NUMMER 18
26 JANUARI 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

NUMMER 18
26 JANUARI 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

De kernwaarden van het Comenius Lyceum

Sinds wij terug zijn van de kerstvakantie lijkt het net als of er een mediaroulatie gaande is. Elke week heeft er een Amsterdamse school de media gehaald. Het laatste actuele bericht is jullie waarschijnlijk ook niet ontgaan. Daar waar ik het in de vorige nieuwsbrief heb gehad over balans, open en positieve werkomgeving schijnt het volgens de media op een school hier niet ver vandaan het omgekeerde aan de hand te zijn. In het kader daarvan haak ik in op een stuk wat in nieuwsbrief 7 aanbod is gekomen. Het stuk ‘wij zijn allen burgers van één wereld’. Daarin schrijf ik onder andere het volgende:
 
Het onderwijzen hierin gebeurt vanuit objectiviteit, kennis en waarheidszin. Natuurlijk hebben wij allemaal een eigen mening en onze leerlingen zijn vaak nog heel ontvankelijk voor deze mening, probeer te allen tijde de emotie erbuiten te houden. En laten wij met z’n allen ernaar streven dat dit onze professionele samenwerking niet in de weg staat. Het is onze opdracht in het onderwijs om gebruik te maken van onze kennis en kunde en vanuit ons eigen vakgebied hen hierin te onderwijzen.  
 
Maar wat bedoel ik hiermee? Of te wel, wie ben ik? We zijn allemaal mens en ieder van ons is uniek. Je hebt bij je geboorte een naam gekregen. Een naam die je tot de dag van vandaag nog steeds gebruikt. Je wordt hiermee geroepen. Op werk, straat en misschien ook thuis. En op het werk, beoefen je een functie. Je bent onderwijzend of ondersteunend. Ondanks dat wij verschillend zijn in onze functies, heb je raakvlakken met elkaar. Deze raakvlakken
vormen de basis om met elkaar te kunnen samenwerken. Het hebben van raakvlakken betekent niet meteen dat er geen ruimte is om van mening te verschillen of een ander standpunt te dragen. Dat kan en mag, mits je dit vanuit een professionele verstandshouding doet. Met inachtneming dat iedereen zijn eigen identiteit heeft. En dit sluit nauw samen met de visie van onze school.

_96A6552

We geven onderwijs aan in principe elke levensovertuiging. Daarbij zijn respect en verbinding onmisbaar. We geven leerlingen de ruimte om te zijn wie ze zijn en te leven volgens hun eigen overtuiging. En we verwachten van leerlingen en medewerkers een open en respectvolle houding naar andere leefwijzen en overtuigingen. Ook nodigen we onze leerlingen uit om in dialoog te gaan met elkaar en met hun omgeving. We bieden hen gelegenheid om na te denken over zichzelf, een positie te kiezen in de maatschappij en bij te dragen aan een veilige en duurzame toekomst voor iedereen.
 
Dit zijn de kernwaarden van het Comenius Lyceum. De basis om te kunnen komen tot een vruchtbare samenwerking en om van elkaar te leren.

Marouane

Terugkoppeling scholen Pvo

Inmiddels is er meer informatie met betrekking tot de sluiting van Pvo (klik hier voor het artikel). Er is een projectleider aangesteld die het plaatsing van deze leerlingen gaat begeleiden. Dit alles gebeurt in samenspraak met de scholen en het samenwerkingsverband. Ik heb zelf aangegeven dat er geen plek is op het Comenius Lyceum voor het plaatsen van collectieve groepen. In een uiterste situatie kunnen wij nog kijken naar individuele gevallen. Wel in samenspraak waarbij wij vooraf het leerling dossier willen inzien en beoordelen. 

Dit bericht is aan jullie allen ter info. De collega’s die zich bezighouden met zij-instroom ontvangen nog een aparte mail van ondergetekende met daarin wat aanvullende informatie.

Marouane

Afbeelding Pvo

Bezetting administratie

Beste collega’s, 

Het is jullie vast niet ontgaan dat Nadia al een tijdje niet op haar plek zit en helaas kunnen we er de komende tijd ook niet vanuit gaan, dat zij op haar plek zal zitten. Wij wensen Nadia heel veel beterschap! 

