De MR is een platform waar een vertegenwoordiging van de medewerkers gevraagd en ongevraagd advies geven aan of gewoon overleggen me een vertegenwoordiger van de schoolleiding.
De MR op onze school zal bestaan uit 4 personeelsleden, 2 ouders en 2 leerlingen uit de bovenbouw en zal ten minste  2x per jaar voltallig bij elkaar komen.
De deelgeleding personeel (=P-MR) bestaat uit 4 leden: 3 leden uit het onderwijspersoneel en 1 lid afkomstig uit het onderwijs ondersteunend personeel. De medezeggenschapsraad vergadert elke 6 weken. Op elke vergadering worden  (vaste)  onderwerpen (in samenspraak met de schoolleiding over het schooljaar verdeeld) en actuele onderwerpen besproken.
De andere deelgeledingen zullen apart vergaderen zo vaak als de te bespreken onderwerpen dit vraagt.
 
Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschap invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. .
 
De P-MR op het CLA bestaat uit:
mevrouw Petra Cats (voorzitter)
de heer Rens Kleverlaan (secretaris)
mevrouw Goof Breukel
de heer Jan Jaap de Vries (namens OOP)
 De ouders van de MR zijn:
mevrouw M. Ouachour-Bouyachfar & mevrouw L. Ben Mohammed
 De leerlingen van de MR zijn:

Merve Acar & Rajae Tarahbi

Inlichtingen en contact

Voor inlichtingen of contact kunt u via de administratie contact opnemen met de heer Rens Kleverlaan (dit kan altijd via de administratie van de school).