In de eerste klas hebben de leerlingen elke dag één lesuur om te werken aan hun huiswerk. Elke klas werkt onder begeleiding van een docent of een leraar-in-opleiding aan het huiswerk voor de volgende dagen.
Gewoonlijk is er al in de les tijd om aan het huiswerk te werken. Het afmaken en leren kan dan juist in het huiswerkuur worden gedaan. Als je iets niet snapt, dan kun je dit vragen aan de huiswerkdocent.