Gelukkig heeft Mariem zich bereid gevonden om tijdelijk een deel van haar taken op zich te nemen. Zij gaat naast haar huidige werk als pr-coördinator, de school drie dagen ondersteunen op de administratie. De bedoeling is dat de administratie dan weer een dagelijkse bezetting heeft. Het rooster zal er als volgt uitzien:

 

Helemaal goed

Wel ligt er het expliciete verzoek om Mariem alleen aan te spreken over administratieve taken, op de dagen dat ze ook daadwerkelijk daar zit. Op de andere dagen heeft zij andere werkzaamheden en kan zij hier geen vragen over beantwoorden.

Mark

Kwaliteitsonderzoek Comenius Lyceum

De brief met de aankondiging voor het onderzoek is afgelopen vrijdag binnengekomen. Het betreft een kwaliteitsonderzoek voor de afdelingen havo en vwo. Dit onderzoek zal door 4 inspecteren uitgevoerd worden en op de volgende standaarden:

Marouane 

 

Belangrijk bericht van de examensecretarissen!

Beste docenten,

In de bijlage treffen jullie:

 • Nogmaals de lijst van leerlingen die recht hebben op aanpassingen bij toetsen, met in het rood leerlingen die zijn toegevoegd aan de lijst.
 • Instructie voor de surveillanten. De instructie zal ook in de lokalen liggen.
 • Instructie voor leerlingen. Deze is ook naar leerlingen en ouders verstuurd.

In de lijst van leerlingen met aanpassingen bij toetsen, staat achter een aantal leerlingen “pauze” in plaats van extra tijd. Helma en ik kregen van een aantal docenten de vraag wat dit betekent.

Er zijn een aantal leerlingen (met bijvoorbeeld concentratieproblemen, astma, paniekaanvallen), die volgens het CvTE eerder recht hebben op pauze(s) tijdens de toetsen, dan op extra tijd. Extra tijd raakt namelijk de inhoud van de toets en dat zou alleen voor leerlingen moeten zijn, die door een beperking meer tijd nodig hebben om informatie te verwerken (bijvoorbeeld autisme, adhd, diabeten). We hebben goed naar de lijst gekeken en een aantal leerlingen hebben daarom nu recht op pauze en niet meer op extra tijd.

Hoe moet je hiermee omgaan bij het surveilleren?

Tijdens de toetsweek:

 • Deze leerlingen zitten in het aparte lokaal met de tijdverlengers. Daarom moeten ook voor deze leerlingen toetsen apart aangeleverd worden.
 • Zij moeten in het lokaal dicht bij de deur zitten.
 • De leerlingen die een toets hebben van 60 minuten mogen maximaal 2x pauze nemen van in totaal maximaal 10 minuten.
 • De leerlingen die een toets hebben van 120 minuten mogen maximaal 3x pauze nemen van in totaal maximaal 20 minuten.

Op het moment dat de leerling behoefte heeft aan een pauze-moment:

 • Draait de leerling zijn blaadje om en steekt zijn hand op.
 • De surveillant noteert dan het tijdstip op een blaadje.
 • Leerling mag in het lokaal blijven zitten en wat water drinken of het lokaal verlaten om onder toezicht van de gangwacht te pauzeren.
 • Als de leerling weer verder gaat met de toets, noteert de surveillant weer het tijdstip. De surveillant houdt de maximale pauze-tijd in te gaten.

Buiten de toetsweek:

 • Deze leerlingen maken de toets in het lokaal met de rest van de klas.
 • Zij moeten vooraan bij de vakdocent zitten.
 • De toetsen zijn dan 50 minuten en leerlingen mogen maximaal 2x pauze nemen van in totaal maximaal 10 minuten.

Op het moment dat de leerling behoefte heeft aan een pauze-moment:

 • Draait de leerling zijn blaadje om en steekt zijn hand op.
 • De vakdocent/surveillant noteert dan het tijdstip op een blaadje.
 • Leerling moet in het lokaal blijven zitten en mag wat water drinken.
 • Als de leerling weer verder gaat met de toets, noteert de vakdocent/surveillant weer het tijdstip. De surveillant houdt de maximale pauze-tijd in te gaten.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

De examensecretarissen

Opleidingsschool

Met het vertrek van de recente groep stagiaires willen we even stilstaan bij hun inzet en bedanken we hen voor hun tijd bij ons. Goed nieuws: er staan al genoeg enthousiaste stagiaires te popelen om bij ons stage te lopen, inclusief de vertrekkende stagiaires. Onze opleidingsschool blijft een krachtige en vernieuwende plek voor jong talent. 

We kijken uit naar de nieuwe inbreng en frisse ideeën. Laten we de komende stagiaires, inclusief de vertrekkende stagiaires, met open armen ontvangen en hen de kans geven om bij ons stage te lopen en zich te ontwikkelen. Ons doel is niet alleen om hen te inspireren en te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele groei, maar ook om uitzonderlijk talent aan onze school te binden. 

