NUMMER 19
2 FEBRUARI 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

NUMMER 19
2 FEBRUARI 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

Onze verantwoordelijkheden

Afgelopen donderdag en vrijdag is er wat onrust geweest onder de leerlingen, binnen en rondom de school. De leerlingen zitten aan elkaar, er zijn opstootjes en in sommige gevallen is het uit de hand gelopen met een vechtpartij als gevolg. Er wordt gesproken over “het verliezen van de controle” en “wij moeten nu ingrijpen”. Dat kan misschien zo zijn. Maar waar ik vooral aandacht voor wil vragen, zijn onze verantwoordelijkheden.

De lokalen
Via de mail worden er wat berichten gedeeld over een kapstop die vernield is en schilderijen die verdwijnen uit lokalen. Het is een noodkreet. Er is meerdere malen aandacht besteed aan het dragen van de verantwoordelijkheid als het gaat om onder andere het lokalen gebruik. Je hebt niet een “eigen” lokaal. Elk lokaal verdient evenveel aandacht. Dat betekent, kopjes meenemen, kijk naar het schoonmaakrooster, maak het bord schoon, zet de kabels weer terug op hun plek, sluit het raam, licht uit en sluit het lokaal af. Waar ik ook bij wil stilstaan, is dat het op sommige plekken wel goed gaat. Ik zie het onder andere terug in de zorgzaamheid van spullen en de hygiëne. Hoe beter wij ons hiervoor inzetten, hoe langer wij het gebouw in goede staat kunnen behouden en hier van kunnen genieten.

De vrije ruimte
Je weet wel, die ruimte in de pauzes of wanneer je over een gang loopt op weg naar je les of een andere afspraak. Als medewerker van het Comenius Lyceum ben je medeverantwoordelijk voor de veiligheid op school. Niet alleen in je leslokaal. Maar ook buiten het leslokaal. We hebben een mobielvrije beleid, maar lopen een leerling voorbij die een telefoon in haar of zijn hand vasthoudt. Er is een pauzesurveillancerooster, maar als je om je heen kijkt is er niemand te bekennen. Ondertussen loopt het OOP op haar tandvlees en is overal aan het bijspringen.

_96A6283

De veiligheid
Het handhaven van de veiligheid is niet alleen toe te schrijven aan de schoolleiding. Het begint daarvoor al. Wij kennen en hebben een normatief kader. De schoolregels zijn helder en duidelijk. Er staan 113 medewerkers op de loonlijst. Als wij allemaal per dag 4 tot 5 leerlingen aanspreken en hen wijzen op ons normatief kader. En dit iedere dag weer. En ons er aan houden. Dan dragen wij allemaal bij aan het stukje veiligheid. Het collectief handelen zorgt voor succes.

Marouane

Roosterwijzigingen P3

We hebben helaas wat wijzigingen moeten doorvoeren. Het huwelijk met de docent Nederlands die wij hadden aangesteld via Randstad, bleek niet stand te houden. Er zat geen continuïteit in. We hebben afscheid genomen van deze kandidaat. Dit heeft als directe gevolg dat er een enorme puzzel gelegd moest worden. Er hebben wat verschuivingen plaatsgevonden binnen de secties Nederlands, economie en wiskunde. Met deze verschuivingen zijn weer alle posities gevuld en kunnen de leerlingen weer onderwezen worden. Ik wil deze collega’s in het bijzonder bedanken voor hun flexibiliteit.

Onder deze leerlingen zitten er een aantal die het dit jaar niet getroffen hebben. Zij hebben te maken hebben gehad met veel lesuitval. Of wisselingen in docenten. Deze ouders en leerlingen hebben een brief ontvangen waarin wij tekst en uitleg geven en hen een passende oplossing hebben aangeboden.

Marouane

_96A6653

De arbeidsmarkttoelage

Zoals voor de kerstvakantie aan jullie allen is gecommuniceerd, is de regeling van de arbeidsmarkttoelage verlengd. De voorlopige bekostigingsbedragen zijn net voor de kerstvakantie bekend gemaakt. De toelage is gebaseerd op de bij de eerdere regeling bepaalde achterstandsscore en het leerlingaantal van 1 oktober 2023. De bekostiging van deze toelage is ten opzichte van vorig jaar gedaald, waardoor het percentage van de toelage lager uitvalt. Echter, hangt het beschikbare budget af van de combinatie van tarief, leerlingenaantal, gemiddelde personele last en inzet fte. De arbeidsmarkttoelage werd in 2023 vastgesteld op 6,83%. Voor 2024 is dit 6,90%. Dit geldt alleen voor het Comenius Lyceum. Binnen ZAAM zijn er scholen die er op achteruit zijn gegaan.

Marouane

economie

Ik ga jullie verlaten..

