NUMMER 21
16 FEBRUARI 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

NUMMER 21
16 FEBRUARI 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

De afgelopen week

Het is afgelopen week een drukke week geweest met veel activiteiten. Gesprekken met ouders, project indemIKs, de open avond en nog wat lesjes voor de kinderen van groep 8. Wij hebben met z’n allen enorm moeten pieken afgelopen week. Een week die wij graag niet terugzien. Dus wij nemen dit mee in de voorbereidingen voor volgend schooljaar.

Ondertussen gaan er berichten rond met betrekking tot een informatieavond van het HLW. Als ik de uitnodiging zo lees is er sprake van een prille samenwerking tussen Ceder (bestuur HLW) en SNIS (El Amien scholen) waarbij het uitgangspunt is om islamitisch onderwijs aan te bieden met ingang van volgend schooljaar. Hoe dit eruit ziet is nog onbekend. Tegelijkertijd worden alle RPO’s naast elkaar gelegd en wordt er gekeken naar het onderwijsaanbod in de regio Amsterdam. Wordt vervolgd..

PHOTO-2024-02-15-22-42-06

Dan de onderwijsinspecteur… Afgelopen vrijdag om 16 uur ontving ik een bericht dat zij naast de gevraagde stukken, nog aanvullende stukken zouden willen ontvangen.. Nu eerst vakantie. Dat begrijpen zij toch wel?

Geniet van de vakantie beste collega’s! En tot over een week.

Marouane

Oproep voor de APV van 29 februari

Ik ben nog opzoek naar collega’s die een leuke, boeiende les willen delen in het kader van good practices. Wie o wie?

Marouane

Terugblik open avond

Afgelopen donderdag was daar dan onze 2e open avond van dit schooljaar. Wij kunnen weer spreken van een succes met in totaal 1086 bezoekers. Het succes van deze open avond werd wel overschaduwd door iets anders, namelijk het aantal afmeldingen. Ik ga hier nu verder niet inhoudelijk op reageren. Wel geef ik het team mee dat dit niet de normaalste gang van zaken moet worden. Het succes komt te voet en gaat te paard.

Marouane

PHOTO-2024-02-16-04-53-58

Het project indemIKs

In de afgelopen week hebben de Havo en Vwo 4 klassen deelgenomen aan ons eigen indemIKs project. Het is jullie waarschijnlijk opgevallen dat er de hele week groepjes onbekende leerlingen in school waren en er veel lesuitval was. Geen paniek, het was voor de goede zaak!  
Zoals elk jaar was er een volledig nieuw programma waarin dit jaar 12 groepen (250+ leerlingen) een eigen route door de stad fietsten.
De samenwerking tussen het Comenius en het Hyperion Lyceum is ontstaan vanuit de wens leerlingen met verschillende achtergronden elkaar te laten ontmoeten en op deze manier bij te dragen aan de burgerschapsvorming van deze jonge Amsterdammers. De begeleiding is in handen van getrainde docenten van de twee organiserende scholen. 
Kern van indemIKs is kennisnemen van diversiteit in de eigen stad in combinatie met het ontmoeten van leeftijdsgenoten van een andere school. Centraal thema is reflecteren op de eigen identiteit en kennismaken met die van een ander. De leerlingen (en docenten) werken hiervoor samen in gemengde groepen en maken gezamenlijk een reis door hun eigen, zeer diverse stad.
Na eerst te zijn ontvangen op 1 van de 2 scholen zijn alle groepen van start gegaan met hun eigen programma. Op beide locaties zijn op de eerste dag gemeenteraadsleden Sheher Khan en Itay Garmy met de leerlingen in gesprek gegaan over hun samenwerking en hun boodschap van verbinding.
 
Dit jaar voerden we gesprekken op locatie in de Fatih moskee, de hoop voor Noord kerk, de Liberaal Joodse gemeente en het COC. Op elke locatie zijn we gastvrij ontvangen door betrokken en kundige mensen die graag met scholieren in gesprek gaan. Verder was er een filmprogramma met nagesprek in Rialto en hebben we gebruik gemaakt van meerdere werkplekken in de stad.
De locaties om te werken waren dit jaar weer zeer divers: het Cygnus, de nieuwe Anita, buurthuizen, Roc zuid, CLA en Hyperion. Hoogtepuntje in deze lijst was wederom de openstelling van de burgemeesterswoning als werkplek. Op deze locaties deden de leerlingen oefeningen om elkaar beter te leren kennen en in te gaan op thema`s rond identiteit.
Prachtig om te zien hoe open, recht voor z`n raap en humoristisch dit soort gesprekken kunnen verlopen. Erg Amsterdams! Knap ook hoe geduldig en inhoudelijk lastige onderwerpen besproken zijn door alle groepen. Je hoeft het overigens ook niet altijd met elkaar eens te zijn. Het kunnen stellen van vragen en uitwisselen van ideeën zonder censuur of oordeel werkt voor veel leerlingen heel goed.

