – 2025

Beste collega’s,

Recentelijk hebben wij een belangrijke mijlpaal bereikt met betrekking tot de lesduur op onze school. Dankzij jullie inspanningen en de instemming van de Deelraad, zullen we ook het volgend schooljaar lessen van 50 minuten hanteren. Ik wil jullie allen bedanken voor jullie instemming en bijdrage aan dit besluit. Het bericht over dit besluit hebben jullie ook eerder op de week vanuit de Deelraad ontvangen.

De volgende stap betreft het ontwikkelen van een lessentabel voor het komend schooljaar. Binnenkort zullen jullie hier meer informatie over ontvangen via e-mail. Het is ons doel om dit proces zo transparant en rechtvaardig mogelijk te laten verlopen. Daarom zal de schoolleiding gesprekken aangaan met vertegenwoordigers van verschillende secties.

De betreffende secties zullen een uitnodiging ontvangen voor een overleg met twee leden van de schoolleiding. Tijdens deze gesprekken zullen we ons richten op het waarborgen van de onderwijskwaliteit in relatie tot een mogelijke nieuwe lessentabel binnen een realistisch kader.

Wij kijken uit naar de samenwerking en gaan uit van positieve ontwikkelingen die dit met zich mee zal brengen voor onze school. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet namens de voltallige schoolleiding,

Marouane

Vacatures – wij zijn opzoek naar talenten!

De eerste inventarisatie met betrekking tot onze formatie voor volgend schooljaar heeft plaatsgevonden. Ergens volgende week komen er een drietal vacatures online. Het betreft een vacature voor de vakken aardrijkskunde (1,5 fte), wiskunde (1,8 – 2,0 fte) en Nederlands (0,6 – 0,8 fte).

Ken jij iemand in je netwerk waarvan jij vindt dat die perfect past bij de organisatie? Masseer het alvast in bij diegene. Zodra de vacatures online komen zal ik jullie hierover informeren.

Hoe zit het met de andere secties? Hebben die dan geen vacatures?
Nee, niet perse. Van de bovenstaande secties is het al 100% zeker. In het afgelopen jaar hebben wij al diverse vervangingen moeten regelen of collega’s zijn aankomend schooljaar voornemens om verlof op te nemen. Van de overige secties zal ergens in de komende weken duidelijkheid komen waarna dan een aanvullend bericht zal volgen.

Marouane

Comenius Lyceum Amsterdam
Jacob Geelstraat 38
1065 VT Amsterdam

020 614 0305
comenius@comeniuslyceum.nl
comeniuslyceum.nl