NUMMER 2
5 NOVEMBER 2023
SCHOOLJAAR 2023-2024

NUMMER 2
5 NOVEMBER 2023
SCHOOLJAAR 2023-2024

De kop is eraf!

Het begin is er, nu de rest nog. De eerste schoolweek van het schooljaar 2023 – 2024 is een feit. Afgelopen week gingen er filmpjes op internet rond van extreme regenval in onder andere Spanje en Marokko. Terwijl hier in Nederland het extreme zomerhitte nog aanbrak. De zomervakantie is formeel afgelopen. Een verlenging van het mooie weer is ons gegund. De werkzaamheden werden hervat met productieve bijeenkomsten op de maandag en dinsdag. Met als hoogtepunt de bingo en 30 Seconds. Dan kom (ook) ik erachter dat ik sommige collega’s toch niet goed genoeg ken. Wat wel een gegeven is, is dat niemand een bingo kon scoren. Bij Kees paste namelijk de kaart ‘Heeft een hond’ en ‘Is stiekem fan van Frans Bauer’. En bij 30 Seconds… Ging het er hard aan toe. De sfeer zit er goed in. Er zijn onderling en met el aar goede (constructieve) gesprekken gevoerd waarbij de vooruitzichten positief zijn. De dinsdag werd afgesloten met een aangename verrassing. En ja, ik was zeker verrast en ik bedank alle betrokkenen voor deze verrassing. Dat geldt niet alleen voor de organisatoren maar ook alle andere aanwezige collega’s. Via deze

Marouane

weg wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inzet van de afgelopen dagen. We werken toe naar een mooi en succesvol schooljaar. En vergeet niet.. We hebben allemaal huiswerk meegekregen.

Asante sana!
Marouane

De 1e schooldag (en nu al te laat?!)

De leerlingen zijn afgelopen woensdag voor het eerst op school geweest voor een fotomoment. Donderdag was de 1e lesdag. De leerlingen kwamen met een positieve mindset het gebouw binnenwandelen. Hoe kan het ook anders. Je werd immers door de voltallige schoolleiding welkom geheten. Een keerzijde is ook dat er een stuk of 40 leerlingen op de 1e schooldag ook al meteen te laat kwamen. Deze leerlingen zijn er direct op aangesproken. Maar…

Ook collega’s zijn op een 1e dag te laat gekomen. Een les begint om 8.45. Dat betekent niet dat je dan of veel later binnenwandelt. Ook niet om 8.40. We zijn professionals en zullen het goede voorbeeld moeten geven. Je bent voor aanvang van de lestijd aanwezig zodat je tijdig kunt starten. Een keer te laat komen is niet erg. Dan licht je de roostermaker en de receptie in. Maar niet structureel.

De schoolleiding 

Belangrijk bericht van de examencommissies!

Aankomende week worden de laatste controles op de PTA’s en PTO’s gedaan. In week 38 ontvangen de desbetreffende secties feedback op de geleverde PTA’s en PTO’s. Het dringende verzoek aan deze sec-ties om dan de eventuele wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren. Een belangrijke datum is 1 oktober. Die nadert ons al snel. Dan moet alles aangeleverd zijn bij de inspectie. Maar deze stukken moeten ook

nog langs de schoolleiding en de deelraad. Uiterlijk 28 september moet alles rond zijn.

De examencommissies vwo, havo en mavo

Mededelingen vanuit gebouwbeheer

Er moet iets gerepareerd worden aan een ruimte op school.

Bij wie kan ik zijn? Stuur een mail naar gebouwbeheer@comeniuslyceum.nl.

Ik heb een wens of een idee hoe ik het lokaal wil inrichten. Hoe moet ik dit aanvliegen?

Je zoekt eerst contact op met Mark Beentjes. Het is handig als je vooraf een lijst(je) maakt met wat je zou willen en een richtprijs daarbij aangeeft. Intern kan er dan gekeken worden of er nog middelen beschikbaar zijn om het door te voeren. Nadat je akkoord hebt gekregen kun je je wensen doorvoeren. Wel in overleg met gebouwbeheer. De aanschaf van sommige spullen of bouwkundige aanpassingen dienen wij via vaste routes te lopen in verband met contractuele afspraken met externe partijen.

