020 – 6140305     Personeel      Contact

 

Visie op duurzaamheid

Ontwerp je toekomst in het Econasium

Hoe zien wij duurzaamheid?

Duurzaamheid beperkt zich bij ons niet tot de ecologische kant. Wij omarmen het begrip ‘duurzaamheid’ in elke mogelijke gedaante. Zo richten wij ons op sociale, economische, technische, culturele en milieutechnische duurzaamheid. Hiermee maken we de weg vrij voor iedereen, met elke interesse, om het econasium te volgen.
In de onderbouw realiseren we dit door drie verschillende leerlijnen aan te bieden, waarin alle vormen van duurzaamheid aandacht krijgen. In de bovenbouw hebben we al onze projecten voorzien van ‘domeinen-tags’. Leerlingen kunnen aan de hand daarvan zelf bepalen in welke richting zij zich willen ontplooien.
Volgens eigen onderzoek binnen de school is sociale duurzaamheid (hoe gaan we met elkaar om?) het meest geliefd onder de leerlingen. Vandaar dat we in veel projecten oog hebben voor deze kant. Dit gebeurt bijvoorbeeld door veel nadruk te leggen op het samenwerken met elkaar en met externen, oftewel het opbouwen van een duurzame relatie.

Waarom doen we dit?

We maken ons al tijden zorgen om de toekomst van ons allen en onze planeet. Via diverse media komen duidelijke signalen binnen dat we bezig zijn onze omgeving te verpesten. Via deze leerlijn willen we leerlingen betrekken bij de uitdagingen die we in de komende decennia aan moeten gaan en die zij hoe dan ook in hun werkzame leven tegen zullen komen om dit verder te voorkomen. Doel van onze programma’s is om hen een denkkader en vaardigheden mee te geven waarmee zij zich bewust worden van de effecten die we op elkaar en de wereld hebben en door het actief aan de slag gaan hen te stimuleren om hun eigen toekomst te verbeteren. Verder vormt het programma van het econasium een goede voorbereiding op het werken in het vervolgonderwijs en in het latere leven. In dit leven moet geen plaats meer zijn voor verspilling van grondstoffen, misbruiken van het milieu en het leven in onvrede over elkaar. Daarover willen we onze leerlingen laten nadenken, zodat ze gerichte actie kunnen ondernemen om hier iets mee (aan) te doen.

Hoe werken we?

We werken bijna uitsluitend in projectvorm. Dat doen we om verschillende redenen. Ten eerste werk je altijd samen in teams, zodat je nooit alleen voor een uitdaging staat, maar zult moeten samenwerken om mooie, creatieve oplossingen te verzinnen. Ten tweede kunnen we de duurzaamheidsvraagstukken vanuit meerdere kanten bekijken. Daarmee kan iedereen zijn eigen interesse en kennis gebruiken om één gezamenlijk ‘probleem’ op te lossen. Ten derde wordt je goed voorbereid op de bovenbouw en het vervolgonderwijs (HBO en WO), waarin projectwerk een groot deel van het programma beslaat.

In alle projecten gaan wij uit van het gedachtegoed van ‘The natural step’. Leerlingen leren hiermee bij alle vraagstukken rekening te houden met alle betrokkenen en hun beslissingen en keuzes zó te maken dat zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan die betrokken partijen. Soms lijkt een oplossing immers zó simpel, maar blijkt in de praktijk een groot nadeel tevoorschijn te komen.

Het programma is mede vormgegeven middels ‘ondernemend leren’, waarbij de leerlingen zoveel mogelijk gestimuleerd worden om op onderzoek uit te gaan, verantwoordelijkheid te nemen voor het resultaat, keuzevrijheid in te zetten en creatieve manieren te vinden om in te zetten in de projecten. Ook is er hiermee een focus op het werken binnen ondernemingen met een duurzaamheidsoogmerk en ondernemingen in relatie tot de duurzaamheidseisen en –wetten van deze tijd.

Omdat projectwerk en voorbereiding op de bovenbouw en het vervolgonderwijs centraal staan in het econasium in de onderbouw, vinden wij het erg belangrijk dat leerlingen de juiste competenties bezitten of aanleren, zoals samenwerken, plannen, creatief denken, etcetera. Daarom vragen we leerlingen regelmatig om aandacht te schenken aan competenties waarvan zij zelf vinden dat die aandacht verdienen. Het zelf invullen (vooraf) en scoren (achteraf) van persoonlijke Rubrics is hierbij een vast onderdeel. Aan de hand van een spinnenwebdiagram brengt elke leerling zijn set aan competenties in beeld.