Beste collega’s,

Met gemengde gevoelens schrijf ik deze afscheidsbrief, want na ruim 4 jaar met veel plezier en toewijding als docent wiskunde aan deze school te hebben gewerkt, is het tijd voor mij om een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen. Ik wil graag mijn oprechte dankbaarheid en waardering delen voor de geweldige tijd die ik hier heb doorgebracht.

Deze school heeft voor mij meer betekend dan slechts een werkplek. Het is de plek waar ik niet alleen wiskunde heb onderwezen, maar waar ik ook mijn passie voor het vak en het onderwijs heb kunnen delen met geweldige collega’s en inspirerende leerlingen. Mijn hart heb ik verloren aan de unieke sfeer en het gevoel van gemeenschap dat deze school kenmerkt.

Gedurende deze vier jaar heb ik veel geleerd, zowel professioneel als persoonlijk. De samenwerking met jullie allen heeft mijn ervaring verrijkt en heeft bijgedragen aan mijn groei als docent en als individu. De banden die ik hier heb opgebouwd, zowel met collega’s als leerlingen, zijn voor mij van onschatbare waarde.

Hoewel ik nu afscheid neem, wil ik benadrukken dat dit niet het einde betekent van mijn betrokkenheid bij deze school. Het is eerder een tijdelijke scheiding, want ik draag de herinneringen, ervaringen en lessen die ik hier heb geleerd altijd met me mee. Ik hoop in de toekomst terug te keren naar deze vertrouwde omgeving, waar mijn hart thuis hoort.

MomentsbyKelly-25

Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor de warme collegialiteit, de inspirerende momenten en de waardevolle vriendschappen die ik hier heb mogen ervaren. Ik kijk uit naar nieuwe uitdagingen, maar neem met weemoed afscheid van deze bijzondere plek die voor altijd in mijn hart zal blijven.

Tot ziens en hopelijk tot snel!

Achraf

Aankomende week rapportvergaderingen

Beste collega’s,

Volgende week zijn er vergaderingen, Tijdens deze dagen zullen we een verkort rooster hanteren. Hierover een aantal opmerkingen. We gebruiken de volgende lestijden:

Lesuur Begin   Einde
1 08.45 09:25
2 09:25 10:05
3 10:05 10:45
Pauze 10:45 11:15
4 11:15 11:55
5 11:55 12:35
6 12:35 13:15
Pauze 13:15 13:30
7 13:30 14:10
8 14:10 14:50
  • De lessen lopen tot en met het 6e uur, daarna zijn er vergaderingen. De vergaderingen starten om 13:30.
  • Het roosterbureau gaat lessen inroosteren voor de plekken waar een 7e uur mogelijk is, omdat de docent op dat moment geen vergadering heeft. Daarna geldt hetzelfde voor het 8e uur, mits de leerlingen dan geen tussenuur hebben op het 7e uur.
  • Diegenen die een blokuur hebben het 3e en het 4e uur, mogen zelf een afspraak maken over wanneer de leerlingen een pauze hebben.
  • In Magister lukt het niet om de lesnummers aan te passen. Dit betekent dat de lesnummer (1, 2, 3 etc.) niet op de juiste plek staan. Dit is niet aan te passen zonder de dagen in Magister helemaal te wissen, inclusief alle opmerkingen en huiswerk dat al is ingevoerd, sorry.
  • De lessen gaan zoveel mogelijk door. Bij een vergadering word je les uitgeroosterd. Met als gevolg dat er leerlingen mogelijk meer tussenuren hebben aankomende week. Als je geen les of vergaderingen hebt, lever je bijdrage aan het surveilleren in de aula. 

Mark

Belangrijk bericht van de examensecretarissen!

Toetsweek 2

Toetsmappen ophalen en toetsen nakijken
We hopen dat iedereen zijn/haar mappen heeft opgehaald uit de kopieerruimte.
We wensen jullie succes met het nakijken van de laatste toetsen.

Cijfers invoeren
Graag de cijfer invoeren in de juiste periode en in de juiste kolom.
Als het goed is, zijn dan alle cijfers van periode 1 en 2 ingevuld.
Mail de teamleider en de examensecretaris van de betreffende afdeling:
als je in de toetsweek een andere toets hebt afgenomen dan de toetsweektoets die in het PTA of PTO staat.
als je nog niet alle toetsen uit periode 1 en 2 hebt afgenomen
als het niet lukt om de toetsweekcijfers voor de deadline in te voeren. 
Nog geen cijfers invoeren voor toetsen die in periode 3 staan.