Afbeelding3
Afbeelding1

De deelnemers zijn gedurende de week ter ontspanning verder met elkaar gaan sporten, skaten, klimmen en bowlen.
Onze deelnemende leerlingen hebben zich over het algemeen van hun beste kant laten zien. Het stemt dan ook optimistisch te zien hoe jonge mensen omgaan met diversiteit en hoe nieuwsgierig de leerlingen vaak zijn naar elkaar. Open, kritisch en met humor zijn ze letterlijk door het programma gefietst. Een kleinere maar vrij dominante groep jongens blijkt het lastig te vinden zich te verhouden tot voor hen onbekende leeftijdsgenoten en volwassenen. Dat komt tot uiting in een afwijzende en onbeleefde houding, daar hebben we werk te doen.
Gezien de positieve reacties van leerlingen en collega`s in de afgelopen dagen kunnen we denk ik spreken van een geslaagde editie van indemIKs. Mijn grote dank gaat uit naar alle begeleiders van deze intensieve dagen.

Dank!

Floor Stevens

Afbeelding4
Afbeelding6

Bericht aan de examendocenten

Beste examendocenten,

Het verzoek is binnengekomen om na toetsweek 3 de lessen in  blokuren in te roosteren om zodoende de leerlingen beter te kunnen voorbereiden op het Centraal Examen. Middels het invullen van het dit formulier kan je aangeven of je hier wel of geen behoefte aan hebt.

Het is belangrijk om te weten dat pas na inventarisatie een besluit zal worden genomen of dit zal worden gedaan of niet.

We verzoeken jullie om dit uiterlijk 29 februari in te vullen. Bedankt!

De teamleiders

image

USB-sticks en toetsen

Dag allen,

We missen bij de zorg 3 USB-sticks, gelabeld met nummer 2, 5 en 8. Deze zijn gebruikt in de toetsweek ter ondersteuning van de leerlingen met schrijfproblemen. Zie foto voor hoe deze eruit zien. We ontvangen deze graag z.s.m. (afgeven bij Caroline of bij mij). 

Ashraf Saber uit 1I heeft in de afgelopen toetsweek toetsen gemaakt op de laptop, in de eigen groep. Hiervoor kreeg hij met zijn laptop ook een groene USB-stick mee, om de toets op op te slaan. De USB-stick was na de gemaakte toets in het beheer van de surveillant. Er is geen goed zicht gehouden op het versturen van de toetsen naar de betreffende docenten. Twee toetsen (Nederlands en Engels) zijn niet vindbaar! Caroline en ik zijn benieuwd of er nog collega’s zijn met USB-sticks in hun beheer waar deze toetsen op staan. We horen het graag!

Lisa

De wetenschapsmarkt

Beste collega’s, 

De wetenschapsmarkt staat voor na de vakantie op de planning. Als voorbereiding op deze wetenschapsmarkt sturen wij jullie het draaiboek aan jullie toe tezamen met een aantal brieven.

India en Yasmine

Afbeelding1

Vacature hoofd bedrijfsvoering/lid MT Calvijn College

Voor wie er interesse in heeft en een volgende stap wil nemen.. Zie hieronder een vacature van het Calvijn College.

Het Calvijn College is met spoed op zoek naar een hoofd bedrijfsvoering met een betrekkingsomvang van 1,0 fte. Deze vacature wordt intern binnen ZAAM uitgezet en staat dus in eerste instantie alleen open voor ZAAM-medewerkers in vaste dienst.
 