In deze tijd van lerarentekort streven we ernaar om jong uitzonderlijk talent alvast aan onze school te verbinden.  

Vertrekkende stagiaires 

 1. Oumaima Bolakhrif                          (stagiaire van Cengiz)
 2. Sanne Puister                                     (stagiaire van Rene) 
 3. Oumayma Akachaou Achaffay      (stagiare van Ali)   
 4. Yoda van Heusden                            (stagiare van Frans) 
 5. Yassin Oumoussie                             (stagiaire van Brahim) 

 

Startende stagiaires 

Angel Ramdhan 

Ik denk dat de meesten mij nog kennen,maar ik zal me toch voorstellen voor degene die dat niet doen. Mijn naam is Angel Ramdhan en ik ben 17 jaar. Ik zit in mijn eerste jaar van de opleiding tweede graad leraar Engels op de Hogeschool van Amsterdam. Ik ben vorig jaar nog van het Comenius Lyceum afgestudeerd en dit jaar ben ik terug als stagiaire voor mijn beroepsopdracht. Dit is de eerste keer dat ik stage moet lopen, dus dacht dat het fijner was om op een vertrouwde plek te komen. Ik zal dit keer mijn best doen als docent (in opleiding) en hoop dat ik hierbij wordt gesteund. Ik heb zin om met iedereen samen te werken en kijk er nu al naar uit. Tot februari!  

Eline Bron 

Mijn naam is Eline Bron, ik ben 18 jaar en zit momenteel in mijn 1e jaar van de docent opleiding Engels. Ik ben nieuwsgierig, een beetje eigenwijs, redelijk competitief en leergierig. Daarnaast hou ik van nieuwe dingen uitproberen, sporten, planten en een goed boek. 

De periode dat ik stage mag gaan lopen komt er eindelijk aan. Ik kijk hier ontzettend naar uit omdat nu de theorie echt gaat leven. Ook ben ik ontzettend benieuwd of docent zijn is wat ik ervan verwacht. Met name hoe het is om niet als leerling maar als toekomstig docent in een school rond te lopen 

 

Werkplekbegeleiders 

Om stageplekken aan te bieden, zijn gecertificeerde werkplekbegeleiders essentieel. Zonder hun deskundigheid kunnen we niet de gewenste kwaliteit bieden aan onze studenten. We nodigen enthousiaste docenten uit om de cursus werkplekbegeleider te volgen en zo niet alleen onze begeleiding te versterken, maar ook de excellentie van onze stageprogramma’s te waarborgen. 

De volgende collega’s hebben zich aangemeld voor de basis cursus Werkplekbegeleider (WPB), die op 27 februari start: 

 • Michele Bernard 
 • Frans de Wilde 
 • Bart van Dijk 

We wensen hen veel succes. 

 
Met vriendelijke groet,
 
Samir Ezzoubaa

Noordhoff

Beste collega’s

Aanstaande donderdag 1 februari heb ik een afspraak met de accountmanager van Noordhoff. Voor de secties die gebruik maken van een Noordhoff methode of  willen overstappen naar een Noordhoff methode  en daar vragen over willen stellen. Dan is daar nu de gelegenheid voor. Mail mij de vraag(en) die je hebt en ik zal die aan hem voorleggen. Uiteraard mail ik zijn antwoord(en) terug.

Met vriendelijke groet,

Mohammed Boubkari

Achterban-spreekuur deelraad

Wijziging datum inloopspreekuur deelraad
 
Geachte collega’s, de datum die wij gekozen hadden was niet handig want in die week zijn er rapportvergaderingen, dank Helma voor je oplettendheid! 
 
Dus, de nieuwe datum wordt 27 februari. Wederom het 7e lesuur (dus van 14:55- 15:45). De inhoudelijke planning blijft hetzelfde, wel zal er iets lekkers aanwezig zijn want er is iemand jarig.
 
Hartelijke groet, 
Bouteyna, Brahim, Fatima en Pieter

Wij zijn op zoek naar..

Nieuwe collega’s die ons kunnen versterken dan wel tijdelijk vervanging kunnen verzorgen. Deel het vooral in je netwerk.

En nog iemand oor naar de taak coördinator maatwerkuur? Meld je dan bij je teamleider.

Marouane

[vc_column_text css=”.vc_custom_1706403452185{margin-bottom: 15px !important;padd