Gebouwbeheer

Bericht vanuit een collega

We hebben een docentenwerkplek en een prachtige personeelskamer. Echter worden deze ruimtes niet goed onderhouden. Etenswaren blijven liggen doordat wij zelf niet onze spullen opruimen. Zo ook bij de docentenwerkplek. Een oproep aan al mijn collega’s. Laten wij met z’n allen ervoor zorgen dat deze ruimtes schoon en netjes blijven. Als wij dit gezamenlijk doen en bijhouden. Dan creëren we een plezierige omgeving waarin wij kunnen werken.

Een betrokken collega

Rolverdeling zorgcoördinatoren

Zoals jullie weten zijn er sinds dit schooljaar 2 zorgcoördinatoren die naast elkaar opereren waarbij ieder een eigen afdeling heeft. De afdelingen zijn als volgt verdeeld:

  • Fatiha Derraze > alle havo klassen + vwo 1 t/m 3
  • Lisa Post > alle mavo klassen + vwo 4 t/m 6

Wij wensen Fatiha en Lisa heel veel succes!

De schoolleiding

Leermiddelen in vaklokalen

Lieve collega’s,
We hebben niet voldoende lokalen om iedere les te zorgen dat elk vak in een lokaal gesitueerd wordt dat aansluit bij dat vak. Dat heeft geleid tot wat problemen, in het bijzonder bij onze biologie-, natuurkunde- en scheikundelokalen. Wanneer een collega dan aankwam in zijn/haar vaklokaal miste er dingen, of was duidelijk aan de spullen gezeten door leerlingen van een andere groep, of waren er zelfs spullen kapot gemaakt. Hierdoor zijn veel middelen stukgemaakt en kwijtgeraakt, die we hebben moeten vervangen uit ons budget. Ik heb de rekeningen gezien. Ze waren niet mis. Graag voorkom ik dit jaar een herhaling van vorig jaar. Daarom dit bericht.

Geef je les in een vaklokaal dat niet het vak is dat jij geeft, bedenk je dan dat de inventaris van zo’n lokaal enkele duizenden tot zelfs tiendui-zenden Euro’s kost. Computers, proefopstellingen van natuurkunde, geraamtes, noem maar op. De verantwoordelijkheid dat er tijdens jouw les niets gebeurt met die spullen ligt bij jou als lesgevend docent. In geen enkel geval mogen leerlingen aan opstellingen zitten, kasten open maken, of spullen onderzoeken/verplaatsen. Wees hier alsjeblieft waakzaam voor, benoem deze regels bij binnen-komst en bestraf leerlingen direct wanneer zij die regels betreden.

Een ander perikel van vorig jaar was het verplaat-sen van leermiddelen tussen lokalen. Ik noem het

bord, geodriehoeken uit een natuurkundelokaal die van het ene lokaal naar het andere lokaal ver-huisden, tot ze kwijt waren. En laat ik niet begin-nen
over bordstiften. De regel is; zorg voor je eigen spullen. Laat stiften, leermiddelen, etc. in het lokaal waar je het aantrof. Heb je stiften nodig? Vraag deze bij de concierge. Geef je structureel les in een lokaal zonder een bepaald leermiddel zoals een bord of geo? Vraag aan jouw sectie-voorzitter om een oplossing. Dank je wel alvast voor je aandacht en goede zorgen.

Groetjes,
Willem

Aanvulling vanuit de schoolleiding
Het bovenstaande bericht geldt niet alleen voor de binask lokalen maar alle lokalen.
We delen lokalen met elkaar en hebben een ge-deelde verantwoordelijkheid in
hoe de lokalen gebruikt worden.

Comenius Lyceum Amsterdam
Jacob Geelstraat 38
1065 VT Amsterdam

020 614 0305
comenius@comeniuslyceum.nl
comeniuslyceum.nl