Inhalen
Als je alle toetsen hebt nagekeken, weet je ook welke leerlingen een toets niet gemaakt hebben.  Daar vul je “inh”  van inhalen in.  Voor al deze leerlingen lever je een inhaaltoets in.
In de kopieerruimte is 1 kast gereed gemaakt voor de inhaaltoetsen.
Laat de kaartjes hangen  en leg de inhaaltoetsen in de bakjes of op het kaartje van de desbetreffende klas.
Volg de instructies voor het aanleveren van de inhaaltoetsen in de bijlage op.
Geen blauwe mappen en geen processen verbaal.
De inhaaltoetsen voor de mavo worden  op donderdag  8 en vrijdag 9 februari gemaakt.
De inhaaltoetsen voor Havo en Vwo worden op woensdag 7, donderdag en vrijdag 9 gemaakt.
Alle inhaaltoetsen moeten uiterlijk dinsdag 6 februari worden ingeleverd.

Rapportvergaderingen
Het rooster voor de rapportvergaderingen 5 t/m 9 februari staat in magister.

Herkansingen
De herkansingen voor leerjaar 3 t/m 6 staan in de jaaragenda.
De herkansingen worden afgenomen op vrijdag 1 maart.
De datum voor de herkansingen voor leerjaar 1 en 2 is nog niet bekend.

Toetsweek 3
De voorbereidingen voor toetsweek 3  beginnen bijna.
Als jullie nog op- en aanmerkingen hebben of tips en tops over toetsweek 2 dan horen wij dat graag.  Graag mailen naar Sanae en Helma voor woensdag 6 februari dan kunnen we daar bij toetsweek 3 rekening mee houden.

Met vriendelijke groet,

De examensecretarissen

Lesjesmiddagen groep 8

Afgelopen maandag ontvingen we drie enthousiaste groepen 8 van basisschool Pro Rege. Ze namen deel aan mini-lessen gegeven door onze toppers Eva, Youssef, Roy, Frans en Salima. De ervaring was zo positief dat de school heeft gevraagd of ze volgend jaar opnieuw langs mogen komen.

Daarnaast staan er nog 70 leerlingen op de reservelijst die staan te popelen om proeflessen bij ons te volgen.
Vanwege de enorme belangstelling voegen we een extra lesmiddag toe op vrijdag 8 maart. Jullie hulp is onmisbaar om dit mogelijk te maken.

We zijn nog op zoek naar enthousiaste collega’s voor de lesjesmiddagen op woensdag 14 februari, woensdag 6 maart, vrijdag 8 maart en vrijdag 15 maart.

Aanmelden kan bij mij of Marouane, en onze dank is groot!

Mariem Ben Salah
Afbeelding1

Maak kennis met de vertrouwensdocenten

Maak kennis met de vertrouwensdocenten van het Comenius Lyceum. Hamid en Katja hebben versterking gekregen: we verwelkomen Yasmine, Janou en Miriam.

Het Comenius Lyceum moet voor iedereen een veilige plek zijn. Dat betekent dat er bij ons op school geen plaats is voor onder andere discriminatie, pesten, geweld of (seksuele) intimidatie. Voor leerlingen is hun eerste aanspreekpunt de mentor. Maar soms wil een leerling zijn of haar verhaal bij iemand anders kwijt. Dat kan dan bij een vertrouwensdocent. Deze luistert heel goed en helpt de leerling daar waar mogelijk. Indien nodig verwijzen we de leerling door. Er zijn geen vaste spreekuren in vaste lokalen. We kunnen gewoon aangesproken worden, of benaderd via Magister of mail om een afspraak te maken.

De vertrouwensdocenten

Achterban-spreekuur deelraad (reminder)

Wijziging datum inloopspreekuur deelraad
 
Geachte collega’s, de datum die wij gekozen hadden was niet handig want in die week zijn er rapportvergaderingen, dank Helma voor je oplettendheid! 
 
Dus, de nieuwe datum wordt 27 februari. Wederom het 7e lesuur (dus van 14:55- 15:45). De inhoudelijke planning blijft hetzelfde, wel zal er iets lekkers aanwezig zijn want er is iemand jarig.
 
Hartelijke groet, 
Bouteyna, Brahim, Fatima en Pieter

Wij zijn op zoek naar..

Nieuwe collega’s die ons kunnen versterken dan wel tijdelijk vervanging kunnen verzorgen. Deel het vooral in je netwerk.

En nog iemand oor naar de taak coördinator maatwerkuur? Meld je dan bij je teamleider.

Marouane

Vakantieregeling 2024 – 2025

Na instemming door de GMR is de vakantieregeling voor schooljaar 2024-2025 vastgesteld. Deze vakantieregeling wordt ook bij het OSVO ingebracht, om de vakanties in Amsterdam op elkaar af te stemmen.

Je vindt de vakantieregeling terug op de website van ZAAM.

Het bestuur

Comenius Lyceum Amsterdam
Jacob Geelstraat 38
1065 VT Amsterdam

020 614 0305
comenius@comeniuslyceum.nl
comeniuslyceum.nl