ZAAM verzorgt voor ca. 24 scholen het voortgezet onderwijs in Zaandam en Amsterdam.
Het Comenius Lyceum Amsterdam is onderdeel van ZAAM. Binnen deze organisatie heeft iedere school zijn eigen identiteit en eigen naam.
We hebben een christelijke levensbeschouwing plus de missie om leerlingen meer dan alleen een opleiding mee te geven of vak te leren. Respect voor elkaar hebben en je plek vinden in de samenleving, zijn net zo belangrijk. Iedereen is op de scholen van ZAAM welkom, ongeacht geloof of culturele achtergrond.
 
Alle scholen binnen ZAAM werken nauw samen, leerlingen kunnen zo gemakkelijk doorstromen. Zo stromen veel leerlingen van het Meridiaan College (vmbo-t) door naar het Comenius Lyceum Amsterdam. En het omgekeerde geldt ook: als een leerling niet op de juiste plek blijkt te zitten op het CLA, dan is een overstap naar bijvoorbeeld het Meridiaan College probleemloos.
 
De dagelijkse leiding van ZAAM is in handen van het College van Bestuur, onder voorzitterschap van mevrouw drs. Judith Steenvoorden.
Het College van Bestuur is bereikbaar op:
 
ZAAM interconfessioneel onderwijs
Dubbellink 1
1102 AL Amsterdam
 
Het College van Bestuur staat onder toezicht van een Raad van Toezicht.