Wat ga je doen?
Als hoofd bedrijfsvoering geef je dagelijks leiding aan het team onderwijsondersteunend personeel (OOP), bestaande uit 7-8 medewerkers dat belast is met taken op het gebied van de leerlingenadministratie/financiële administratie, facilitaire zaken, receptie, PR en werving, het programma NEXT (buitenschools leren) en ict-zaken.
Daarnaast ben je lid van het managementteam en vervul je een belangrijke rol bij subsidie-aanvragen en verantwoording, data-analyse en kwaliteitszorg.  
 
Samen met jouw team zorg je ervoor dat het onderwijs op de school optimaal ondersteund wordt. Je bent daarbij o.a. verantwoordelijk voor administratieve en facilitaire zaken, kwaliteitszorg en ict-beleid en geeft hier in afstemming met de teamleiders onderwijs en de directeur invulling aan.
 
Taken en verantwoordelijkheden

 • Het leiding geven aan het team onderwijsondersteunend personeel (OOP), belast met taken op het gebied van leerlingadministratie, financiën, facilitair, ict, NEXT en PR.
 • Het aanvragen van subsidies en de verantwoording daarvan.
 • Het uitvoeren van data-analyses van de onderwijsresultaten t.b.v. secties en het  managementteam.
 • Samen met het managementteam bijdragen aan de uitvoering van het kwaliteitszorgsysteem.
 • Aanspreekpunt op Calvijn t.a.v. externe verantwoordingen op het vlak van onderwijs, financien, en gebouwzaken.
 • Het zorg dragen voor een duidelijke taakverdeling van alle teamleden en een goede bezetting op ieder dagdeel.
 • Het bijwonen van en bijdragen aan overleggen met de teammanagers en de directeur.
 • Het anticiperen op behoeften vanuit het onderwijs en activiteiten en bijzonderheden op school die van invloed zijn op facilitaire zaken en/of op de bezetting en de werkzaamheden van het betrokken OOP-team (open huis, ouderavond, enz.).
 • Het voorzitten van structurele overleggen met medewerkers uit het OOP-team,
 • Het voeren van startgesprekken en functionerings-/beoordelingsgesprekken met de betrokken medewerkers uit het OOP-team.
 • Het fungeren als aanspreekpunt voor vrijwilligers en externe gebruikers van het gebouw.
 • Het bijdragen aan een schoon, prettig en veilig gebouw voor alle gebruikers door het goede voorbeeld te geven, de betrokken OOP-ers op de juiste manier in te zetten en te zorgen voor goed beleid/afspraken voor alle medewerkers en leerlingen (i.s.m. de teamleiders onderwijs).
 • Samen met de facilitaire manager anticiperen op storingen, reparatieverzoeken, wensen en veiligheidskwesties in en om het gebouw.

 

Functie-eisen

 • Uw profiel als manager ondersteunende diensten:
 • U neemt initiatief, bent leergierig en u bent constant op zoek naar verbetering;
 • U bent in staat anderen in beweging te brengen;
 • U kunt goed samenwerken;
 • U heeft grote affiniteit met vmbo-onderwijs;
 • U bent in staat zich dienstbaar op te stellen naar het personeel;
 • U bent flexibel en heeft geen 8 tot 5-mentaliteit;
 • U werkt zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht;
 • U beschikt over uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden;
 • U draagt bij aan een veilige en prettige leer- en werkomgeving;
 • U werkt nauw samen met de  MT-leden aan het verdere ontwikkelen van de organisatie van de school.
 • Het is een pré als u ervaring heeft in het werken met MMP en digitale kwaliteitskalenders.

Arbeidsvoorwaarden
Benoeming en inschaling:

De functie van hoofd bedrijfsvoering en lid van het managementteam is conform de CAO-VO ingeschaald in schaal 12.

Sollicitatieprocedure
Solliciteren:

Gemotiveerde sollicitatiebrief met cv via email gericht aan: de heer Pim van den Berg, directeur Calvijn College: pmbg@zaam.nl.

Sollicitatieprocedure:
1 maart 2024: sluiting vacature
5 maart 2024: brievenselectie 
8 maart 2024: sollicitatiegesprekken 

Marouane

Wij zijn op zoek naar..

Nieuwe collega’s die ons kunnen versterken dan wel tijdelijk vervanging kunnen verzorgen. Deel het vooral in je netwerk.

Marouane

Comenius Lyceum Amsterdam
Jacob Geelstraat 38
1065 VT Amsterdam

020 614 0305
comenius@comeniuslyceum.nl
comeniuslyceum.nl